Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Popis MobilChange >

Základní princip práce MobilChange

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Vlastní jádro MobilChange je ve službě MobilChange.Kernel.

Kernel zajišťuje:

Odesílání a přijímání SMS.

Zápis přijatých/odeslaných SMS do archivu.

Hlavní funkce:

Inicializuje logování.

Inicializuje připojení k databázi.

Provádí kontrolu licencí.

Inicializuje připojení k CNPAC (jestliže je připojení povoleno).

Doručování příchozích SMS běžnému (e-mail) uživateli.

Doručování příchozích SMS aplikacím.

Normalizace telefonních čísel.

Podpora databáze přenesených čísel NPAC.

Exspirace SMS.

Použití záložní linky.

Uložení čísla odesílatele v archívu.

Globální nahrazování znaků.

 


listPostup při vytváření textu SMS

listNormalizace telefonních čísel

listPodpora databáze přenesených čísel

listExspirace SMS

listPoužití záložní linky

listUložení čísla odesílatele v archívu

listGlobální nahrazování znaků

listPodpora připojení k Oracle serveru

listKontrola povolených čísel

listNahrazování neGSM znaků

listOmezení počtu pokusů o odeslání SMS v případě chyby

listOdesílání zpráv administrátorovi

knihaPřehled funkcí


 

Postup při vytváření textu SMS

Seznam kroků, které MobilChange provádí s textem před odesláním do SMS centra.

poznamka_24Poznámka: Platné pro 5.12.

Aplikace náhrady znaků podle kapitoly Globální nahrazování znaků. Záleží na nastavení příznaku „nomodify“.

Sestavení textu podle nastavení příznaku „nomodify“ (neboli doplnění hlavičky do textu).

Aplikace regulárních výrazů pro nahrazování.

Odstranění diakritiky z textu.

Nahrazení znaků mimo abecedu (GSM, EMI, SMPP).

Následně se text rozdělí na dílky, pokud je to nutné.

Normalizace telefonních čísel

Používá směrovač odchozích SMS.

Postup normalizace:

Odstraní všechny mezery (i uprostřed řetězce).

Jestliže číslo je kratší než devět znaků, je číslo vráceno beze změny.

Pokud číslo začíná na +, odstraní + a zbytek vrátí.

Jestliže číslo začíná na 00, odstraní 00 a zbytek vrátí.

Pokud číslo začíná na 0, pak počáteční 0 nahradí prefixem státu a výsledek vrátí (tento krok se provádí od verze MXLib.dll 1.2.0.5).

Pokud je číslo dlouhé devět znaků, doplní prefix státu a vrátí.

V ostatních případech vrátí číslo beze změny.

priklad_24Povolené vstupní formátu jsou např.:

00420607869081

+420607869081

420607869081

607869081

Všechna tato čísla jsou po normalizaci ve formátu 420607869081.

Podpora databáze přenesených čísel

MobilChange umí pro směrování SMS na operátory použít CNPAC databázi.

odkazPoskytuje http://www.cnpac.net/.

Exspirace SMS

V MobilChange lze nastavit, aby se nějaká SMS po určité době už neodesílala. Je to její exspirace. Exspirace SMS a doba její platnosti spolu souvisí.

priklad_24Příklad:

Odešle se SMS přesně ve 12:00 a nastaví se exspirace na 300 sekund. SMS se posílá linkou ve 12:01 a tak linka nastaví dobu platnosti na 240 sekund (12:05 mínus 12:01). Pokud si linka danou SMS načte až ve 12:06, je doba platnosti záporná a SMS se vrátí s tím, že vypršela její platnost (vůbec se nebude odesílat).

Použití záložní linky

priklad_24Příklad použití:

Zákazník má dvě instalace MobilChange na dvou serverech (např. Alfa a Beta). Každá z instalací za normálního provozu komunikuje s operátory přes jiné linky (jiné ovladače, jiná telefonní čísla, např. AlfaLine1, AlfaLine2 a BetaLine1). Zákazník chce mít možnost v případě zastavení jednoho ze serverů přesunout odchozí SMS na druhý server, aby mohli odejít jeho prostřednictvím.

K tomu, aby to fungovalo jsou na obou MobilChange serverech připraveny záložní linky pro druhý server. Tyto linky musí být pojmenovány stejně, jako na druhém serveru (tj. na serveru Alfa existuje linka BetaLine1), ale za normálního provozu neběží.

Pro vlastní přesunutí SMS z jednoho serveru na druhý slouží nástroj SmsMigrator. SmsMigrator je konzolová aplikace, která načte konfiguraci z konfiguračního souboru.

Scénář postupu v případě výpadku:

Sever Alfa přestane fungovat a je vypnut. Databáze serveru Alfa je ale stále dostupná a funkční.

Administrátor na serveru Beta spustí připravené záložní linky pro Alfa (AlfaLine1 a AlfaLine2).

Administrátor spustí SmsMigrator, který z databáze Alfa do databáze Beta přesune odchozí SMS, jejichž odeslání ještě nebylo dokončeno.

Server Beta tyto SMS začne odesílat:

oPřes záložní linky (Alfa...) - pokud již byly odeslány a pouze se čeká na doručenku.

oPřes normální linky (Beta) - pokud odchozí SMS na serveru ještě odeslány nebyly. Pro tyto SMS budou použita routovací pravidla serveru Beta. Případné existující historie routování ze serveru Alfa nemá na routování na serveru Beta žádný vliv.

