Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Používání MobilChange™ > Pracovní postupy > Postupy pro uživatele Microsoft Outlook > Přístup do Outlooku z mobilního telefonu >

Používání na telefonech bez SIM Toolkitu

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Tato aplikace zpřístupňuje uživateli mobilního telefonu vybrané informace a služby poštovního serveru, ke kterému běžně přistupuje pomocí svého poštovního klienta - v tomto případě se jedná o MS Exchange server. Přístup k těmto informacím mají pouze uživatelé, kteří jsou registrováni na poštovním serveru a mají správně nastaveno číslo svého mobilního telefonu.

Obecný formát příkazů je "?<příkaz><parametry>" (vždy bez uvozovek), kde příkaz je jedno až dvojpísmenný řetězec. Parametry mohou být od příkazu volitelně odděleny mezerou. Nutné je to pouze v případě, že by tím došlo ke změně příkazu.

 


listKontakty uživatele a firemní kontakty

listKalendář

listZaložení schůzky

listDoručená pošta

listPoslání zprávy

listOdpověď na zprávu

listPřeposlání zprávy

listOdpověď na schůzku

listNastavení jazyka

listNastavení příznaku 'Mimo kancelář'

listStručná nápověda


 

Kontakty uživatele a firemní kontakty

Přístup k těmto informacím je podobný, protože se liší pouze umístěním.

Základní příkazy pro přístup ke kontaktům jsou:

"?a" - pro přístup ke kontaktům uživatele,

"?g" - pro přístup k firemním kontaktům.

Vzhledem k tomu, že každý kontakt může obsahovat poměrně hodně informací, je možné hledání omezit a výrazně tím také zvýšit jeho rychlost resp. rozšířit a hledat i v méně používaných položkách. K tomu účelu jsou předdefinovány tři úrovně - rozšíření základních příkazů (písmeno "x" bude v tomto případě označovat základní příkaz, tj. "a" nebo "g"):

"?xn" - hledání je omezeno pouze na "Display Name" (velice rychlé hledání).

"?x" - základní hledání, prohledávají se položky "Display Name", jméno, příjmení, přezdívka ("Nick Name"), "zobrazit jméno jako" ("File As"), e-mail, e-mail2, e-mail3 a jméno firmy.

"?xa" - rozšířené hledání, prohledává se také úplná adresa a všechna telefonní čísla.

Jako parametr příkazu se uvádí jedno nebo více hledaných slov oddělených mezerou. Těmi mohou být jakýkoliv řetězec jejichž výskyt je pak ověřován v prohledávaných položkách (např. příjmení nebo jeho část, e-mailová adresa nebo její část, jméno firmy nebo jeho část, část adresy, případně libovolné z telefonních čísel nebo jeho část). Hledání není citlivé na velká/malá písmena ani na diakritiku.

tip_24Tip: Rozšířené hledání "?xa" není citlivé rovněž na mezery, takže je možné jej s úspěchem použít na prohledávání telefonních čísel nebo textů, u nichž si nejste jisti rozložením mezer.

Každý kontakt se vrací jako zvláštní SMS, přičemž počet vracených kontaktů je omezen v nastavení scriptu (např. 5 nalezených kontaktů). Pokud je nalezeno více vyhovujících kontaktů, je odeslána zpráva s počtem nalezených kontaktů a doporučením upřesnění dotazu.

Vrácená informace je ve formátu "Display Name(dostupné informace)". Dostupné informace jsou v tomto pořadí:

jméno a příjmení,

adresa, PSČ, město,

BP: + telefon do zaměstnání (+ druhý telefon),

BF: + fax do zaměstnání,

HP: + telefon domů (+ druhý telefon),

HF: + fax domů,

OP: + jiný telefon,

M: + mobilní telefon,

C: + jméno firmy,

E: + e-mail (+ druhý, třetí e-mail),

W: + webovská stránka

priklad_24Příklady:

"?an mala" - vyhledání osoby ve vlastních kontaktech podle příjmení - všechny kontakty uživatele, které obsahují v "Display Name" podřetězec "mala" (tzn. že vyhovuje i "Malá" nebo "Hemala").

