Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Používání MobilChange™ > Pracovní postupy > Postupy pro uživatele Microsoft Outlook > Přístup do Outlooku z mobilního telefonu >

Přístup pomocí JAVA aplikace v mobilním telefonu

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

K Mobile Connection dosud bylo možno přistupovat pomocí SMS zpráv nebo SIM Toolkitu. Nové typy mobilních telefonů podporují spouštění JAVA programů - pro ně je určena tato aplikace, která usnadňuje přístup k MCfO/MCfN.

Výhody tohoto způsobu přístupu:

Stejně jako u SIM Toolkitu si nemusíte pamatovat syntaxi SMS příkazů.

Na rozdíl od SIM Toolkitu nepotřebujete speciální SIM kartu.

Na rozdíl od SIM Toolkitu JAVA aplikace nemusí být podepsána GSM providerem.

Navenek se aplikace chová stejně jako SIM Toolkit - tj. podle vašeho zadání vytvoří a odešle SMS. Pro čtení SMS, které vám MCfO/MCfN pošle zpět.

 


listPodporované telefony

listInstalace Java aplikace do telefonu

listPoužití Java aplikace


 

Podporované telefony

Pro provozování aplikace musí telefon podporovat specifikaci MIDP 2.0 (Mobile Information Device Profile - poskytuje základní J2ME runtime prostředí určené pro mobilní zařízení). Vyjímku tvoří telefony Siemens řady 50, 55, 65, které fungují i na platformě MIDP 1.0, viz testované telefony.

Telefony úspěšně otestováné v Datasysu:

Siemens MT50, CX65, CT65, M65, S55, S65

Nokia 5410, 6230, 6630, 6670, 9300, 9500, N70

Sony Ericsson P900

Telefony, na nichž aplikace neběží:

Nokia 3410, 6310i, 7650

Samsung SGH-X460

MDA II

 

Instalace Java aplikace do telefonu

JAVA aplikaci pro mobilní telefon najdete na instalačním CD v adresáři \support\MobilChange\MobileJava\ - zvlášť pro každou platformu (adresáře MIDP_1.0 a MIDP_2.0). Aplikace se skládá z .JAR a .JAD souboru - oba soubory je potřeba nahrát do telefonu do stejného adresáře.

Aplikaci lze nahrát do telefonu dvěma způsoby:

1.Pomocí PC - telefon se připojí k PC sériovým kabelem, přes IrDA atd. a použije se speciální SW od výrobce telefonu (pro Nokie je to Nokia PC suite, pro Siemens pak Data Exchange Software), případně univerzální SW jako např. MobilEdit!. Řiďte se přitom návodem od výrobce - např. na Siemens MT50 se aplikace nahrává do adresáře java\jam, viz obrázek.

Ukázka adresáře

Ukázka adresáře

2.Pomocí WAPPush (cílový telefon musí mít povoleno GPRS a nakonfigurováno APN pro WAP i pro GPRS). Touto metodou je možno stáhnout aplikaci na adrese http://www.ums.cz/UMSmidlet/web/default.php. Zde zadáte ID vaší instalace (musíte mít platný nárok na technickou podporu) a další informace na formuláři. Následně vám bude odeslána WAPPush SMS s odkazem na aplikaci.

 

Použití Java aplikace

Aplikaci spustíte podle návodu od výrobce vašeho telefonu (na Siemens MT50 Menu - Surf./Zábava - Hry & další - MobilChange).

Zobrazí se logo MobilChange a po chvíli se zobrazí menu (jeho velikost a barevnost závisí na schopnostech telefonu):

Menu v telefonu Nokia 6230

Menu v telefonu Nokia 6230

Před prvním použitím je potřeba aplikaci zkonfigurovat - zvolte tedy nejprve nastavení.

upozorneni_24Upozornění: POZOR na práci s diakritikou - ne všechny moduly (např. M20T) podporují práci s Unicode SMS, a tedy s diakritikou!

poznamka_24Poznámka: Vždy, když potvrdíte volbu a aplikace bude odesílat SMS, budete vyzvání k povolení této operace. Toto je korektní chování - znemožňuje to napsat program (virus), který by bez omezení odesílal SMS s nepříznivým dopadem na stav vašeho účtu u providera.

Kalendář

Tato funkce slouží pro práci s kalendářem.

