Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Popis MobilChange > Serverové části > Základní serverové části >

Obsah databáze

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

knihaTabulky obecné pro UMS

knihaTabulky komponenty MobilChange

knihaTabulky aplikace SMSInfo

knihaPohledy


 

Tabulky obecné pro UMS

listUMS_SETTINGS

listUMS_USER

listUMS_USER_SETTINGS

listUMS_VERSION

listUMS_SEQUENCES

listUMS_CALENDAR_NAMES

listUMS_CALENDAR_STD

listUMS_CALENDAR_EXC

listUMS_COMPONENTS

listUMS_ALARM


 

UMS_SETTINGS

Tabulka globálních nastavení hodnot UMS. U této tabulky jsou důležité záznamy, které slouží jako šablony pro ostatní typy záznamů.

Tabulka ve své podstatě nahrazuje registr MS Windows či konfigurační soubory coby úložiště nastavení UMS aplikací, což přináší řadu výhod. Především možnost dálkové správy UMS aplikací, snadné zálohy nastavení atd.

UMS_USER

Tabulka s nastaveními pro uživatele UMS.

UMS_USER_SETTINGS

Tabulka s nastaveními pro uživatele UMS.

Tabulka s hodnotami, které nejsou klasicky pro konkrétního uživatele v jednom řádku, nýbrž v jednom sloupci.

UMS_VERSION

Tabulka obsahuje záznamy o aktualizaci databáze.

UMS_SEQUENCES

Tabulka číselných řad. Obsahuje stav číselných řad používaných v rámci UMS.

UMS_CALENDAR_NAMES

5.8

Tabulka seznamu kalendářů.

UMS_CALENDAR_STD

5.8

Tabulka definující pracovní dny a časy.

UMS_CALENDAR_EXC

5.8

Tabulka výjimek z pracovních dnů a časů. Výjimky z kalendáře. Zde jsou uloženy výjimky z kalendáře, tj. např. to, že 23.12. se pracuje jen do 12:00 a že 24.12. je volný den.

UMS_COMPONENTS

5.9

Tabulka externích komponent a jejich verzí komunikujících s databází UMS. Tabulka řeší problém kompatibility samostatně instalovaných komponent UMS.

UMS_ALARM

5.13

Tabulka obsahuje konfigurační a stavové hodnoty UMS Alarm Reporter.

Tabulky komponenty MobilChange

listMX_ALLOWED_NUMBERS_LIST

listMX_ARCHIVE

listMX_ARCHIVE_RECORDS

listMX_AUTO_RECIPIENT

listMX_BANKQUEUE

listMX_GATEWAY

listMX LINEMONITOR_CONFIG

listMX_LINEMONITOR_LINE

listMX_LINEMONITOR_SMS

listMX_MAIL_IN

listMX_MAIL_IN_STATUS

listMX_MAIL_OUT

listMX_MESSAGE_IN

listMX_MESSAGE_IN_STATUS

listMX_MESSAGE_TYPE

listMX_MUTLIPART_ID

listMX_OPERATOR

listMX_PRIORITY

listMX_RULE_IN

listMX_RULE_IN_TYPE

listMX_RULE_LINE_ASSIGN

listMX_RULE_OUT

listMX_SMS_SEND

listMX_SMS_SEND_LINES

listMX_SMS_SEND_STATUS

listMX_SMS_INQUEUE

listMX_STATISTICS

listMX_VIRTUALDRV


 

MX_ALLOWED_NUMBERS_LIST

5.5

Tabulka čísel, na která je povoleno odesílání zpráv.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ALLOWED_NUMBERS_ID

int Identity

 

Ne

Primární klíč.

LIST_NAME

nvarchar

200

Ne

Jméno seznamu čísel.

ALLOWED_NUMBERS

text

 

Ne

Regulární výraz reprezentující seznam tel. čísel.

Tabulka odkazuje se na ni cizí klíč ALLOWED_NUMBERS_ID z tabulky UMS_USER.

MX_ARCHIVE

Archivní tabulka všech zpráv, které prošly MobilChange Kernelem/linkou.

Každé zprávě náleží právě jeden řádek. Podrobné informace ke každé zprávě jsou v tabulce MX_ARCHIVE_RECORDS. K prohlížení archivu slouží webová aplikace Prohlížeč archivu DATASYS UMS (UMS Archive Viewer).

poznamka_24Poznámka:

O: značí odchozí zprávu

I: značí příchozí zprávu

OI: značí příchozí nebo odchozí zprávu

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ARCHIVE_ID

bigint

 

Ne

Primární klíč tabulky.

SMS_ID

varchar

100

Ano

ID zprávy.

DIRECTION

char

1

Ano

I: příchozí = 'i';
O: odchozí = 'o'.

PRIORITY_TYPE

int

 

Ano

I: priorita SMS - viz MX_PRIORITY;
O: NULL.

MESSAGE_TYPE

int

 

Ano

OI: typ zprávy - viz MX_MESSAGE_TYPE.

GW_TYPE

char

1

Ano

typ brány (gateway) - MX_GATEWAY
O: poštovní GW přes kterou, uživatel odchozí SMS do MX poslal;
I: NULL, gw pro jednotlivé příjemce zprávy jsou v MX_ARCHIVE_RECORDS.

LINE_ALLOW_REROUTE

int

 

Ano

O: 0/1 - povoleno přeroutování odchozí zprávy?;
I: NULL.

MSG_SENT

datetime

 

Ano

O: datum odeslání - z ctl souboru (sekce [system], položka "sent");
I: čas předání zprávy k dalšímu zpracování.

MSG_SENT_MX

datetime

 

Ano

5.9

Podobné jako MSG_SENT, ovšem zdrojem času je vždy MobilChange.

MSG_SENT_SMSC

datetime

 

Ano

5.9

Podobné jako MSG_SENT, ale zdrojem času je SMS centrum. Může být NULL, pokud hodnota ze SMS centra není k dispozici.

MSG_INSERTED

datetime

 

Ano

O: datum importu odchozí zprávy do databáze - převzetí MobilChange Kernel;
I: čas přijetí zprávy = SCTS (Service Center Time Stamp).

DISPLAY_ONLY

int

 

Ano

O: 0/1 - intruder zpráva - má se zobrazit jen na displeji;
I: NULL.

REPLY_REQUIRED

int

 

Ano

O: položka REPLY_REQUIRED zadaná při odeslání;
I: NULL.

NOMODIFY

int

 

Ano

O: 0/1 - nemodifikovat text zprávy;
I: NULL

MAIL_IN_DRREQUIRED

int

 

Ano

O: 0/1 - uživatel vyžaduje DR (načteno z ctl);
I: NULL.

MAIL_IN_INFOMAIL_REQUIRED

int

 

Ano

O: 0/1 - uživatel vyžaduje infomail (načteno z ctl);
I: NULL.

SMS_SEND_DRREQUIRED

int

 

Ano

O: 0/1 - je požadována doručenka;
I: NULL.

SMS_SEND_INFOMAIL_REQUIRED

int

 

Ano

O: 0/1 - je požadován infomail;
I: NULL.

MESSAGE_ID

varchar

80

Ano

O: položka message_id id z ctl souboru
I: NULL

SENDERSYSTEM

varchar

15

Ano

O: položka sendersystem id z ctl souboru;
I: NULL.

SUBJECT

ntext

 

Ano

O: subjekt mailu tak jak byl přijat do MobilChange;
I: NULL.

MESSAGE

ntext

 

Ano

O: textová sms - text zprávy tak jak byl přijat do MobilChange;
binární sms - PDU
I: textová sms - text zprávy (u vícedílných spojený text ze všech dílků, chybějící dílek je nahrazen "..."
binární sms - NULL.

MESSAGE_MMS

image

 

Ano

NULL = MMS nepodporovány.

PDU

text

 

Ano

O: NULL;
I: PDU příchozí zprávy (i u textové pokud je k dispozici z ovladače - např. gsm modemu).

SCHEDULE

datetime

 

Ano

Datum, kdy se má zpráva odeslat - viz MX_MAIL_IN.SCHEDULE.

EXPIRATION

int

 

Ano

Datum expirace zprávy - po tomto datu se zpráva neodešle, viz MX_MAIL_IN.EXPIRATION.

FROM_NAME

nvarchar

50

Ano

O: viz MX_MAIL_IN.FROM_NAME;
I: NULL.

FROM_EMAIL

varchar

255

Ano

O: viz viz MX_MAIL_IN.FROM_EMAIL;
I: NULL.

FROM_SMTP

varchar

255

Ano

O: e-mail, od koho je zpráva - id uživatele;
I: NULL.

FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

O: NULL;
I: u příchozí zprávy z jakého čísla přišla, včetně + na začátku.

TO_NAME

nvarchar

50

Ano

O: viz MX_MAIL_IN.TO_NAME;
I: NULL.

TO_EMAIL

varchar

255

Ano

OI: NULL.

TO_PHONE_NR

varchar

15

Ano

O: na jaké tel. číslo se má zpráva poslat;
I: na jakém čísle byla zpráva přijata.

TO_PHONE_NR_STD

varchar

15

Ano

OI: normalizované tel. číslo ze sloupce TO_PHONE_NR, Tato hodnota nikdy nezačíná na +.

FIX_DR

int

 

Ano

O: 0/1 - změna nastavení DR u uživatele;
I: NULL.

FIX_NDR

int

 

Ano

O: 0/1 - změna nastavení NDR u uživatele;
I: NULL.

FIX_INFOMAIL

int

 

Ano

O: 0/1 - změna nastavení infomailu u uživatele;
I: NULL.

USER_APP_ID

varchar

100

Ano

O: viz MX_MAIL_IN.USER_APP_ID;
I: NULL.

OPERATOR_ID

int

 

Ano

O: ID cílového operátora (tj. operátora, v jehož síti je cílové číslo provozována) z číselníku MX_OPERATOR;
I: NULL.

MAXLEN

int

 

Ano

O: Max. počet dílků, na které se může zpráva rozdělit, viz MX_MAIL_IN.MAXLEN;
I: NULL.