"?g @datasys.cz" - vyhledání osob(y) podle e-mailu resp. jeho části - všechny firemní kontakty osob, které mají e-mailovou adresu u firmy Datasys, s.r.o. (což může být více než pět osob, takže tímto dotazem získáme celkový počet zaměstnanců firmy se zřízeným e-mailovým účtem).

"?ga 0603123456" - vyhledání osoby podle telefonního čísla - všechny firemní kontakty, které obsahují hledané telefonní číslo.

 

Kalendář

Přístup k naplánovaným schůzkám.

Základní příkaz je:

"?c" - pošle všechny dnešní schůzky od této chvíle mínus jedna hodina (pokryje probíhající schůzky, které netrvají déle než jednu hodinu) až do dnešní půlnoci.

Příkaz může být rozšířen o určení dne a to ve dvou formátech:

"?c offset" - offset udává den vzhledem k dnešku tj.:

o"?c 0" - všechny dnešní schůzky (od začátku dne),

o"?c 1" - všechny zítřejší schůzky,

o "?c 2" - všechny schůzky na pozítří, atd.

"Offset" může být maximálně dvoumístné číslo. Mezera není povinná.

"?c datum" - přístup ke schůzkám zadaného dne. Datum lze zadat v různých formátech, např. schůzky 31. prosince 2000 si lze vyžádat těmito způsoby:

o"?c 2000 12 31"

o"?c 00 12 31"

o"?c 12 31"

Formát je tedy vždy "rok(nepovinný) měsíc den", přičemž rok může být buď čtyřmístný nebo dvoumístný (přičítá se 2000), měsíc a den mohou být jedno- nebo i dvoumístné. Jednotlivé položky musí být odděleny mezerou.

Každá schůzka se vrací jako jedna SMS. Počet vracených schůzek není omezen.

Vrácená informace je ve formátu "1/3 #id# 31.12.00 15:30-16:00 L:kde S:co F:od_koho T:text". Význam jednotlivých položek je následující:

"1/3" - "číslo schůzky v rámci dne" lomeno "celkový počet nalezených schůzek,

"#id#" - jednoznačná identifikace schůzky, která se dá použít pokud chceme obdržet o schůzce detailnější informace (generuje se znovu při každém dotazu na daný den, takže se dá použít pouze do dalšího dotazu na tento den a v rámci několika dnů),

"31.12.00 15:30-16:00" - časové rozmezí naplánované schůzky,

"kde" - místo schůzky,

"co" - předmět schůzky,

"od_koho" - jméno zakladatele schůzky,

"text" - popis schůzky omezený velikostí jedné SMS zprávy (včetně předchozích informací).

Pokud chcete o schůzce obdržet podrobnější informace - zpravidla kompletní popis omezený pouze celkovým počtem dílčích odesílaných SMS (nastavení MobilChange), použijte příkaz ve formátu:

"?c id" nebo "?c #id#".

poznamka_24Poznámka: Text schůzky bude upraven pomocí slovníků (odstranění nadbytečných mezer a prázdných řádků, nahrazení slov definovaných ve slovníku jejich zkratkami).

Parametr "id" se zpracovává jako textový a proto se musí uvádět celý, včetně úvodní nul.

priklad_24Příklady:

"?c 1" - všechny zítřejší schůzky.

"?c 4 22" - všechny schůzky z 22. dubna aktuálního roku.

"1/3 #0003# 22.4.00 15:00-16:00 L:Albertov S:Tenis F:Ivan Lendl T:..." - příklad zprávy (resp. první ze tří zpráv), kterou jste mohli obdržet jako odpověď na předchozí dotaz a kterou můžete použít jako šablonu pro dotaz na podrobnější informace o této schůzce. Parametr "id" je v tomto případě "0003".

