Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Používání MobilChange™ > Pracovní postupy > Postupy pro uživatele Microsoft Outlook > Posílání a příjem SMS v prostředí Microsoft Outlook >

Základní funkce

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listOdeslání SMS zprávy

listPříjem SMS zprávy

listPotvrzení o odeslání zprávy

listPotvrzení o (ne)doručení SMS zprávy

knihaUložení nové SMS adresy v Kontaktech


 

Odeslání SMS zprávy

Z klienta Exchange nebo Microsoft Outlook se SMS zpráva odesílá podobně jako běžná poštovní zpráva.

Možnosti odeslání zprávy jsou:

1. možnost - posílání SMS na adresní typ (např. SMS, resp. na Exchange vytvořený adresní typ SMS), pak se Outlook postará o poslání zprávy včetně Send options (Možnosti odeslání) v RTF formátu, adresa vypadá např. [SMS: 123456789]

2. možnost (platí pro MS Outlook 2007) - posílání SMS s adresním typem SMTP, tj. na adresu 123456789@sms.sms, v tomto případě je nutné změnit formát odesílání. V Outlooku zvolit v menu Kontrola jmen, adresa se podtrhne. Dvojitým kliknutím na adresu se otevře dialog a v něm je nutné změnit položku Internetový formát na Odeslat ve formátu RTF aplikace Outlook.

Obdobně pro fax je adresní typ "FAX".


1.Povelem Nový/Nová poštovní zpráva otevřete formulář pro novou zprávu.

2.Tlačítkem Komu vyberte adresáta.

Pokud adresáta ještě nemáte ve svém adresáři, vytvořte novou SMS adresu.

Můžete též vyplnit ve tvaru [SMS:<mobilní číslo>] nebo [<mobilní číslo>@sms.sms].

    priklad_24Příklad: [SMS:603220110], [603220110@sms.sms]

3.Vyplňte Předmět.

4.Napište text zprávy a stiskněte tlačítko Odeslat.

MobilChange odstraní z textu zprávy znaky s diakritikou, protože ty není možné odeslat na mobilní telefon a nahradí je znaky bez diakritiky.

Pokud je text delší než 1 SMS, zpráva bude automaticky rozdělena na několik kratších SMS zpráv.

poznamka_24Poznámka: Možnost rozdělování zpráv však musí nejdříve povolit administrátor UMS prostřednictvím nástroje Konfigurátor DATASYS UMS.

MobilChange pošle zprávu o doručení nebo nedoručení SMS zprávy do klienta Exchange.

poznamka_24Poznámka: Tuto službu musí podporovat operátor sítě GSM.

poznamka_24Poznámka: Zmíněné zasílání zpráv musí nejdříve povolit administrátor prostřednictvím aplikace Správce uživatelů DATASYS UMS.

Příjem SMS zprávy

Příchozí SMS zpráva je doručena stejně jako běžný mail, v položce Odesilatel je SMS adresa odesilatele, můžete tedy na zprávu odpovědět jako na běžný mail.

Ukázka přijaté SMS zprávy

Ukázka přijaté SMS zprávy

Potvrzení o odeslání zprávy

Jakmile MobilChange odešle zprávu do GSM sítě, doručí odesilateli potvrzení o odeslání zprávy, které obsahuje pro kontrolu přesný text, jenž MobilChange odeslala, včetně případného rozdělení na několik SMS zpráv.

Ukázka potvrzení doručení SMS zprávy do SMS centra

Ukázka potvrzení doručení SMS zprávy do SMS centra

poznamka_24Poznámka: Zmíněné zasílání zpráv musí nejdříve povolit administrátor prostřednictvím aplikace Správce uživatelů DATASYS UMS.

Potvrzení o (ne)doručení SMS zprávy

MobilChange standardně doručuje potvrzení o doručení nebo nedoručení zprávy, pokud poskytovatel GSM sítě tuto službu podporuje. Volbu, zda vyžadovat nebo nevyžadovat potvrzení o doručení SMS zprávy, můžete nastavit buď standardně v Outlooku jako pro běžnou e-mail zprávu, nebo na záložce Možnosti odeslání.

Ukázka potvrzení doručení adresátovi

Ukázka potvrzení doručení adresátovi

poznamka_24Poznámka: Zmíněné zasílání zpráv musí nejdříve povolit administrátor prostřednictvím aplikace Správce uživatelů DATASYS UMS.

Uložení nové SMS adresy v Kontaktech

listV Outlooku do verze 2003

listV Outlooku 2007


 

V Outlooku do verze 2003

Adresu v Kontaktech lze vytvořit dvěma způsoby. Buď při psaní nové zprávy po stisku tlačítka Komu vyberte Nové, nebo při otevřeném seznamu adres v Kontaktech stiskněte tlačítko Nová položka.


1.V obou případech se objeví okno se seznamem typu adres, které lze vytvořit. Vyberte "Mobilní telefon" a stiskněte tlačítko OK.

Výběr typu adresy

Výběr typu adresy

2.V nabídnutém formuláři zadejte zobrazované jméno příjemce a číslo mobilního telefonu.

Číslo lze uvést i v mezinárodním tvaru.

priklad_24Například: +420603XXXXXX, 00420602XXXXXX, nebo bez mezinárodní předvolby 603XXXXXX.

Zadání čísla mobilního telefonu a jména příjemce

Zadání čísla mobilního telefonu a jména příjemce

3.Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

V Outlooku 2007

Adresu lze do Kontaktů uložit např. při zadávání adresy v nové zprávě, nebo použitím adresy odesílatele v přijaté zprávě, případně zadáním přímo do Kontaktů.


Použití adresy

1.V případě nové zprávy po zadání adresy do položky Komu stisknutím pravého tlačítka myši nad adresou vyvolejte kontextovou nabídku, ve které zvolte povel Přidat do kontaktů aplikace Outlook.

Ukázka vyvolání kontextové nabídky nad adresou

Ukázka vyvolání kontextové nabídky nad adresou

V případě přijaté zprávy ve formuláři přijaté zprávě nad adresou v položce Od stisknutím pravého tlačítka myši nad adresou vyvolejte kontextovou nabídku, ve které zvolte povel Přidat do kontaktů aplikace Outlook.

Ukázka vyvolání kontextové nabídky nad adresou ve formuláři přijaté zprávy

Ukázka vyvolání kontextové nabídky nad adresou ve formuláři přijaté zprávy

2.Ve formuláři Kontakt můžete doplnit další údaje adresáta, případně nahradit telefonní číslo v položce Celé jméno jménem uživatele.

Ukázka formuláře Kontakt

Ukázka formuláře Kontakt

3.Uložte kliknutím na ikonu Uložit a zavřít v nástrojové liště formuláře.

Přímé zadání do Kontaktů

1.V otevřeném seznamu adres v Kontaktech stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku, ve které zvolte povel Nová položka.

2.V nabídnutém formuláři Nová položka v rámečku Nová položka zvolte Nový kontakt, v rámečku Přidat tuto položku zvolte potřebný adresář a přepínač označte na volbě Do. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Ukázka formuláře Nová položka

Ukázka formuláře Nová položka

Ve formuláři Kontakt zadejte požadované údaje. Povinné položky jsou Celé jméno a E-mail. Do položky E-mail je nutné zadat adresu ve tvaru telefonní číslo@sms.sms.Telefonní číslo lze uvést i v mezinárodním tvaru.

4.Uložte kliknutím na ikonu Uložit a zavřít v nástrojové liště formuláře.