PARTS_SENT

int

 

Ano

O: počet odeslaných dílků;
I: NULL.

FINAL_STATUS

int

 

Ano

OI: konečný stav zprávy, viz číselník MX_SMS_SEND_STATUS.

SYSTEM_FROM_NUMBER

varchar

100

Ano

O: viz MX_MAIL_IN.SYSTEM_FROM_NUMBER, včetně "+" na začátku;.
I: NULL.

INSERTED_AT

datetime

 

Ano

Čas vložení záznamu do archivu. Bere se čas DB serveru s databází UMS a přibližně odpovídá době, kdy byla událost zpracována MobilChange.

CALENDAR_NAME

nvarchar

50

Ano

5.8

Jméno kalendáře z tabulky UMS_CALENDAR_NAMES, který byl použit pro odeslání SMS.

USER_COST_CODE
 

varchar

24

Ano

5.12

Identifikátor nákladového střediska (platební kód), do kterého uživatel patřil v době zaarchivování.

USER_X_DEPARTMENT
 

varchar

80

Ano

5.12

Oddělení, do kterého uživatel patřil v době zaarchivování.

USER_UGROUP

varchar

24

Ano

5.12

Jméno skupiny, do které uživatel patřil (včetně $G) v době zaarchivování.

RCV_EMAIL

varchar

255

Ano

5.12

E-mail, komu se příchozí zpráva přeposlala. Jen jeden (může být z více, všechny jsou v MX_ARCHIVE_RECORDS).

MX_ARCHIVE_RECORDS

Tabulka MX_ARCHIVE_RECORDS uchovává podrobnou historii zpracování zpráv.

N záznamů pro každou zprávu. Pro příchozí SMS je v tabulce tolik záznamů, kolika příjemcům se SMS doručovala, a u odchozích tolik záznamů, na kolik pokusů se SMS odesílala.

poznamka_24Poznámka:

O: značí odchozí zprávu

I: značí příchozí zprávu

OI: značí příchozí nebo odchozí zprávu

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ARCHIVE_ID

bigint

 

Ne

Identity 1,1.

SMS_ID

varchar

100

Ano

OI: id zprávy - MX_ARCHIVE.

DIRECTION

char

1

Ano

I: příchozí = 'i';
O: odchozí = 'o'.

ATTEMPT_ID

bigint

 

Ano

O: id pokusu o odeslání, z MX_SMS_SEND;
I: NULL.

LINE_NAME

varchar

30

Ano

O: název odesílací linky;
I: název přijímací linky.

MSG_RECEIVED

datetime

 

Ano

O: čas převzetí SMSC, u sms s doručenkou čas doručení;
I: kdy byla příchozí zpráva přijata SMS centrem.

MSG_RECEIVED_MX

datetime

 

Ano

O: čas odeslání do SMSC, u sms s doručenkou čas, kdy přišla doručenka do MobilChange;
I: kdy byla příchozí zpráva přijata do MobilChange.

5.9

Zdrojem času je MobilChange.

MSG_RECEIVED_SMSC

datetime

 

Ano

O: čas převzetí SMSC (nebývá k dispozici), u SMS s doručenkou čas doručení (smsc timestamp);
I: kdy byla příchozí zpráva přijata SMS centrem.

5.9

Zdrojem času je SMS centrum. Může být NULL, pokud hodnota ze SMS centra není k dispozici.

SMS_SEND_STATUS

int

 

Ano

OI: Pokud vyplněno, je zde číselně status odchozí zprávy - MX_SMS_SEND_STATUS.

DR_EXPIRATION

datetime

 

Ano

NULL, nepoužívá se.

PRICE

float

 

Ano

O: Cena odeslané zprávy, může být NULL v případě chyby při odeslání;
I: 0.

TEMPLATE_MSG

varchar

255

Ano

OI: Status zprávy, u příchozích je zde "rcv_sms" (šablona příchozích zpráv), každý konečný status zprávy odpovídá šabloně, podle této šablony byl uživatel informován o statusu, šablony jsou v adresáři data rozdělené podle jazyka zpráv.

LANG

varchar

2

Ano

OI: jazyk - AA jsou aplikace. U odchozích zpráv je jazyk určen nastavením uživatele, u příchozích pak pravidlem, zprávy pro aplikace mají vždy jazyk AA .

STATUS_TEXT

varchar

200

Ano

OI: Upřesňující text - hlavně u chybových hlášení.

RCV_EMAIL

varchar

255

Ano

O: NULL;
I: Komu se příchozí zpráva přeposlala, pro aplikace ve tvaru $AX, kde X je jméno aplikace.

FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

5.3

O: Číslo skutečně použité jako odesílatel při odeslání sms (např. BAID u O2 SMS connectoru);
I: NULL.

INSERTED_AT

datetime

 

Ano

Čas vložení záznamu do archivu. Bere se čas DB serveru s databází UMS a přibližně odpovídá době, kdy byla událost zpracována MobilChange.

RCV_DEPARTMENT

varchar

80

Ano

5.14

I: Oddělení příjemce zprávy.

RCV_COST_CODE

varchar

24

Ano

5.14

I: Nákladové středisko příjemce zprávy.

RCV_UGROUP

varchar

24

Ano

5.14

I: Skupina příjemce zprávy.

MX_AUTO_RECIPIENT

Tabulka MX_AUTO_RECIPIENT udržuje seznam automatických příjemců.

Platnost záznamů je dána položkou MX.KERNEL.AUTORECIPIENTEXPIRATION v tabulce UMS_SETTINGS.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

TO_NUMBER

varchar

15

Ne

Na jaké číslo se posílala zpráva.

FROM_EMAIL

varchar

255

Ne

Od koho byla zpráva.

LAST_CHANGE

datetime

 

Ne

Datum a čas pro výpočet platnosti automatického příjemce.

TO_NAME

nvarchar

50

Ano

Jméno příjemce – toto jméno se použije při zpracovaní příchozí SMS pravidlem automatických příjemců.

MX_BANKQUEUE

Tabulka MX_BANKQUEUE slouží pro ukládání fronty příchozích sms pro O2 SMS Connector Plus.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ID

bigint

 

Ne

Identity sloupec (PK).

PACK

image

 

Ne

Binárně uložený Pack (viz dokumentace O2 MMS connectoru), serializovaný do XML.

MX_GATEWAY

Číselník gatewayí. Gateway určuje, jakým způsobem budou posílány zprávy - zda budou generovány ctl soubory, nebo záznamy v databázi.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

GW_TYPE

char

1

Ne

Id gatewaye.

GW_NAME

nvarchar

50

Ano

Název /popis.

 

Hodnota

Význam

a

Aplikace

e

Exchange

s

SMTP

l

Lotus Notes

x

aplikace

MX LINEMONITOR_CONFIG

Konfigurace Monitorování linek.

Konfigurace se nastavuje pomocí Konfigurátoru DATASYS UMS v UMS_SETTINGS.

Nastavení z UMS_SETTINGS se potom přenese do této tabulky, která má právě jeden řádek a její sloupečky odpovídají položkám z UMS_SETTINGS:

Název sloupce

Datový typ

Null

Popis (odpovídá položce UMS_SETTINGS)

MONITORING_ENABLED

char(1)

Ne

MX.LINEMONITORING.ENABLED

DR_TIME_INTERVAL_MIN

int

Ne

MX.LINEMONITORING.DR.TIME_INTERVAL_MIN

DR_TIME_INTERVAL_MAX

int

Ne

MX.LINEMONITORING.DR.TIME_INTERVAL_MAX

DR_MINIMUM_SMS_COUNT

int

Ne

MX.LINEMONITORING.DR.MINIMUM_SMS_COUNT

DR_LIMIT

int

Ne

MX.LINEMONITORING.DR.LIMIT

QUEUE_TIME_INTERVAL_MAX

int

Ne

MX.LINEMONITORING.QUEUE.TIME_INTERVAL_MAX

QUEUE_SENT_MIN

int

Ne

MX.LINEMONITORING.QUEUE.SENT_MIN

QUEUE_DELAY_LIMIT

int

Ne

MX.LINEMONITORING.QUEUE.QUEUE_DELAY_LIMIT

RESEND_AFTER

int

Ne

MX.LINEMONITORING.RESEND.RESEND_AFTER

MX_LINEMONITOR_LINE

Monitorování linek, konfigurace a stavy linek.

MX_LINEMONITOR_SMS

Monitorování linek, sledované zprávy.

MX_MAIL_IN

Do tabulky MX_MAIL_IN se importují zprávy z ctl souborů, případně do ní vkládají záznamy aplikace pomocí uložené procedury MXInsertMailInApp.

Z této tabulky čte MobilChange router odchozích zpráv.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

SMS_ID

bigint

 

Ne

Identity 1,1.

PRIORITY_TYPE

int

 

Ne

Priorita zprávy. Viz MX_PRIORITY.

MESSAGE_TYPE

int

 

Ne

Typ zprávy - MX_MESSAGE_TYPE.

GW_TYPE

char

1

Ne

Typ gatewaye - MX_GATEWAY.

MAIL_IN_STATUS

int

 

Ne

Aktuální status zprávy pro router - MX_MAIL_IN_STATUS. Default(0).

LINE_NAME

varchar

30

Ano

V ctl položka via_line. Explicitně určuje první linku, na kterou má být SMS nasměrována. Pokud má SMS zároveň zakázáno přeroutování, pak tato SMS nemůže odejít přes jinou linku. Položka nemusí být vyplněna - pak se směruje podle běžných odchozích pravidel.

LINE_ALLOW_REROUTE

int

30

Ne

Povoleno přeroutování? Default(1).

MSG_SENT

datetime

 

Ano

Datum odeslání - z ctl souboru.

MSG_RECEIVED

datetime

 

Ano

Odpovídá položce [system] time_received.

MSG_INSERTED

datetime

 

Ne

Datum a čas vložení záznamu do databáze, DEFAULT (getdate()).

DISPLAY_ONLY

int

 

Ano

0/1 - intruder zpráva - má se zobrazit jen na displeji.

REPLY_REQUIRED

int

 

Ano

 

NOMODIFY

int

 

Ano

0/1 - nemodifikovat text zprávy.