Podnabídka:

Výpis schůzek - Zjistí informace o schůzkách ve vybraném časovém horizontu; možno volit z možností: Nejbližší, Dnešní, Zítřejší, Datum, Zpět (vrací do nadřízeného menu). Volba Datum vyžaduje zadání data. Vrací SMS se seznam schůzek.

Nová schůzka - Vytvoří novou schůzku. Parametry: datum a čas schůzky, trvání, účastníci, předmět, místo, popis. Vrací SMS s výsledkem operace.

Odpověď - Odpoví na žádost o schůzku. Výběr z možností Potvrdit, Zamítnout, Předběžně. Jako parametr je vyžadováno ID zprávy s žádostí o schůzku (získané dotazem na zprávy ve vaší schránce, viz Pošta). Je možno též zadat text odpovědi.

Zpět - Návrat do nadřízeného menu.

poznamka_24Poznámka: Pro správnou funkci kalendáře je potřebné v mobilním telefonu správně nastavit časové pásmo (pokud to telefon podporuje), ve kterém se nacházíte. Konzultujte dokumentaci k vašemu telefonu.

 

Kontakty

Menu pro dotazování kontaktů.

Podnabídka:

Osobní kontakty - Hledá v kontaktech v mailboxu uživatele

Firemní kontakty - Hledá ve firemních (veřejných) kontaktech.

V obou volbách lze zadat:

o"Hledat normálně" (základní rychlé hledání) - Hledá se  jen podle polí Celé jméno, Křestní, Příjmení, Přezdívka (Nick Name), Zařadit jako (File As), E-mail, E-mail2, E-mail3 a Společnost.

o"Hledat ve jméně" (velmi rychlé hledání) - Hledá jen v poli Celé jméno.

o"Hledat důkladně" - Hledá ve všech polích kontaktu, lze zadat např. část jména, adresy, telefonního čísla.... + kombinace těchto údajů.

Vrací SMS s vyhledaným(i) kontaktem(y).

Zpět - Návrat do nadřízeného menu.

 

Pošta

Zde můžete pracovat s obsahem vaší mailové schránky.

Podnabídka:

Číst zprávy - Vrátí seznam zpráv vyhovující zadanému filtru. Možnosti: "Všechny nové" - vrátí nové nepřečtené zprávy, "Všechny dnešní", "Všechny včerejší", "Filtr" - můžete zadat den, stav (všechny/přečtené/nepřečtené) a důležitost zprávy. Vrátí se zprávy, které vyhovují zadání. V seznamu zpráv je uvedeno ID zprávy, které lze použít v dalších funkcích (Detaily, Odpovědět, Předat dál) a základní informace o zprávě - odesílatel a předmět.

Detaily zprávy - Na základě zadaného ID vrátí celý text zprávy.

Poslat zprávu - Umožňuje odeslat novou zprávu. Potřebné parametry: Příjemci, Předmět a Text.

Odpovědět - Na základě zadaného ID umožní odpovědět na zprávu.

Předat dál - Na základě zadaného ID umožní přeposlat zprávu dalším zadaným příjemcům a připojit vlastní text (komentář).

Zpět - Návrat do nadřízeného menu.

 

Nastavení

Zde lze nakonfigurovat některé parametry aplikace.

Podnabídka:

Mimo kancelář - Zde můžete "Zjistit stav" funkce Mimo kancelář, "Zapnout" ji nebo "Vypnout". Při zapnutí lze zadat text automatické odpovědi v nepřítomnosti.

Telefon MobilChange - Zde je nutno před prvním použitím nastavit číslo, na které aplikace odesílá SMS zprávy, tedy telefonní číslo vaší MobilChange.

Jazyk SMS - Zde nastavíte, v jakém jazyce vám MobilChange bude odesílat odpovědi na vaše požadavky. Můžete "Zjistit stav" tohoto nastavení nebo nastavit český nebo anglický jazyk.

Jazyk aplikace - Zde nastavte, v jakém jazyce s vámi bude komunikovat aplikace v mobilním telefonu. Možnosti: česky bez diakritiky, česky s diakritikou, anglicky.

O aplikaci ... - Vypíše informace o verzi aplikace.

Zpět - Návrat do nadřízeného menu.

 

Ukončit

Zvolením této položky se aplikace ukončí.