Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Popis MobilChange > Serverové části > SMS aplikace >

Konkrétní aplikace

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

knihaMobilChange Database Connector

listMobile Connection for Outlook

listMobile Connection for Lotus Notes

knihaMX Archive Sweeper

listSMS Reminder for Outlook

listSms Reminder For Outlook Configurator

listSMSInfo

listSMSInfo3

listWwwSms

listMxStatexport2

listMxMonitor


 

MobilChange Database Connector

MobilChange Databázový konektor (MobilChange Database Connector - MxDbConnector) je MobilChange aplikace, která načítá SMS ze zákaznické databáze a předává je MobilChange k odeslání.

Aplikace je volitelnou částí instalace MobilChange Enterprise.

Mobile Connection for Outlook

Mobile Connection for Outlook je SMS aplikace umožňující práci s Outlookem z mobilu přes SMSky.

Mobile Connection for Lotus Notes

Mobile Connection for Lotus Notes je SMS aplikace umožňující práci s Lotus Notes z mobilu přes SMSky.

 
SMS Reminder for Outlook

SMS Reminder for Outlook je SMS aplikace zasílající upozornění na události v Outlooku na mobil.

Nastavení provést jedním z následujících nástrojů:

Správce uživatelů (UMS User Manager)

Konfigurátor uživatelských nastavení

Zasláním konfigurační SMS na telefonní číslo MobilChange

Aplikace umožňuje uživatelům mobilních telefonů využívajících poštovní server MS Exchange upozorňování na blížící se události, které mají zaznamenané ve svém kalendáři. Podmínkou je uvedení čísla mobilního telefonu u svého účtu na poštovním serveru. Pokud se reminder spustí standardním způsobem, proces jenom zkontroluje v databázi UMS, zda má nějaké uživatele ke kontrole (mají nastaveno pole SMSREMINDER na 1). Pokud se nějaký uživatel ke kontrole najde, spustí pro něj kontrolu událostí jako samostatný proces, ve kterém volá sám sebe s parametrem -UserDirect <mail uzivatele>, např:

smsrmnd.exe -UserDirect "stastny@datasys.cz"

Přímé spuštění remindera tímto způsobem pro konkrétního uživatele (bez ohledu na nastavení v databázi UMS) má tu výhodu, že jsou vidět i hlášky MxExchange objektu, který je zapisuje do konzole (to se může hodit při problémech s Exchange).

Aplikace od verze 4.0.4.0 podporuje databázový server ORACLE. Dále již od této verze není závislá na COM objektech SendSMS a SmsDict. Aplikace posílá SMS přes databázi. Z tohoto důvodu je nutné mít nastaveno připojení k databázi dle standardního nastavení UMS.

Sms Reminder For Outlook Configurator

Sms Reminder For Outlook Configurator je MobilChange aplikace pro konfiguraci Sms Reminder For Outlook pomocí SMS.

Zaslání SMS s textem "?n0", "?nn", "?nno" nebo "?noff" vypne funkci upozorňování na schůzky uživateli, z jehož mobilního telefonu byla SMS přijata.

Zaslání SMS s textem "?n1", "?ny", "?nyes" nebo "?non" zapne funkci upozorňování na schůzky uživateli, z jehož mobilního telefonu byla SMS přijata.

Aplikace je tvořena těmito soubory:

mx_srfo.wsf

mx_srfo.vbs

SMSInfo

Aplikace SMSInfo je nadstavbový modul pro MobilChange pro hromadné rozesílání SMS na definované skupiny příjemců.

Aplikace umožňuje rychle oslovit definovanou skupinu adresátů pomocí SMS zprávy. Lze odeslat SMS zprávu najednou i velkému počtu adresátů a ihned je možné dostat informaci, kdy byla či nebyla SMS zpráva konkrétnímu adresátovi doručena.

Aplikace nepotřebuje žádnou instalaci na klientském počítači. Pracuje v prostředí webového prohlížeče a tím pádem je snadno přístupná každému uživateli v lokální síti.