DRREQUIRED

int

 

Ano

0/1 - uživatel vyžaduje doručenku (načteno z ctl), doručenka je potvrzení, že zpráva došla na cílový mobil.

INFOMAIL_REQUIRED

int

 

Ano

0/1 - uživatel vyžaduje infomail (načteno z ctl) , infomail je potvrzení, že zpráva (ne)byla převzata SMS centrem.

MESSAGE_ID

varchar

80

Ano

Položka message_id id z ctl souboru.

SENDERSYSTEM

varchar

15

Ano

Položka sendersystem id z ctl souboru.

SUBJECT

ntext

15

Ano

Subjekt mailu.

MESSAGE

ntext

15

Ano

Text zprávy bez jakýchkoli úprav (max. se importuje tolik znaků, kolik je nastaveno v položce MX.KERNEL.FILEIMPORTMAXLENGTH), u binární odchozí zprávy je zde PDU.

MESSAGE_MMS

image

 

Ano

null = MMS nepodporovány.

SCHEDULE

datetime

 

Ano

Datum, kdy se má zpráva odeslat, pokud není uvedeno, je poslána co nejdříve se zachováním pořadí odchozích SMS (až na ni dojde řada).

EXPIRATION

int

 

Ano

Datum expirace zprávy - po tomto čase se zpráva neodešle, relativní čas v [s] počítáno od MSG_SENT.

FROM_NAME

nvarchar

50

Ano

Tuto položku použije MobilChange při zakládání uživatele pro sloupec I_DISPLAY_NAME v pohledu MXUSER.

FROM_EMAIL

varchar

255

Ano

Na tuto adresu MobilChange předává informace (reporty) o stavu odesílání SMS.

FROM_SMTP

varchar

255

Ne

E-mail, od koho je zpráva - identifikátor uživatele (sloupec EMAIL v pohledu MXUSER).

TO_NAME

nvarchar

50

Ne

 

TO_PHONE_NR

varchar

15

Ano

Na jaké tel. číslo se má zpráva poslat, nesmí být null.

TO_PHONE_NR_STD

varchar

15

Ano

Normalizované tel. číslo, u odchozích doplní MobilChange Kernel.

FIX_DR

int

 

Ano

0/1 - změna nastavení doručenek u uživatele, uživatel si tak může změnit svoje preference.

FIX_NDR

int

 

Ano

0/1 - změna nastavení nedoručenek u uživatele, uživatel si tak může změnit svoje preference.

FIX_INFOMAIL

int

 

Ano

0/1 - změna nastavení infomailu u uživatele, uživatel si tak může změnit svoje preference.

USER_APP_ID

varchar

100

Ano

Libovolný uživatelský identifikátor, typicky podle něj aplikace dohledávají "svoje" SMS.

OPERATOR_ID

int

 

Ano

ID cílového operátora (tj. operátora, v jehož síti je cílové číslo provozováno) z číselníku MX_OPERATOR.

MAXLEN

int

 

Ano

Požadavek odesílatele, na kolik maximálně částí má být SMS rozdělena. Číslo musí být větší než nula. Pokud je NULL, přebírá se z nastavení uživatele. Pokud se do takového počtu částí zpráva nevejde, bude zbytek zprávy ignorován (nebude odeslán). Tento požadavek nemusí MobilChange uposlechnout, například kvůli omezení práva uživatele na maximální počet částí SMS.

DONT_SAVE_TEXT

int

 

Ano

0/1 - uložit subjekt/text zprávy do archívu.

SYSTEM_FROM_NUMBER

varchar

100

Ano

Položka from_number ze sekce [system] v CTL.

Telefonní číslo, které se má nastavit jako odesilatel SMS. Tato funkce je podporována jen na některých ovladačích. Je možno nastavit jen čísla, která se dohodnou s operátorem.

SMS_ID_COPY

bigint

 

Ano

Pokud je vyplněno, jde o kopii zprávy - sloupec obsahuje SMS_ID originálu. (Kopii může vytvářet Monitorování linek ke zprávám, ke kterým dlouho nepřichází report o doručení.)

MX_MAIL_IN_STATUS

Číselník stavů pro router odchozích zpráv.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

MAIL_IN_STATUS

int

 

Ne

Id statusu.

DESCRIPTION

nvarchar

50

Ano

Popis statusu.

 

Hodnota

Význam

-1

Neznámý status.

0

Nový záznam.

1

Záznam k přesměrování.

2

Přesměrováno, čeká se na zpracování linkou.

MX_MAIL_OUT

Do tabulky MX_MAIL_OUT vkládají příchozí události, což jsou:

příchozí SMS (v případě vícedílných se sem dostanou až po přijetí všech částí a jejich spojení);

události informující o změnách stavu odeslaných SMS.

Události do tabulky vkládá router příchozích zpráv, který se řídí pravidly pro příchozí zprávy.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

SMS_ID

bigint

 

Ne

Identity(1,1).

MESSAGE_TYPE

int

 

Ne

Typ zprávy - viz číselník MX_MESSAGE_TYPE (0=textová SMS, 1=binární SMS).

GW_TYPE

char

1

Ne

Typ brány (gateway) - MX_GATEWAY.

LINE_NAME

varchar

30

Ano

Jméno linky, která zprávu přijala.

TEMPLATE_MSG

varchar

255

Ano

Šablona použitá pro vytvoření zprávy. V ctl souboru odpovídá proměnné "msg_type" v sekci "system".

TEMPLATE_SUBJ

varchar

255

Ano

Šablona použitá pro vytvoření předmětu zprávy.

MESSAGE

ntext

 

Ano

Text zprávy, u binární odchozí zprávy je zde PDU.

MESSAGE_MMS

image

 

Ano

null = MMS nepodporovány.

PDU

text

 

Ano

Pouze příchozí: PDU u binárních příchozích SMS u textových příchozích zde může být header z PDU ve formátu např.: header:050003020201_header:050003020202 (vícedílná SMS).

FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

Příchozí: z jakého čísla přišla zpráva;
Odchozí: null.

FROM_USERNAME

nvarchar

100

Ano

Příchozí: i_display_name z pohledu MXUSER, pokud se jedná o automatického příjemce, jinak null;
Odchozí: MobilChange (zpráva o statusu SMS).

FROM_EMAIL

varchar

255

Ano

Příchozí: null;
Odchozí: SMS:MobilChange (zpráva o statusu SMS).

TO_NUMBER

varchar

15

Ano

Příchozí: na jakém čísle byla zpráva přijata;
Odchozí: null (cílové číslo je ve sloupci MAIL_IN_TO_PHONE_NR_STD).

TO_USERNAME

nvarchar

100

Ano

i_display_name z pohledu MXUSER pro uživatele ze sloupce TO_EMAIL.

TO_EMAIL

varchar

255

Ne

Komu se pošle mail.

TIME_RECEIVED

datetime

 

Ano

Pro příchozí zprávy, tj. 200 (rcv_sms) a 1000 (e_multipart): Čas odeslání SMS z mobilu do SMSC dle SMSC. Pokud použitý protokol tento čas neposkytuje, je zde čas přijetí SMS do MobilChange.

Pro doručenky, tj. 100 (sent_ok_dr) a 101 (sent_err_ndr) a potvrzení ze SMSC 12 (sent_ok_wait) a 20 (sent_ok): Čas události dle SMSC. Pokud použitý protokol tento čas neposkytuje u některé či všech událostí neposkytuje, je zde čas přijetí události do MobilChange.

Pro ostatní události (ty MX nepřebírá ze SMSC, ale generuje sama): Čas vzniku události dle MobilChange.

TIME_RECEIVED_MX

datetime

 

Ano

čas přijetí SMS nebo události dle MobilChange.

5.9

Zdrojem času je MobilChange.

TIME_RECEIVED_SMSC

datetime

 

Ano

Pro příchozí zprávy, tj. 200 (rcv_sms) a 1000 (e_multipart): Čas odeslání SMS z mobilu do SMSC dle SMSC.

Pro doručenky, tj. 100 (sent_ok_dr) a 101 (sent_err_ndr) a potvrzení ze SMSC 12 (sent_ok_wait) a 20 (sent_ok): Čas události dle SMSC.

Pro ostatní události (ty MobilChange nepřebírá ze SMSC, ale generuje sama): NULL.

5.9

Zdrojem času je vždy SMS centrum. Může být NULL, pokud hodnota ze SMS centra není k dispozici.

OPERATOR

nvarchar

50

Ano

ID zdrojového operátora.

LANG

varchar

2

Ano

Jazyk použitý pro výběr šablony (název adresáře).

MAIL_OUT_STATUS

int

 

Ne

Status zprávy (není vázán na db tabulku):

0 = nový záznam čekající na zpracování;

1 = záznam zpracován a čeká na přesunutí do archivu;

2 = záznam pro zpracování externí aplikací (je přesunut do archivu automaticky).

MAIL_IN_SMS_ID

bigint

 

Ano

Pokud se jedná např. o doručenku, pak je zde id zprávy ke které se doručenka vztahuje.

SMS_SEND_ATTEMPT_ID

bigint

 

Ano

Pokud se jedná např. o doručenka, pak je zde id pokusu o odeslání ke které se doručenka vztahuje.

PART_ID

varchar

100

Ano

id dílků vícedílné zprávy.

DONT_SAVE_TEXT

int

 

Ano

0/1 - uložit subjekt/text zprávy do archívu.

SUBJECT

ntext

 

Ano

Subjekt mailu.

MAIL_IN_TO_NAME

nvarchar

50

Ano

Položka TO_NAME z MX_MAIL_IN.

MAIL_IN_TO_PHONE_NR_STD

varchar

15

Ano

Položka TO_PHONE_NR_STD z MX_MAIL_IN.

MAIL_IN_FROM_NAME

nvarchar

50

Ano

Položka FROM_NAME z MX_MAIL_IN.

MAIL_IN_FROM_SMTP

varchar

255

Ano

Položka FROM_SMTP z MX_MAIL_IN.

MAIL_IN_MSG_SENT

datetime

 

Ano

Položka MSG_SENT z MX_MAIL_IN.

