Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Popis MobilChange > Serverové části > SMS aplikace > Konkrétní aplikace > SMSInfo > SMSInfo > Popis aplikace >

Základní objekty

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listSeznam

listFormulář

listDialogové okno

listAvízo


 

Seznam

Seznam prezentuje tabulkový přehled záznamů. Zpravidla se načítá do datové části. Slouží pro prohlížení a editaci údajů. Součástí seznamu bývá též formulář pro vyhledávání záznamů.

Obsahuje-li seznam větší počet řádků záznamů, je rozdělen na více stránek. Jednotlivými stránkami se lze procházet.

poznamka_24Poznámka: Uživatel má možnost upravit výchozí nastavení počtu zobrazovaných záznamů na jedné stránce seznamu.

Ukázka seznamu

Ukázka seznamu

Formulář

Formulář představuje základní objekt, který slouží pro zadávání vstupních, případně úpravu již zadaných údajů. Obsahuje jeden či více ovládacích prvků a jejich popisků. Zpravidla se načítá do datové části.

Ukázka formuláře

Ukázka formuláře

Dialogové okno

Dialogové okno slouží jako jednoduchý uživatelský vstup. Jedná se o okno s dotazem, které dává uživateli vybrat odpověď: „ano“ nebo „ne“. Jedna z voleb je předem vybrána.

Ukázka dialogového okna

Ukázka dialogového okna

Avízo

Aplikace v případě chyby, např. chybně nebo neúplně zadaných údajů ve formuláři, zobrazí avízo upozornění.

Ukázka avíza

Ukázka avíza