Samozřejmostí je nastavení přístupových oprávnění pro jednotlivé části aplikace.

Lze vytvářet reporty o tom, kdy a komu byly zprávy doručeny.

WwwSms

WwwSms (Zasílání SMS zpráv) je aplikace pro odesílání SMS z prostředí internetového prohlížeče.

MxStatExport2

Aplikace MxStatExport2 exportuje statistické údaje o počtech sms, nuluje čítače denních a měsíčních stavů.

Tato aplikace provádí v pravidelných intervalech vyhodnocení nákladů jednotlivých uživatelů, skupin a nákladových středisek. Aplikace může být spouštěna prostřednictvím UMS Task Manageru každý den v 00.00 hod (denní statistika) a prvního dne každého měsíce v 00.00 hod. (měsíční statistika). Do MobilChange databáze přistupuje přes MobilChange dbAPI. Konfigurační údaje pro přístup k databázi načte z HKLM\software\datasys\mobilchange\database.

Aplikace provádí tři základní činnosti:

souhrnný/detailní výpis skupin

souhrnný/detailní výpis nákladových středisek

souhrnný/detailní výpis jednotlivých uživatelů

Souhrnné výpisy jsou ukládány do adresáře /mobilchange/log a mohou být odesílány na zadané adresy. Detailní výpisy jsou v případě uživatelů odesílány na jejich email adresy, v případě skupin a nákladových skupin na "vlastníka skupiny", jehož e-mailová adresa je zadána do položky zobrazované jméno ve vlastnostech skupiny.

Export probíhá v těchto krocích:

Kontrola "timestemp", zda již dnes (tento měsíc) export neproběhl.

Export souhrnných/detailních nákladů na nákladová střediska a případné poslání informace e-mailem majiteli nákladového střediska (costcode), se soupisem jednotlivých uživatelů jeho střediska.

Export souhrnných/detailních nákladů na skupiny a případné poslání informace e-mailem majiteli skupiny se soupisem jednotlivých členů skupiny.

Export souhrnných/detailních nákladů na jednotlivé uživatele.

Vynulování patřičných údajů v databázi.

Poslání informace e-mailem uživateli a administrátorům.

Zapsání "timestemp" posledního běhu (ochrana proti dvojímu spuštění).

Textové soubory s exporty se ukládají do adresáře [UmsPath]\Log\MobilChange se jmennou konvencí:

stat_day_<yyyymmdd>.txt pro denní statistiky

stat_month_<yyyymm>.txt pro měsíční statistiky

Šablona textu zprávy pro uživatele je uložena v jednotlivých jazykových adresářích [UmsPath]\MobilChange\data\[Language] pod jménem d_mail_info.txt (denní), m_mail_info.txt (měsíční). V textu je možné použít jména sloupců obalené znakem "%".

priklad_24Příklad textu:

Vážený %i_surname%, za dnešní den jste odeslal %THIS_DAY% z vašeho limitu %day_limit%.
Tento měsíc jste již odeslal %THIS_MONTH% z vašeho limitu %MONTH_LIMIT%.
Celkem jste za dobu užívání MobilChange odeslal %SUM_SMS% zpráv za %SUMCOST%.

poznamka_24Poznámka: Pokud je seznam e-mailových adres pro posílání statistik neprázdný, pak se po uzavření souboru tento pošle na všechny zadané adresy. U hromadných seznamů jako text zprávy i jako přílohu, u výpisu jednotlivým uživatelům vloží data do šablony podle jazykové verze. Soupis nákladů jednotlivých uživatelů ve skupině (nákladové skupině) je odesílán na adresu zadanou v poli "zobrazované jméno". Soupis nákladů jednotlivých uživatelů ve skupině (nákladové skupině) je odesílán na adresu zadanou v poli "zobrazované jméno".

E-maily jsou zasílany umístěním .CTL souboru s textem zprávy v .TXT souboru do adresáře MobilChange/mail/out

MxMonitor

MxMonitor odesílá v pravidelných intervalech SMS na server v DS. Pokud SMS nepřijde, rozesílá e-maily či SMS o výpadku.