MAIL_IN_USER_APP_ID

varchar

100

Ano

O:položka USER_APP_ID z MX_MAIL_IN;
I: položka USER_APP_ID z MX_MESSAGE_IN (používá ji O2 Premium SMS ovladač).

MAIL_IN_NOMODIFY

int

 

Ano

Položka NOMODIFY z MX_MAIL_IN.

PARTS_SENT

int

 

Ano

Počet odeslaných dílků.

MX_MESSAGE_IN

Do tabulky MX_MESSAGE_IN se vkládají příchozí zprávy, které následně sbírá router příchozích zpráv. Vícedílné zprávy spojí a pak je dále přesune ke zpracování do MX_MAIL_OUT.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

MESSAGE_ID

bigint

 

Ne

Identity 1,1.

MESSAGE_IN_STATUS

int

 

Ne

Status pro směrovač příchozích zpráv – MX_MESSAGE_IN_STATUS.

MESSAGE_TYPE

int

 

Ne

Typ zprávy - MX_MESSAGE_TYPE.

PART_ID

varchar

100

Ne

id dílků vícedílné zprávy (převzatý z PDU), pro jednodílné SMS vygenerovaný identifikátor, k identifikátoru se přidává tel. číslo odesílatele.

PART_PARTNO

int

 

Ne

Pořadové číslo části vícedílné zprávy.

PART_PARTTOT

int

 

Ne

Celkový počet částí vícedílné zprávy.

LINE_NAME

varchar

30

Ne

Jméno linky, která zprávu přijala.

MESSAGE

ntext

 

Ne

Text zprávy, u binární odchozí zprávy je zde PDU.

MESSAGE_MMS

image

 

Ano

null = MMS nepodporovány.

FROM_NUMBER

varchar

15

Ne

Z jakého čísla přišla zpráva.

TO_NUMBER

varchar

15

Ne

Na jakém čísle byla zpráva přijata (tel. číslo přijímající linky).

MSG_INSERTED

datetime

 

Ne

Datum a čas přijetí zprávy.

MSG_INSERTED_MX

datetime

 

Ano

Datum a čas přijetí zprávy.

5.9

Zdrojem času je MobilChange.

MSG_INSERTED_SMSC

datetime

 

Ano

Datum a čas přijetí zprávy.

5.9

Zdrojem času je SMS centrum. Může být NULL, pokud hodnota ze SMS centra není k dispozici.

PDU

text

 

Ano

PDU

USER_APP_ID

varchar

100

Ano

Je vyplněno pouze u zpráv přijatých přes O2 Premium SMS ovladač.

SUFFIX

varchar

10

Ano

Suffix příchozího čísla - pouze pro O2 ovladače s podporou redirektoru. Pokud je vyplněno, aplikuje se na tuto SMS pravidlo typu Suffix.

MX_MESSAGE_IN_STATUS

Číselník stavů příchozích zpráv.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

MESSAGE_IN_STATUS

int

 

Ne

ID statusu.

DESCRIPTION

nvarchar

50

Ano

Popis statusu.

 

Hodnota

Význam

0

Nový záznam pro směrovač příchozích zpráv.

1

Nekompletní vícedílná zpráva, čeká se na další dílky.

2

Zprávu zpracovává směrovač.

3

Zpráva zpracována.

4

Chyba při zpracování zprávy.

10

Vypršel časový limit pro vícedílnou zprávu (nepřišly všechny dílky).

MX_MESSAGE_TYPE

Číselník typů zpráv.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

MESSAGE_TYPE

int

 

Ne

Id typu

DESCRIPTION

varchar

20

Ano

Popis

 

Hodnota

Význam

0

Textová zpráva.

1

Binární zpráva.

2

MMS.

MX_MUTLIPART_ID

Tabulka MX_MUTLIPART_ID obsahuje multipart_id poslední vícedílné zprávy na konkrétní číslo.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

PHONE_NR

varchar

15

Ne

Na jaké číslo.

MULTIPART_ID

int

 

Ne

multipart_id.

LAST_CHANGE

datetime

 

Ne

Datum a čas poslední aktualizace.

MX_OPERATOR

Číselník operátorů.

MobilChange používá tento číselník, pokud potřebuje zjistit, kterému operátorovi patří určité telefonní číslo.

V tabulce existuje řádek s OPERATOR_ID, který reprezentuje neznámého "unknown" operátora a používá tehdy, když telefonní číslo neodpovídá žádnému operátorovi v tabulce. Regulární výraz (PREFIX) se u tohoto záznamu ignoruje.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

OPERATOR_ID

int

 

Ne

Identifikátor operátora je tvořen jako MCC+MNC (viz např. http://en.wikipedia.org/wiki/IMSI).

PREFIX

varchar

512

Ne

Regulární výraz, kterému odpovídají všechna telefonní čísla daného operátora ve mezinárodním tvaru bez plus a nul na začátku. Například výraz "^420(77[3-5]|608).*" (bez uvozovek) říká, že všechna telefonní čísla operátora začínající 420773, 420774, 42075 nebo 420608.

LOCALCOUNTRYCODE

int

 

Ne

Mezinárodní volací kód dané země. Například pro ČR je to "420". MobilChange tuto hodnotu porovná s nastavením UMS.LOCALCOUNTRYCODE a podle toho zjistí, zda se jedná o síť národního operátora (podle toho pak počítá cenu SMS).

DESCRIPTION

nvarchar

50

Ano

Název operátora. Používá se pro zobrazování v administračních nástrojích.

MX_PRIORITY

Číselník priorit sms zpráv.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

PRIORITY_TYPE

int

 

Ne

Id priority

DESCRIPTION

nvarchar

50

Ano

Název priority

 

hodnota

význam

0

Neznámá.

upozorneni_24Upozornění: tato hodnota je pouze pro vnitřní použití MobilChange, nikdo jiný ji nesmí používat!

1

Nízká.

4

Normální - střední.

16

Vysoká.

64

Velmi vysoká.

MX_RULE_IN

Tabulka MX_RULE_IN pro definici pravidel pro zpracování příchozích zpráv.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

MESSAGE_TYPE

int

 

Ne

Typ zprávy - MX_MESSAGE_TYPE.

RULE_ORDER

int

 

Ne

Pořadí pravidla.

RULE_IN_TYPE_ID

int

 

Ne

Typ pravidla - MX_RULE_IN_TYPE.

FROM_NUMBER_RGX

varchar

255

Ano

Podmínka – regulární výraz zdrojového tel. čísla.

TO_NUMBER_RGX

varchar

255

Ano

Podmínka – regulární výraz cílového tel. čísla.

BODY_RGX

text

 

Ano

Podmínka – regulární výraz pro obsah zprávy.

LIST_INCLUDE

nvarchar

100

Ano

Jméno seznamu čísel z MX_RULE_PHONE_LIST, pro která je podmínka platná.

LIST_EXCLUDE

nvarchar

100

Ano

Jméno seznamu čísel z MX_RULE_PHONE_LIST, pro která je podmínka neplatná.

SEND_TO

varchar

255

Ano

E-mail, komu poslat zprávu při splnění podmínek, v případě aplikace pak adresa ve tvar $AX, kde X je jméno aplikace.

SEND_BODY

text

 

Ano

Text zprávy při splnění podmínek.

SEND_LANG

char

2

Ano

Kód jazyka pro šablonu zprávy.

RULE_NAME

nvarchar

100

Ano

Název pravidla.

FINAL_RULE

int

 

Ne

0/1 – pokračovat, pokud je podmínka splněna?.

LINE_NAME

nvarchar

255

Ano

Název linky, pro kterou je podmínka splněna (NULL = jakákoliv linka).

MX_RULE_IN_TYPE

Číselník typů pravidel pro příchozí zprávy.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Nul

Popis

RULE_IN_TYPE_ID

int

 

Ne

Id typu.

DESCRIPTION

varchar

100

Ne

Popis typu pravidla.

 

Hodnota

Význam

0

suffix (nepoužívá se, nahrazeno regexpem).

1

regex.

2

Automatický příjemce.

MX_RULE_LINE_ASSIGN

Tabulka MX_RULE_LINE_ASSIGN přiřazení linek k pravidlům pro odchozí zprávy. K jednomu pravidlu z MX_RULE_OUT může být asociováno více linek (přes sloupec RULE_ID).

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

RULE_ID

bigint

 

Ne

id pravidla - MX_RULE_OUT.

LINE_NAME

varchar

30

Ne

Jméno přiřazené linky.

MX_RULE_OUT

Tabulka MX_RULE_OUT definuje routovací pravidla pro odchozí zprávy. Pravidlo s ID=0 musí existovat a je to záchytné pravidlo pro sms posílané na nedefinovaného operátora (OPERATOR_ID=0). Pro každé pravidlo by měla být přiřazená linka v MX_RULE_LINE_ASSIGN, jinak pravidlo ztrácí význam.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

RULE_ID

bigint

 

Ne

Id pravidla IDENTITY(1,1).

OPERATOR_ID

int

 

Ne

id operátora - MX_OPERATOR.

RULE_ORDER

int

 

Ne

Pořadí pravidla v rámci stejného operátora.

RULE_NAME

nvarchar

200

Ne

Název pravidla.

PR_LOW

int

 

Ne

0/1 – je pravidlo platné pro zprávu s nízkou prioritou, DEFAULT(0)

PR_NORMAL

int

 

Ne

0/1 – je pravidlo platné pro zprávu s normální prioritou, DEFAULT(0)

PR_HIGH

int

 

Ne

0/1 – je pravidlo platné pro zprávu s vysokou prioritou, DEFAULT(0)

PR_EXTRA

int

 

Ne

0/1 – je pravidlo platné pro zprávu s velmi vysokou prioritou, DEFAULT(0)

MX_SMS_SEND

Záznamy této tabulce MX_SMS_SEND zakládá router odchozích zpráv. Ten čte zprávy z tabulky MX_MAIL_IN a podle pravidel pro odchozí zprávy založí záznam v tabulce MX_SMS_SEND a MX_SMS_SEND_LINES.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ATTEMPT_ID

bigint

 

Ne

id pokusu o odeslání, IDENTITY(1,1).