Pokud mobilní telefon neumožňuje takto znovu použít došlou SMS, je možné zadat nový, ekvivalentní příkaz "?c #0003#" nebo jen "?c 0003".

 

Založení schůzky

Rozšířený formát příkazu (jednotlivé údaje jsou odděleny právě jednou mezerou, parametry v hranatých závorkách nejsou povinné):

"?cn hodina[:minuta] [rok[měsíc[den]]] [D[oddělovač]trvání] R[oddělovač]účastníci [S[oddělovač]předmět] [L[oddělovač]místo] [T[oddělovač]popis]"

o"hodina" - čas schůzky, hodina (jedno- nebo dvoumístná).

o"minuta" - čas schůzky, minuta (vždy dvoumístná), výchozí hodnota: ":00"

o"rok" - datum schůzky, rok (jedno-, dvou- nebo čtyřmístný). Pokud není čtyřmístný, připočítává se k němu hodnota 2000. Nepovinný, výchozí je aktuální rok.

o"měsíc" - datum schůzky, měsíc (jedno- nebo dvoumístný). Pokud je zadán rok, je měsíc vždy dvoumístný. Nepovinný (pokud není zadán rok), výchozí je aktuální měsíc.

o"den" - datum schůzky, den (jedno- nebo dvoumístný). Pokud je zadán měsíc, je den vždy dvoumístný. Nepovinný (pokud není zadán měsíc), výchozí je aktuální den.

o"trvání" - trvání schůzky v minutách (celé číslo). Nepovinný, výchozí je 30 minut.

o"účastníci" - seznam účastníků (poštovních adres oddělených středníkem nebo čárkou), kteří mají být pozváni.

o"předmět" - předmět schůzky

o"místo" - místo konání schůzky

o"popis" - popis schůzky

Založí novou schůzku a pozve na ní účastníky.

[oddělovač] - jeden ze znaků ".", ":" nebo "*". Není povinný, ovšem pokud je použit, musí být v celé zprávě jednotný (tzn. pokud použiji poprvé ":", pak vždy používám ":"). Umožňuje zadávat jako argument text s mezerami ovšem neobsahující vybraný oddělovač. Pokud není použit, bere se jako argument pouze jediné slovo bez mezer. Pokud je uveden, bere se jako argument text až do následujícího oddělovače (vyjma písmena předcházejícího tomuto následujícímu oddělovači).

priklad_24Příklady:

"?cn 16 ..." - schůzka dnes v 16 hodin.

"?cn 15:30 4 ..." - schůzka  v 15.30, 4. tohoto měsíce.

"?cn 8 701" - schůzka v 8 hodin, 1. července tohoto roku.

"?cn 9:30 10401" - schůzka v 9.30, 1. dubna roku 2001.

"?cn 11:00 19991224" - schůzka v 11 hodin, 24. prosince 1999.

priklad_24Příklady - jednotlivé argumenty

"?cn ... D90 ..." - schůzka v délce 90 minut.

"?cn ... Ragassi@tenis.com;lendl@tenis.com..." - na schůzku budou pozváni účastníci agassi@tenis.com a lendl@tenis.com.

"?cn ... R:Agassi Andre;Lendl Ivan S: ..." - na schůzku budou pozváni účastníci Agassi Andre a Lendl Ivan. Za typem argumentu byl nyní použit oddělovač, takže ve jménech účastníků je možné použít mezery. Aby ovšem byli účastníci v takovém formátu rozpoznáni, je nutné, aby byli uvedeni v globálním adresáři Exchange (nikoli v kontaktech!). Dále je ukázáno, že v následujícím argumentu (a všech dalších) musí být použit rovněž tentýž oddělovač.

