Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Popis MobilChange > Základní princip práce MobilChange > Přehled funkcí >

Směrování příchozích SMS

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Tato kapitola popisuje směrování příchozích SMS. Každá přijatá SMS je nasměrována (naroutována) nějakému uživateli (nebo uživatelům/aplikacím) k dalšímu zpracování podle uživatelsky konfigurovatelných pravidel.

Příchozí SMS se zpracovávají v pořadí, v jakém došly podle typu příchozí zprávy (textové SMS, binární SMS a MMS). Pro každý typ zprávy existuje sada pravidel v nějakém pořadí nezávisle na ostatních typech zpráv. Pravidlo definuje podmínky, za kterých se má příchozí SMS tímto pravidlem zpracovat - odeslat nějakému definovanému adresátu (e-mail, aplikace). Pravidla se aplikují podle nastaveného pořadí v rámci typu zprávy (textová, binární, MMS). U každého pravidla lze nastavit, zda po splnění pravidla se má pokračovat dalším pravidlem nebo ne.

Pravidla pro příchozí zprávy mohou být dvojího typu:

Automatický příjemce - autorecipient;

Regex pravidlo.

 


listPravidlo typu automatický příjemce

listPravidlo typu regex


 

Pravidlo typu automatický příjemce

Toto pravidlo má nastavitelný parametr pořadí pravidla. Pro správnou funkci tohoto pravidla je třeba mít v nastavení MobilChange Kernelu povoleno Vytváření automatických příjemců (v UMS_SETTINGS položka MX.KERNEL.CREATE_AUTORECIPIENTS).

Automatičtí příjemci fungují tak, že MobilChange si pamatuje e-mail odesílatele a číslo, na které odesílatel poslal SMS. Doba, kterou si tyto hodnoty pamatuje, je určena v nastavení MobilChange Kernelu Doba platnosti automatických příjemců [h] (v UMS_SETTINGS položka MX.KERNEL.AUTORECIPIENTEXPIRATION).

Kromě globální možnosti vypnutí/zapnutí vytváření automatických příjemců lze ke každému uživateli nastavit příznak , zda při odesílání sms se má/nemá založit jako automatický příjemce (pouze v případě globálního povolení funkce). Nastavení se provádí prostřednictvím aplikace Správce uživatelů DATASYS UMS.

Pokud přijde SMS z čísla, které patří do seznamu automatických příjemců, dohledá se pak k číslu příslušný e-mail a na ten se pak přepošle příchozí SMS.

Pravidlo typu regex

Regulární výrazy zde uvedené se řídí pravidly pro sestavování regulárních výrazů v .NET, viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/az24scfc.aspx.

Toto pravidlo má následující parametry-podmínky:

Z čísla (regex) - Regulární výraz filtrující odesilatele SMS. Místo regulárního výrazu je možno vložit přímo telefonní číslo, v tom případě bude pravidlo platit právě pro toto číslo.

Na číslo (regex) - Regulární výraz filtrující příjemce SMS. Místo regulárního výrazu je možno vložit přímo telefonní číslo, v tom případě bude pravidlo platit právě pro toto číslo. (typicky MSISDN linky, ale např. v případě O2 connectoru tam může být BAID a suffix)

Tělo zprávy (regex) - Regulární výraz filtrující text zprávy. Pokud zde uzavřete některé podvýrazy do kulatých závorek, můžete jejich hodnotu dále použít (v e-mail adrese nebo v parametrech aplikace).

Poslat do - Pokud chcete SMS předat aplikaci, zapište zde jméno aplikace ve tvaru $A<jméno aplikace> tj. např $Apizza pro aplikaci "pizza". Pokud má být SMS předána uživateli, zapište sem jeho e-mail adresu. V adrese je možno používat podvýrazy z regexpu jako proměnné $1 až $9 (regulárního podvýraz zadaného čísla).

Tj. pokud máte směrovací pravidlo #([^ ]+) (.*), můžete zde zadat $1@datasys.cz a SMS s textem #zeleny ahoj bude odeslána na adresu zeleny@datasys.cz.

Poslat tělo - Jaký text se má poslat aplikaci. K dispozici máte proměnné $0 (která je nahrazena textem celé přišlé SMS) a $1 až $9 (které jsou nahrazeny obsahem regulárního podvýrazu zadaného čísla).

priklad_24Příklad: Pokud bylo zadáno filtrovací pravidlo pro text zprávy jako #pizza (.*), pak pokud přišla SMS s textem #pizza se slony, bude naše aplikace dostávat v závislosti na tomto nastavení následující texty:

Nastavení v pravidle

Výsledný text

$0

#pizza se slony

$1

se slony

AHOJ $1 BLEBLE

AHOJ se slony BLEBLE

Poslat jazyk - Pokud má být SMS odeslána e-mailem, v jakém jazyku bude doprovodný text (to je dáno dostupnými šablonami v adresáři data), pro aplikace vždy AA, další možné hodnoty jsou CZ a UK.

Vyloučená čísla - Název seznamu čísel, tento seznam obsahuje čísla, pro která není pravidlo splněno.

Vložená čísla - Název seznamu čísel, tento seznam obsahuje čísla, pro která je pravidlo splněno.

Jména linek - Názvy přijímacích linek, pro která je pravidlo splněno, pokud je prázdné pak je splněno pro všechny linky.

Poslední pravidlo - Pokud je zaškrtnuto a sms splňuje dané pravidlo, dále se již tato sms nezpracovává ve směrovači.

priklad_24Příklad regex pravidla:

Parametr

Hodnota

Z čísla

.*

Na číslo

.*

Tělo zprávy

(.*)

Poslat do

$Apizza

Poslat tělo

$0

Poslat jazyk

AA

Vyloučená čísla

none

Vložená čísla

none

Jména linek

linka1

Poslední pravidlo

zaškrtnuto

Toto pravidlo platí pro sms, která přišla z jakéhokoli čísla ".*" na jakékoli číslo ".*". Text zprávy může být libovolný ".*" a z textu je regulárním výrazem vytvořena skupina s pořadovým číslem nula "(.*)". Dále, aby byla podmínka splněna, musí být přijata linkou "linka1". Pokud tyto podmínky zpráva splňuje, pak se pošle e-mail aplikaci $Apizza, v jazyce AA s textem, který byl uložen do skupiny nula "$0" a tím zpracování končí (poslední pravidlo).