SMS_ID

bigint

 

Ne

id zprávy - MX_MAIL_IN.

PRIORITY_TYPE

int

 

Ne

Priorita zprávy - MX_PRIORITY.

RULE_ID

bigint

 

Ne

id pravidla pro odeslání, doplňuje router odchozích zpráv - MX_RULE_OUT.

SMS_SEND_STATUS

int

 

Ne

Status zprávy – MX_SMS_SEND_STATUS, DEFAULT(0).

LINE_NAME

varchar

30

Ano

Jméno linky, doplní odesílající linka.

DR_EXPIRATION

datetime

 

Ano

NULL, nepoužívá se.

DR_PAIRING_ID

varchar

100

Ano

id pro spárování statusových zpráv ze SMSC (doručenka/nedoručenka apod.).

DR_PAIRING_CNT

int

 

Ano

Čítač pro párování zpráv ze SMSC – slouží hlavně pro vícedílné zprávy.

CONFIRMATION_CNT

int

 

Ano

Čítač pro párování zpráv ze SMSC – slouží hlavně pro vícedílné zprávy.

PRICE

float

 

Ano

Celková cena za zprávu.

LAST_CHANGE

datetime

 

Ano

Čas poslední aktualizace záznamu.

LAST_CHANGE_MX

datetime

 

Ano

Čas poslední aktualizace záznamu.

5.9

Zdrojem času je MobilChange.

LAST_CHANGE_SMSC

datetime

 

Ano

Čas poslední aktualizace záznamu. Zdrojem času je SMS centrum. Může být NULL, pokud hodnota z SMS centra není k dispozici.

SCHEDULE

datetime

 

Ne

Datum a čas, kdy se má zpráva odeslat.

DRREQUIRED

int

 

Ne

Je požadována doručenka.

NDRREQUIRED

int

 

Ne

Je požadována nedoručenka.

INFOMAIL_REQUIRED

int

 

Ne

Je požadováno odeslání infomailu.

STATUS_TEXT

varchar

200

Ano

Text statusu – typicky text chyby.

PARTS_SENT

int

 

Ne

Počet částí SMS, které již byly odeslány. Atribut používají ovladače linek při rozhodování, které části je potřeba ještě odeslat.

PARTS_MAX

int

 

Ne

Omezení, na kolik částí maximálně smí být SMS při odesílání rozdělena. Hodnotu doplňuje MobilChange Kernel podle omezení odesílajícího uživatele ještě před nasměrováním SMS na odesílající linku.

MULTIPART_ID

varchar

50

Ano

Společné id dílků vícedílné zprávy.

FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

5.3

Zde ovladač linky ukládá číslo použité jako odesílatel.

ATTEMPT_COUNTER

int

 

Ne

Počet provedených pokusů o odeslání zprávy. Podrobněji viz Omezení počtu pokusů o odeslání SMS v případě chyby.

LAST_ ATTEMPT

datetime

 

Ano

Čas předchozího pokusu o odeslání zprávy.

SMS_EXPIRE

datetime

 

Ano

Čas expirace SMS. Čas je vypočten v okamžiku směrování. Po vypršení dostane sms od kolektoru (součást jádra) finální status e_expired (32).

CALENDAR_ID

int

 

Ano

Identifikátor kalendáře, kterým se řídí odeslání SMS. Pokud je NULL, SMS se odešle bez ohledu na kalendář.

CALENDAR_NAME

nvarchar

50

Ano

Jméno kalendáře pro příslušné CALENDAR_ID. Toto jméno je pak uloženo do archivu.

MX_SMS_SEND_LINES

Záznamy v tabulce MX_SMS_SEND_LINES zakládá router odchozích zpráv. K jednomu pravidlu (se stejným id) může být přiřazeno více linek. Tato tabulka slouží k přiřazení linek, na které je daná zpráva naroutována.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

LINE_NAME

varchar

30

Ne

Název linky.

SMS_ID

bigint

 

Ne

id odesílané zprávy.

MX_SMS_SEND_STATUS

Číselník stavů odesílaných zpráv.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

SMS_SEND_STATUS

int

 

Ne

Id statusu.

DESCRIPTION

nvarchar

50

Ano

Popis statusu.

 

 

Hodnota

Význam

Šablona

Konečný status

0

Nevyužito.

není

N/A

1

Čeká na odeslání linkou.

není

ne

10

Linka odesílá zprávu.

není

ne

11

Zpráva odeslána, čeká se na potvrzení ze SMSC.

není

ne

12

Čeká na doručenku.

sent_ok_wait

ne

13

doručeno, čeká na potvrzení otevření/zobrazení zprávy (OR) [od UMS 5.22]

sent_ok_wait_or

ne

14

přijata PDR (doručeno částečně), čeká na přeposlání linkou [od UMS 5.23]

není

ne

15

linka přeposílá zprávu v reakci na PDR (částečné doručení) [od UMS 5.23]

není

ne

20

Zpráva odeslána, doručenka nevyžadována.

sent_ok

ano

21

Chyba při odesílání.

sent_err_send

ano

22

Uživatel nemá právo odeslat zprávu.

e_nosms

ano (pokud je zakázáno přeroutování na jinou linku)

23

Nevyužito, uživatel překročil maximální povolený počet dílků SMS, současná implementace pošle povolený počet dílků a zbytek odřízne.

e_toolong

N/A

24

Nenalezeno pravidlo pro odeslání.

e_norule

ano

25

Nevyužito, linka nepodporuje doručenky, ale uživatel doručenku požaduje - tuto vlastnost MobilChange 5 nepodporuje.

e_sent_ok_nodr

N/A

26

Uživatel překročil svůj denní limit ceny odeslaných SMS.

e_dailycounter

ano

27

Uživatel překročil svůj měsíční limit ceny odeslaných SMS.

e_monthlycounter

ano

28

Uživatel překročil denní limit počtu SMS linky.

e_linecounter

ano

29

Neplatné tel. číslo (prázdný řetězec).

e_norule

ano

30

Nelze vytvořit uživatele - chyba v uložené proceduře.

e_createusersp

ano

31

Nelze vytvořit uživatele, jelikož je to zakázáno v nastavení MobliChange.

e_createuser

ano

32

Vypršela doba platnosti zprávy.

e_expired

ano

33

Chyba při parsování PDU.

e_invalidpdu

ano

34

Doručenka nepřišla v časovém limitu:

SMS byla odesláno do SMS centra a SMS centrum SMS přijalo, ale do konfigurací daného limitu (MX.LINE.<linename>.TIMEOUT.DR) nepřišlo doručenka ani nedoručenka.

e_drtimeout

ano

35

Potvrzení ze SMSC nepřišlo v časovém limitu:

SMS byla odesláno do SMS centra, ale SMS centrum do stanoveného limitu přijetí SMS nepotvrdila. (MX.LINE.<linename>.TIMEOUT.CONFIRMSMSC) Toto nejsou doručenky a nedoručenky, nýbrž potvrzenka.

e_confirmtimeout

ano

36

Potvrzení o přečtení nepřišlo v požadovaném limitu

 

ne

37

Adresát není povolen (nastaven v blacklistu)

 

ne

100

Přijata doručenka.

sent_ok_dr

ano

101

Přijata nedoručenka.

sent_err_ndr

ano

102

Odeslání odloženo (např. dvě sms na stejné číslo rychle za sebou - druhá bude pozdržena).

e_postponed

ne

103

Zpráva k přesměrování, nepodařilo se odeslat.

Například síťová chyba při odesílání požadavku do SMS centra. SMS centrum SMS vůbec nedostalo.

e_reroute

ne

105

přijata OR (otevřeno/zobrazeno) [od UMS 5.20]

sent_ok_or

ano

106

přijata RR (otevřeno/zobrazeno a přečteno) [od UMS 5.20]

sent_ok_rr

 

110

odeslána část zprávy [od UMS 5.24]

(stav se používá pouze v MX archivu; do tabulky MX_SMS_SEND se neukládá)

 

 

111

přijato potvrzení SMSC pro odeslanou část zprávy [od UMS 5.24]

(stav se používá pouze v MX archivu; do tabulky MX_SMS_SEND se neukládá)

 

 

200

Příchozí zpráva.

rcv_sms

ano

1000

Nedošly všechny dílky příchozí vícedílné zprávy v požadovaném čase (MX.LINE.<linename>.TIMEOUT.MULTIPARTMESSAGE).

e_multipart

ano

MX_SMS_INQUEUE

Tabulka MX_SMS_INQUEUE představuje frontu příchozích zpráv - nové SMS a statusové zprávy (cokoli, co přijde od operátora ve formě SMS).

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ID

bigint

 

Ne

Id statusu, identity sloupec.

PACK

image

 

Ne

Samotná data, formát záleží na ovladači, typicky xml serializovaný objekt.

LINE_NAME

varchar

30

Ne

Jméno přijímací linky, její vlákno bude tyto SMS vybírat.

LINE_TYPE

varchar

30

Ne

Typ linky, pokud by bylo potřeba identifikovat formát dat.

CYCLE_COUNT

bigint

 

Ano

Čítač cyklů odesílacího vlákna, kvůli synchronizaci.

INSERTED

DateTime

 

Ne

Čas vložení záznamu.

Hodnoty LINE_TYPE mohou nabývat těchto hodnot:

Hodnota

Typ ovladače

O2Connector

O2 Sms Connector

BankConnector

O2 SMS Connector Plus + O2 Slovensko SMS Connector, mají stejný formát dat

GsmModem

gsm modem

EmiConnector

TMO EMI Connect/Direct + Vodafone EMI (UCP/EMI, nikoliv HTTP/XML), mají stejný formát dat

LineSmpp

SMPP protocol, T-Mobile SK

PremiumSms

O2 Premiums SMS

LineWrap

Obalovač ovladačů MobliChange verze 4

VirtualDriver

 

MX_STATISTICS

5.6

Statistiky linek pro UMS Monitor.

Tabulku využívají linky MobilChange k uchování počtu odeslaných a přijatých zpráv. Informace se potom zobrazují jako statistiky v UMS Monitoru.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ID

int

 

Ne

Identity sloupec (autoincrement).