Uložení čísla odesílatele v archívu

Do archivu se ukládá číslo použité jako zdrojové číslo pro odeslání SMS. Např. O2 SMS connector umožňuje jako odesílatele nastavit BAID nebo MSISDN. Podle zvoleného nastavení (aktuálně použitého čísla pro odeslání) se toto číslo uloží do archívu. Některé ovladače nemají možnost zaměnit číslo odesílatele (např. gsm modem vždy použije MSISDN použité SIM karty, MSISDN vezme z nastavení linky).

Globální nahrazování znaků

MobilChange při startu načte slovník znaků pro nahrazování z tabulky UMS_SETTINGS. Tyto hodnoty definují globální slovník pro nahrazování znaků v textu odesílaných SMS. Aplikuje se pouze na SMS, které nemají zapnutý příznak nomodify. Pokud změníte slovník, je třeba MobilChange linky restartovat.

Nahrazování neGSM znaků

MobilChange umí nahrazovat znaky mimo GSM (EMI) abecedu při odesílání SMS jiným znakem.  Při odesílání SMS je třeba znaky, které nejdou zkonvertovat do GSM kódování, nahradit nějakým jiným znakem (jenž jde překódovat). Vyplňuje se hexadecimální unicode kód znaku, viz http://en.wikibooks.org/wiki/Unicode/Character_reference/0000-0FFF, např. 0x0020 znamená mezeru.

Podpora připojení k Oracle serveru

Od verze MXlib.dll 1.1.25.0 podporuje MobilChange připojení k Oracle serveru - testovaná verze je Oracle 10g.

Kontrola povolených čísel

MobilChange odesílá pouze na povolená čísla, která má nastavena uživatel.

Omezení počtu pokusů o odeslání SMS v případě chyby

Snahou funkcionality je minimalizovat chování, kdy jedna SMS je odeslána na cílový mobil mnohokrát. Tento nežádoucí efekt by pokud možno neměl nastat ani v případě chyby (bugu) v ovladači nebo bugu v rozhraní SMS centra.

Příklad situací, které funkcionalita může zachránit:

MobilChange odešle SMS do centra, centrum SMS přijme a doručí na mobil, ale buď vůbec odpověď MobilChange nepošle, nebo bude odpověď nevalidní. Například špatně zformátovaná, nebo v ní dokonce bude explicitně řečeno, že SMS nebyla přijata. MobilChange díky tomu zkusí odeslat SMS znovu a to tak dlouho, dokud nevyprší exspirace SMS. A protože tam ani není žádný timeout pro další pokus, tak se ta SMS může odeslat několikrát za sekundu.

MobilChange odešle SMS do centra ale pak ještě před přijetím reakce a zaznamenání odpovědi dojde k nějaké výjimce, která ovladač shodí.

Proto má MobilChange konfigurací daný limit maximálního počtu pokusů o odeslání jedné SMS do centra.

Pokusem o odeslání se myslí taková činnost MobilChange, jejímž důsledkem může být přijmutí požadavku na odeslání SMS SMS centrem. Pokus se počítá vždy bez ohledu na to, zda byl pokus úspěšný nebo ne.

Není podstatné, zda došlo k nějaké výjimce, chybě, zda SMS centrum nějak odpovědělo ihned nebo později a pokud odpovědělo, tak jak.

V případě vícenásobných pokusů o odeslání jedné SMS do SMS centra, provádí MobilChange další pokus o odeslání této SMS až po konfiguračně daném časovém intervalu.

Limit se vztahuje k pokusům o odeslání přes jedno pravidlo. Tím se zajistí, že v případě běžných provozních problémů všechny pokusy nevyčerpá jediná linka a na jiné linky se už nedostane. Běžným provozním problémem je například nefunkční počítačová síť (vytrhnutý kabel, nefunkční VPN tunel), chybná konfigurace linky (neplatný certifikát, IP adresa, heslo).

Odesílání zpráv administrátorovi

MobilChange odesílá administrátorovi e-mail s upozorněním, pokud dojde k některé z následujících situací:

Změna stavu linky:

oLinka přešla do chybového stavu.

oLinka znovu běží.

Licence:

oNení volná licence pro linku MobilChange, linku se nepovede spustit.

oNevyhověla kontrola na pravost Datasys.Licensing.

oAktivace UMS nebyla nalezena nebo je neplatná.

oChybí licence na komponentu MobilChange.

Služba NPAC:

oChybí licence na NPAC.

oChyba při načítání XML souboru pro NPAC.

oChybná konfigurace NPAC.

oDošlo k chybě při pokusu o spojení se službou NPAC.

Služba ContactSearch:

oChybí licence pro připojení MobilChange k UMS Contact Search.

oChyba konfigurace spojení MobilChange k UMD Contact Search.

oChyba při pokusu o spojení MobilChange s UMS Contact Search.

Sekvence MXUserIdSequence:

oChybí sekvence MXUserIdSequence.

oSekvence MXUserIdSequence dosáhla maxima.

Selhal pokus o spuštění linky MobilChange.

Byl překročen denní limit linky. (Odesílá se od verze UMS 5.7.)

Chyba v proceduře MXMailOutCollector (maže zprávy z  tabulky MX_MAIL_OUT a zapisuje do archivu).

Došlo k zastavení procesu kernelu MobilChange (z důvodu vážné chyby).

 

 


knihaPřehled funkcí