Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Popis MobilChange > Serverové části > SMS aplikace > Konkrétní aplikace > SMSInfo > SMSInfo > Pracovní postupy > Konfigurace a správa systému > Správa adresátů >

Zařazení adresáta do skupiny adresátů

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listZařazení adresáta do skupiny

listOdebrání adresáta ze skupiny


 

Zařazení adresáta do skupiny

Adresáta lze do skupiny adresátů zařadit buď při jeho záznamu do systému (odkazpopsáno v kapitole Záznam nového adresáta), nebo kdykoli dodatečně z formuláře Detaily adresáta.


1.Pro vybraný záznam adresáta otevřete jeho detailní zobrazení - formulář Detaily adresáta.

2.V rámečku Do skupiny označte ty skupiny adresátů, do kterých chcete uživatele zařadit.

3.Stiskněte tlačítko Přidat.

Ukázka přidání adresáta do skupin adresátů

Ukázka přidání adresáta do skupin adresátů

 

Odebrání adresáta ze skupiny

1.Pro vybraný záznam adresáta otevřete jeho detailní zobrazení - formulář Detaily adresáta.

2.V seznamu Adresát je členem skupin v řádku skupiny adresátů, ze které chcete adresáta odebrat, klikněte na ikonu smazatSI.

Ukázka odebrání adresáta ze skupiny adresátů

Ukázka odebrání adresáta ze skupiny adresátů