LINE_NAME

varchar

30

Ne

Jméno linky, pro kterou je statistika platná.

LAST_UPDATE

datetime

 

Ne

Datum a čas posledního update nebo čtení statistiky.

DAY0_IN_OK

int

 

Ne

Počet dnes úspěšně přijatých zpráv.

DAY0_IN_FAIL

int

 

Ne

Počet zpráv, které se dnes nepodařilo přijmout.

DAY1_IN_OK

int

 

Ne

Počet včera úspěšně přijatých zpráv.

DAY1_IN_FAIL

int

 

Ne

Počet zpráv, které se včera nepodařilo přijmout.

DAY0_OUT_OK

int

 

Ne

Počet dnes úspěšně odeslaných zpráv.

DAY0_OUT_FAIL

int

 

Ne

Počet zpráv, které se dnes nepodařilo odeslat.

DAY1_OUT_OK

int

 

Ne

Počet včera úspěšně odeslaných zpráv.

DAY1_OUT_FAIL

int

 

Ne

Počet zpráv, které se včera nepodařilo odeslat.

HOUR0_IN_OK

int

 

Ne

Počet úspěšně přijatých zpráv v této hodině.

HOUR0_IN_FAIL

int

 

Ne

Počet zpráv, které se nepodařilo přijmout v této hodině.

HOUR1_IN_OK

int

 

Ne

Počet úspěšně přijatých zpráv v předchozí hodině.

HOUR1_IN_FAIL

int

 

Ne

Počet zpráv, které se nepodařilo přijmout v předchozí hodině.

HOUR0_OUT_OK

int

 

Ne

Počet úspěšně odeslaných zpráv v této hodině.

HOUR0_OUT_FAIL

int

 

Ne

Počet zpráv, které se nepodařilo odeslat v této hodině.

HOUR1_OUT_OK

int

 

Ne

Počet úspěšně odeslaných zpráv v předchozí hodině.

HOUR1_OUT_FAIL

int

 

Ne

Počet zpráv, které se nepodařilo odeslat v předchozí hodině.

MX_VIRTUALDRV

5.3

Tabulka provozních dat pro virtuální ovladač. Tabulku využívá ovladač MXLineVirtual od verze 1.1.0.0.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ID

bigint

 

Ne

Identity sloupec (autoincrement).

LINE_NAME

varchar

30

Ano

Jméno odesílající nebo přijímací linky.

SMS_ID

bigint

 

Ano

Identifikátor SMS.

PAIRING_ID

varchar

100

Ano

Párovací identifikátor.

FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

O: prázdné;
I: zdrojové tel. číslo.

TO_NUMBER

varchar

15

Ano

IO: cílové číslo.

REPORT_TYPE

tinyint

 

Ano

0 = příchozí SMS;
1 = doručenka;
2 = nedoručenka.

REPORT_TIME

datetime

 

Ano

O: čas doručenky;
I: čas příjmu.

MESSAGE

ntext

 

Ano

Text zprávy.

Tabulky aplikace SMSInfo

listSI_GRASSIGN

listSI_GRRIGHTS

listSI_KSASSIGN

listSI_KSGROUPS

listSI_KSTEXT

listSI_KSUSERS

listSI_SENTMSGS

listSI_SMSIN

listSI_SMSOUT

listSI_TMP_SENTMSGS

listSI_TMP_SMSOUT

listSI_INFOMSG


 

SI_GRASSIGN

Propojení skupin a podskupin. Je možné sjednotit více skupin pod souhrnnou skupinu.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

GROUP_MA

int

 

Ne

Identifikátor nadřazené skupiny.

GROUP_ID

int

 

Ne

Identifikátor skupiny podřízené skupiny.

SI_GRRIGHTS

Přiřazuje skupinám, nebo uživatelům UMS práva na jednotlivé skupiny.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

GROUP_ID

int

 

Ne

Identifikátor skupiny.

USER_EMAIL

varchar

255

Ano

Název uživatele odpovídající záznamu EMAIL v tabulce UMS_USER

SI_KSASSIGN

Přiřazuje uživatele do jednotlivých skupin.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

GROUP_ID

int

 

Ne

Identifikátor skupiny.

USER_ID

int

 

Ne

Identifikátor uživatele.

AMOUNT

int

 

Ano

Počet zpráv, které ještě mohou být uživateli v rámci dané skupiny odeslány. Hodnota -1 znamená neomezené množství zpráv.

SI_KSGROUPS

Seznam skupin příjemců zpráv.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

GROUP_ID

int

 

Ne

Identifikátor skupiny příjemců.

NAME

nvarchar

255

Ano

Jméno skupiny příjemců.

POZNAMKA

nvarchar

255

Ano

Poznámka.

SMSALLOW

nvarchar

1

Ano

Příznak povolení/zakázání přihlašování do skupiny pomocí sms. A - povoleno, N - zakázáno.

MXLINE

nvarchar

50

Ano

Název upřednostňované linky.

KEYWORD

nvarchar

50

Ano

Klíčové slovo pro určení dané skupiny při přihlašování/odhlašování ke skupině.

AMOUNT

int

 

Ano

Množství odeslaných sms pro danou skupinu.

MX_COSTCODE

nvarchar

24

Ano

Název účtovací skupiny, podle které jsou účtovány sms pro danou skupinu příjemců.

SI_KSTEXT

Předdefinované šablony SMS zpráv. Slouží k uložení šablon zpráv, které je možné vybrat při vytváření nové kampaně ve formuláře.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

TEXT_ID

int

 

Ne

Identifikátor šablony.

TEXT_NAME

nvarchar

255

Ne

Jméno šablony, které se zobrazuje ve formuláři pro odeslání zprávy.

TEXT_TEXT

ntext

 

Ano

Text šablony.

SI_KSUSERS

Seznam příjemců zpráv z aplikace SMSInfo. Záznam v tabulce vzniká buď zadáním přes uživatelské rozhraní SMSInfo, nebo při přijetí zprávy od neznámého uživatele určené pro SMSInfo. V takovém případě vytvoření záznamu zajišťuje skript dbconn.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

USER_ID

int

 

Ne

Identifikátor kontaktu.

NAME

nvarchar

255

Ano

Jméno kontaktu. Pokud je kontakt vytvořen skriptem dbconn je hodnota NAME stejná jako PHONENUM.

PHONENUM

varchar

50

Ano

Číslo kontaktu.

POZNAMKA

nvarchar

255

Ano

Poznámka 1.

POZNAMKA2

nvarchar

255

Ano

Poznámka 2.

POZNAMKA3

nvarchar

255

Ano

Poznámka 3.

SI_SENTMSGS

Seznam odeslaných SMS kampaní. SMS kampaní se myslí hromadné odeslání jedné zprávy více příjemcům. A to buď přes formulář, nebo načtením z jednoho CSV souboru.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ID

int

 

Ne

Identifikátor kampaně.

SENT

datetime

 

Ano

Datum odeslání kampaně uživatelem.

TEXT

ntext

 

Ano

Text odesílané zprávy.

SENDER_IP

char

15

Ano

IP adresa počítače, ze kterého byla kampaň pomocí SMSInfo odeslána.

SENDER_NAME

nvarchar

255

Ano

Jméno windows uživatele, který kampaň odeslal.

SENDER_EMAIL

nvarchar

255

Ano

E-mail odesílatele.

GROUP_ID

int

 

Ano

Identifikátor skupiny, pro kterou je zpráva určena.

GROUP_NAME

nvarchar

255

Ano

Jméno skupiny

TIME_FROM

datetime

 

Ano

Není-li null, udává čas, po kterém je možné SMS z kampaně odeslat příjemci.

TIME_TO

datetime

 

Ano

Není-li null, udává čas, do kterého je ještě možné SMS z kampaně odeslat příjemci.

SPEED

int

 

Ano

Rychlost pro odesílání SMS kampaně v SMS/min. Pokud je 0, pak není rychlost omezena.

SI_SMSIN

Tabulka příchozích zpráv pro SMSInfo.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ID

int

 

Ne

Identifikátor příchozí zprávy.

SENDER

nvarchar

20

Ano

Telefonní číslo odesílatele zprávy pro SMSInfo.

RECEIVED

datetime

 

Ano

Datum přijetí zprávy MobilChange.

MESSAGE

ntext

 

Ano

Text zprávy. Většinou reg/unreg + klíčové slovo.

GROUP_ID

int

 

Ano

Odkaz do tabulky skupin. Pokud u příchozí SMS lze určit, pro jakou je skupinu, umístí se do tohoto sloupce odkaz na ni.

MASTER_ID

int

 

Ano

Odkaz do tabulky kampaní (SI_SENTMSGS). Pokud je u příchozí SMS domněnka, že je odpovědí na SMS z některé z existujících kampaní, pak tento sloupec na tuto kampaň odkazuje.

SI_SMSOUT

Tabulka odchozích zpráv.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

RECIPIENT

nvarchar

20

Ano

Číslo příjemce zprávy.

MESSAGE

ntext

 

Ano

Text odesílané zprávy

ID

int

 

Ne

Identifikátor zprávy.

PUT_MX

datetime

 

Ano

Datum předání zprávy MobilChange.

SEND

datetime

 

Ano

Datum odeslání zprávy aplikací MobilChange na SMS bránu.

DELIVERED

datetime

 

Ano

Datum doručení zprávy příjemci.

LAST_NOTIFICATION

nvarchar

20

Ano

Stav zpracování zprávy.

SENTFLAG

nvarchar

1

Ne

Příznak zpracování skriptem smsinfo_dbconn, Y - SMS byla skriptem předána MobilChange, N - SMS ještě nebyla zpracována.

MASTER_ID

int

 

Ano

Identifikátor sms kampaně, v rámci které byla sms vytvořena

USER_ID

int

 

Ano

Identifikátor příjemce SMS. Odkaz do tabulky SI_KSUSERS.

EMAIL

nvarchar

255

Ano

E-mail na odesílatele SMS (kampaně).

TIME_FROM

datetime

 

Ano

Není-li null, udává čas, po kterém je možné SMS odeslat příjemci.

TIME_TO

datetime

 

Ano

Není-li null, udává čas, do kterého je ještě možné SMS odeslat příjemci.

SMTPMESSID

varchar

50

Ano

ID odesílatele, při posílání SMS uložených v CSV souboru.

DR

int

 

Ano

Příznak, zda má mít zpráva doručenku, 1=Ano.

PRIORITY

int

 

Ano

Priorita s jakou má být zpráva odeslána, 1-high,2-normal,3-low.

VIA_LINE

varchar

30

Ano

Linka, přes kterou má být SMS odeslána.

FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

Identifikátor odesílatele.

NUM

int

 

Ano

Odhad počtu SMS, které budou potřeba k odeslání zprávy.

SI_TMP_SENTMSGS

Pomocný seznam odesílaných SMS kampaní, načítaných přes CSV. Pomocná tabulka, která uchovává načítané kampaně z CSV, které ještě nebyli odeslané. Sdružuje SMS z tabulky SI_TMP_SMSOUT.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ID

int

 

Ne

Identifikátor kampaně.

TEXT

ntext

 

Ano

Text odesílané zprávy.

SENDER_IP

char

15

Ano

IP adresa počítače, ze kterého byla kampaň pomocí SMSInfo odeslána.

SENDER_NAME

nvarchar

255

Ano

Jméno Windows uživatele, který kampaň odeslal.

SENDER_EMAIL

nvarchar

255

Ano

E-mail odesílatele.

GROUP_ID

int

 

Ano

Identifikátor skupiny, pro kterou je zpráva určena.

GROUP_NAME

nvarchar

255

Ano

Jméno skupiny.

TIME_FROM

datetime

 

Ano

Není-li null, udává čas, po kterém je možné SMS z kampaně odeslat příjemci.

TIME_TO

datetime

 

Ano

Není-li null, udává čas, do kterého je ještě možné SMS z kampaně odeslat příjemci.

SPEED

int

 

Ano

Rychlost pro odesílání SMS kampaně v SMS/min. Pokud je 0, pak není rychlost omezena.

SI_TMP_SMSOUT

Pomocná tabulka odchozích zpráv, načítaných přes CSV. Používá se při načítání souborů z CSV. SMS z CSV jsou nejprve načteny do této tabulky a pak po potvrzení přesunuty do SI_SMSOUT.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ID

int

 

Ne

Identifikátor zprávy.

RECIPIENT

nvarchar

20

Ano

Číslo příjemce zprávy.

MESSAGE

ntext

 

Ano

Text odesílané zprávy.

MASTER_ID

int

 

Ano

Identifikátor sms kampaně, v rámci které byla SMS vytvořena

USER_ID

int

 

Ano

Identifikátor příjemce SMS. Odkaz do tabulky SI_KSUSERS.

EMAIL

nvarchar

255

Ano

E-mail na odesílatele sms (kampaně).

TIME_FROM

datetime

 

Ano

Není-li null, udává čas, po kterém je možné SMS odeslat příjemci.

TIME_TO

datetime

 

Ano

Není-li null, udává čas, do kterého je ještě možné sms odeslat příjemci.

SMTPMESSID

varchar

50

Ano

ID odesílatele, při posílání SMS uložených v CSV souboru.

DR

int

 

Ano

Příznak, zda má mít zpráva doručenku, 1=Ano.

PRIORITY

int

 

Ano

Priorita s jakou má být zpráva odeslána, 1-high,2-normal,3-low.

VIA_LINE

varchar

30

Ano

Linka, přes kterou má být SMS odeslána.

FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

Identifikátor odesílatele.

NUM

int

 

Ano

Odhad počtu SMS, které budou potřeba k odeslání zprávy.

SI_INFOMSG

Seznam uživatelských informačních hlášení pro jednotlivé skupiny.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

INFO_ID

int

 

Ne

Identifikátor hlášení.

GROUP_ID

int

 

Ano

Odkaz do tabulky skupin.

INFO_TYPE

nvarchar

17

Ano

Typ informačního hlášení.

INFO_TEXT

ntext

 

Ano

Text informačního hlášení.

Pohledy

knihaObecné

knihaPro komponentu MobilChange


 

Obecné

listDUSER


 

DUSER

Pohled do tabulky UMS_USER doplňující při insertu výchozí hodnoty nevyplněných položek.

Pro komponentu MobilChange

listMXUSER

listMXArchiveDetail

listMXArchiveOverview

listMXArchiveExport

listMXQueueOverview


 

MXUSER

Pohled do tabulky UMS_USER.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

ID

int

 

Ne

Jednoznačné, unikátní ID uživatele.

EMAIL

varchar

 

Ne

E-mail adresa uživatele - primární klíč databáze:
e-mail adresa u běžných uživatelů; $Rregexp u regexp uživatelů; $Aappname u aplikací; $Gskupina u skupin;
při ukládání do registry je třeba speciální znaky zadávat jako %xx (xx je hexakód znaku), jinak hodnota nemusí být správně načtena.

ACCOUNT_TYPE

decimal

 

Ano

Typ záznamu: 0 = speciální uživatel (šablony), 1 = mail user, 2 = aplikace, 3 = skupina, 4 = RegExp uživatel.
Do celkového počtu licencí se NEpočítají záznamy 0 (šablony) a 3 (skupiny).

GATEWAY

varchar

 

Ano

Gateway, přes kterou je připojen (má smysl jen u e-mail uživatelů) [s,a,e,x,l] (e = Exchange).

MOBILE

varchar

 

Ano

Číslo mobilního telefonu, plný mezinárodní tvar bez mezer.

PASSWORD

varchar

 

Ano

Heslo pro SMTP, pokud uživatel odesílá poštu do UMS přímo prostřednictvím SMTP Receiveru. Pokud uživatel posílá emaily do UMS skrze poštovní systém, toto heslo se nepoužívá.

UGROUP

varchar

 

Ano

Jméno skupiny, do které uživatel patří (včetně $G), tj. odkaz na položku EMAIL.

CAN_USE_MX

decimal

 

Ano

Může používat MobilChange ? [-1 = Dědit ze skupiny, 0 = Ne, 1 = Ano].

SMTP_ALLOWED

decimal

 

Ano

Může odesílat emaily přímo přes SMTP Receiver? [-1 = Dědit ze skupiny, 0 = Ne, 1 = Ano].

LANG

varchar

 

Ano

Kód Jazyk uživatele nebo "*" pro dědění ze skupiny. Možné hodnoty: Cz, En.

SEND_DR

decimal

 

Ano

Má MobilChange uživateli posílat SMS doručenky? [-1 = Dědit ze skupiny, 0 = Ne, 1 = Ano]

SEND_NDR

decimal

 

Ano

Má MobilChange uživateli posílat informace o nedoručení? [-1 = Dědit ze skupiny, 0 = Ne, 1 = Ano].

SEND_INFOMAIL

decimal

 

Ano

Má MobilChange uživateli posílat informaci o odeslání SMS od SMS centra? [-1 = Dědit ze skupiny, 0 = Ne, 1 = Ano].

MAX_LEN

decimal

 

Ano

Omezení max. počtu dílků odesílané SMS; -1 = Dědit ze skupiny. Delší zprávy MobilChange bez varování zkrátí na maximální povolenou délku.

NOMODIFY

decimal

 

Ano

SMS tohoto uživatele vždy odesílat jako "nomodify" [-1 = Dědit ze skupiny, 0 = Ne, 1 = Ano].

PRIORITY

decimal

 

Ano

Omezení priorit, zadáno bitmaskou. Bity 1-0 low, 3-2 normal, 5-4 high; 00 = nesmí, 01 = může, 11 = dědí ze skupiny.

ALLOWED_NUMBERS

varchar (do v5.4), text (od v5.5)

 

Ano

Regulární výraz na povolená čísla (tento výraz musí být pro Datasysí normalizované číslo - tedy bez plus na začátku), na která smí uživatel odeslat SMS. Číslo které není povolené je zakázané. Pokud je hodnota "--", dědí se ze skupiny. Viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/az24scfc.aspx.

ALLOWED_LINES

varchar

 

Ano

Seznam identifikátorů MobilChange linek, přes které smí uživatel odesílat (jména oddělená čárkou); nebo "*" pro všechny linky; nebo "--" pro dědění ze skupiny.

USER_SOURCE

decimal

 

Ano

Jak vznikl a jaký je stav synchronizace tohoto uživatele? [ 0 = automaticky založeno MobilChange Kernelem; 1 = synchronizace s EX; 2 = synchronizace s LDAP; 3 = ručně založeno; 4 = ručně založeno a pak synchronizováno s LDAP. ] LdapSync vyhledává ručně založené uživatele, dotahává k nim informace přes LDAP, a mění hodnotu této položky.

DONT_SAVE_TEXT

decimal

 

Ano

Má se archivovat text odeslaných SMS? (Předpokladem je povolená archivace v konfiguraci MobilChange). [-1 = Dědit ze skupiny, 0 = Archivuje se, 1 = Nearchivuje se].

NEW_USER

decimal

 

Ano

Příznak toho, že uživatel vznikl automaticky či synchronizací a ještě nebyl editován v UMS User Manageru. (Používá se pro filtraci) [0 = už byl, 1 = ještě nebyl].

SUM_SMS

decimal

 

Ne

Celkem odesláno SMS tímto uživatelem, počítá se od vytvoření uživatele dokud něco hodnotu nevynuluje.

SUMCOST

float

 

Ne

Celková cena odeslaných SMS tohoto uživatele, počítá se od vytvoření uživatele dokud něco hodnotu nevynuluje.

DAY_LIMIT

float

 

Ne

Denní limit [Kč] pro odesílání SMS. -1 = Bez limitu, -2 = Dědit ze skupiny.

THIS_DAY

float

 

Ne

Dnes již odesláno SMS za ... [Kč].

MONTH_LIMIT

float

 

Ne

Měsíční limit [Kč] pro odesílání SMS nebo -1 = Bez limitu, -2 = Dědit ze skupiny.

THIS_MONTH

float

 

Ne

Tento měsíc již utraceno za SMS .. [Kč].

I_DISPLAY_NAME

varchar

 

Ano

Jméno a příjmení.

I_NAME

varchar

 

Ano

Křestní jméno.

I_SURNAME

varchar

 

Ano

Příjmení.

I_USER_ID

varchar

 

Ano

Libovolné ID uživatele (dle potřeb zákazníka).

I_COST_CODE

varchar

 

Ano

ID nákladového střediska, platební kód. Umožňuje seskupovat uživatele a počítat celkové náklady.

X_PHONE_NUMBER

varchar

 

Ano

Telefonní číslo uživatele. Pokud to je pobočkové firemní číslo, určuje též číslo hlasové schránky uživatele.

X_FAX_NUMBER

varchar

 

Ano

Faxové číslo uživatele.

X_EMAIL_BYHAND

decimal

 

Ano

Pro LDAP sync: E-mail adresa byla zapsána ručně a nebude se při synchronizaci měnit. Pro DSS sycnhronizaci: Uživatel nebude při synchronizaci vůbec měněn (žádná položka).

X_DIVISION

varchar

 

Ano

Divize. (UMS nijak nepoužívá.)

X_DEPARTMENT

varchar

 

Ano

Identifikátor oddělení. (UMS nijak nepoužívá.)

X_JOB_DESC

varchar

 

Ano

Funkce. (UMS nijak nepoužívá.)

X_STREET

varchar

 

Ano

Ulice. (UMS nijak nepoužívá.)

X_CITY

varchar

 

Ano

Město. (UMS nijak nepoužívá.)

MXArchiveDetail

Zobrazení detailu pro zprávu.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

SMS_ID

varchar

100

Ano

Jednoznačné, unikátní ID SMS zprávy.

DIRECTION

char

1

Ano

Směr zprávy (o - odchozí, i - příchozí).

MSG_SENT

datetime

 

Ano

Čas odeslání SMS zprávy.

MSG_INSERTED

datetime

 

Ano

Čas vložení zprávy do fronty.

PRIORITY_TYPE

int

 

Ano

Číselník priority.

PRIORITY_TYPENAME

varchar

20

Ano

Hodnota priority z číselníku.

GATEWAY_TYPE

char

1

Ano

Gateway, přes kterou je připojen (má smysl jen u e-mail uživatelů) [s,a,e,x,l] (e = Exchange).

GATEWAY_TYPENAME

varchar

50

Ano

Textový popis hodnoty GATEWAY_TYPE.

FROM_NAME

nvarchar

50

Ano

Jméno odesílatele.

FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

Číslo odesílatele.

LINE_ALLOW_REROUTE

int

 

Ano

Povolení přeroutování odchozí zprávy.

DISPLAY_ONLY

int

 

Ano

Zobrazení zprávy pouze na display.

REPLY_REQUIRED

int

 

Ano

Nastavení nutnosti odpovědi.

NOMODIFY

decimal

 

Ano

Omezení délky SMS uživatele; -1 = Dědit ze skupiny. Delší zprávy MX bez varování zkrátí na maximální povolenou délku.

NOMODIFY

int

 

Ano

Příznak, zda se má zpráva upravit.

MAIL_IN_DRREQUIRED

int

 

Ano

Příznak, zda byla vyžadována doručenka od uživatele.

FINAL_STATUS

int

 

Ano

Konečný status zprávy.

PARTS_SENT

int

 

Ano

Počet odeslaných SMS na zprávu.

MAIL_IN_INFOMAIL_REQUIRED

int

 

Ano

Příznak, zda byl vyžadován infomail od uživatele.

SMS_SEND_DRREQUIRED

int

 

Ano

Příznak, zda byla vyžadována doručenka.

SMS_SEND_INFOMAIL_REQUIRED

int

 

Ano

Příznak, zda byla vyžadován infomail.

MESSAGE_ID

varchar

80

Ano

ID uložené zprávy z ctl souboru.

SENDERSYSTEM

varchar

15

Ano

SYstém pro odeslání z ctl souboru.

SUBJECT

ntext

 

Ano

Subjekt zprávy.

MESSAGE

ntext

 

Ano

SMS zpráva.

MESSAGE_MMS

image

 

Ano

Zatím nepodporováno.

PDU

text

 

Ano

PDU příchozí zprávy.

SCHEDULE

datetime

 

Ano

Nastavené poslání zprávy.

EXPIRATION

int

 

Ano

Doba platnosti zprávy.

FIX_DR

int

 

Ano

Změna nastavení doručenek uživatele.

FIX_NDR

int

 

Ano

Změna nastavení nedoručenek uživatele.

FIX_INFOMAIL

int

 

Ano

Změna nastavení infomailu uživatele.

OPERATOR_ID

int

 

Ano

ID operátora z číselníku.

OPERATOR_NAME

varchar

50

Ano

Název operátora.

USER_EMAIL

varchar

255

Ano

E-mail uživatele.

USER_GROUP

varchar

24

Ano

Skupina, do které uživatel patří.

TO_NUMBER

varchar

15

Ano

Číslo příjemce.

MXArchiveOverview

Pohled do tabulky MX_ARCHIVE.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

SMS_ID

varchar

100

Ano

Jednoznačné, unikátní ID SMS zprávy.

DIRECTION

char

1

Ano

Směr zprávy (o - odchozí, i - příchozí).

PRIORITY_TYPE

int

 

Ano

Číselník priority.

MESSAGE_TYPE

int

 

Ano

Typ zprávy z číselníku.

SUBJECT

ntext

 

Ano

Subjekt zprávy.

MESSAGE

ntext

 

Ano

SMS zpráva.

PDU

text

 

Ano

PDU příchozí zprávy.

FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

Číslo odesílatele.

TO_NUMBER

varchar

15

Ano

Číslo příjemce. Pokud je příjemců více, pak je zde hodnota (Více příjemců).

FINAL_STATUS

int

 

Ano

Konečný status zprávy.

DATE

datetime

 

Ano

Datum odeslání/přijmutí zprávy.

USER_EMAIL

varchar

255

Ano

E-mail uživatele.

USER_GROUP

varchar

24

Ano

Skupina, do které uživatel patří.

COST_CODE

varchar

24

Ano

Cost Code odesílatele.

X_DEPARTMENT

varchar

80

Ano

Oddělení odesílatele.

MXArchiveExport

Pohled do tabulky MX_ARCHIVE pro export dat do souboru.

Název sloupce

Datový typ

Délka

Null

Popis

DIRECTION

char

1

Ano

Směr zprávy (o - odchozí, i - příchozí).

ID

varchar

100

Ano

ID zprávy.

PRIORITY_TYPE

int

 

Ano

Číselník priority.

MESSAGE_TYPE

int

 

Ano

Typ zprávy z číselníku.

GW_TYPE

char

1

Ano

Odchozí GateWay.

LINE_ALLOW_REROUTE

int

 

Ano

Příznak povolení přeroutování zprávy.

MSG_SENT

DateTime

 

Ano

Čas odeslání zprávy.

MSG_INSERTED

DateTime

 

Ano

Čas vložení zprávy do systému.

DISPLAY_ONLY

int

 

Ano

Příznak pro zobrazení pouze na display.

REPLY_REQUIRED

int

 

Ano

Příznak pro potvrzení doručení.

SMS_SEND_DRREQUIRED

int

 

Ano

Příznak pro doručenku.

SMS_SEND_INFOMAIL_REQUIRED

int

 

Ano

Přínak požadavku na infomail.

MAIL_IN_INFOMAIL_REQUIRED

int

 

Ano

Přínak uživatel vyžaduje infomail.

MAIL_IN_DRREQUIRED

int

 

Ano

Příznak uživatel vyžaduje doručenku.

NOMODIFY

int

 

Ano

Příznak modifikace zprávy (1 - nemodifikovat, 0 - modifikovat). Přidá informace o odesílateli do SMS zprávy.

SUBJECT

ntext

 

Ano

Subjekt SMS zprávy.

MESSAGE

ntext

 

Ano

SMS zpráva.

SENDERSYSTEM

varchar

15

Ano

Položka sendersystem id z ctl souboru.

SCHEDULE

DateTime

 

Ano

Datum, kdy se má zpráva odeslat, viz MX_MAIL_IN.SCHEDULE.

EXPIRATION

DateTime

 

Ano

Datum expirace zprávy - po tomto datumu se zpráva neodešle, viz MX_MAIL_IN.EXPIRATION.

FROM_EMAIL

varchar

255

Ano

Viz MX_MAIL_IN.FROM_EMAIL.

FROM_SMTP

varchar

255

Ano

E-mail, od koho je zpráva - id uživatele.

FROM_NAME

nvarchar

50

Ano

Viz MX_MAIL_IN.FROM_NAME.

FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

U příchozí zprávy, z jakého čísla přišla, včetně "+" na začátku.

TO_NAME

nvarchar

50

Ano

Viz MX_MAIL_IN.TO_NAME.

TO_EMAIL

varchar

255

Ano

NULL

TO_PHONE_NR

varchar

15

Ano

Číslo příjemce zprávy.

TO_PHONE_NR_STD

varchar

15

Ano

Číslo příjemce zprávy - normalizovaný formát.

USER_APP_ID

varchar

100

Ano

Viz MX_MAIL_IN.USER_APP_ID.

OPERATOR_ID

int

 

Ano

ID operatora z číselníku MX_OPERATOR.

PARTS_SENT

int

 

Ano

Počet odesláních částí SMS.

FINAL_STATUS

int

 

Ano

Konečný stav zprávy, viz číselník MX_SMS_SEND_STATUS.

SYSTEM_FROM_NUMBER

varchar

15

Ano

Viz MX_MAIL_IN.SYSTEM_FROM_NUMBER, včetně "+" na začátku.

USER_GROUP

varchar

24

Ano

Skupina, do které uživatel patří.

X_DEPARTMENT

varchar

80

Ano

Oddělení odesílatele.

LINE_NAME

varchar

30

Ano

Název linky, přes kterou byla naposled zpráva zpracována.

MXQueueOverview

Fronta SMS zpráv.