"?cn ...L1.patro .." - za typem argumentu (místo schůzky) není použit oddělovač, takže není možné použít mezery, nicmnéně je možné použít tečku, protože argumentem je slovo až do první mezery. Předpokladem je, že v žádném z předchozích argumentů nebyl oddělovač použit. (Obdobně pro "S ...".)

"?cn ...L:1. patro T: ..." - v místě schůzky používám mezeru, takže je nutné použít oddělovač, a dále používám tečku, takže tento znak není možné jako oddělovač použít, resp. jako oddělovač používám dvojtečku, takže tento znak není možné v místě schůzky použít. V následujících argumentech ovšem musí být také použit oddělovač (Obdobně pro "S: ...".).

"?cn ... T:popis schůzky" - je použit oddělovač, takže je možné používat mezery.

"?cn ... Tpopis schůzky" - není použit oddělovač, ale přesto jsou použity mezery. Toto je možné v případě, že v celé zprávě nebyl oddělovač použit a argument popis schůzky je poslední (žádné další se nebudou detekovat).

priklad_24Příklady - kompletní založení schůzky

"?cn 16 D120 Ragassi@tenis.com;lendl@tenis.com STurnaj LAlbertov TPořádá Datasys" - založí novou schůzky dnes v 16:00, délka trvání 120 minut, pozve na ní účastníky agassi@tenis.com a lendl@tenis.com, předmět Turnaj, místo konání Albertov a popis "Pořádá Datasys".

"?cn 17:30 1224 R:ježíšek;Děda Mráz S:Vánoce L:Praha T:Doneste něco" - 24. prosince 17:30, 30 minut (výchozí), oddělovač u účastníků, takže povinný i u dalších argumentů.

 

Doručená pošta

Přístup ke složce doručená pošta.

Základní příkaz je:

"?m" - pošle informaci o všech nepřečtených zprávách (doručených po posledním použití tohoto příkazu). Stáří zpráv je omezeno na 14 dní, což je výchozí hodnota, kterou může administrátor změnit. Dále je omezen počet doručených zpráv na 16, což je opět výchozí hodnota, kterou může administrátor změnit. Další nepřečtené zprávy je možné získat opakováním dotazu.

Pokud jsou požadovány pouze nepřečtené zprávy (což je obsaženo v základního příkazu), řazení je směrem od nejstarší k novějším.

Rozšířená podoba příkazu je: "?m offset [r|u|a] [h|n|l|a]". Všechny položky jsou nepovinné (výchozí hodnoty jsou uvedeny dále), ale je pokud je některá uvedena, musí být uvedeny rovněž všechny předcházející. Význam jednotlivých položek je následující:

"offest" - udává den vzhledem k dnešku a to takto:

o"?m 0" - dnešní zprávy,

o"?m 1" - včerejší zprávy,

o"?m 2" - předvčerejší zprávy atd.

"[r|u|a]" - typ zprávy:

o"r" - pouze přečtené zprávy,

o"u" - pouze nepřečtené zprávy (výchozí),

o"a" - všechny zprávy.

[h|n|l|a] - priority zprávy:

o"h" - pouze zprávy s vysokou prioritou,

o"n" - pouze zprávy s normální prioritou,

o"l" - pouze zprávy s nízkou prioritou,

o"a" - všechny zprávy bez ohledu na prioritu (výchozí).

Informace o všech e-mailech se zřetězí do jedné vracené zprávy, přičemž informace o jednom e-mailu je ve formátu:

"2/5 #id# F:od_koho S:předmět".

Význam jednotlivých položek je následující:

"2/5" - "číslo zprávy v rámci vyhovujících zpráv" lomeno "celkový počet zpráv vyhovujících požadavkům",

"#id#" - jednoznačná identifikace zprávy, která se dá použít pokud chcete obdržet o zprávě detailnější informace (generuje se znovu při každém dotazu obsahujícím danou zprávu, takže se dá použít pouze do dalšího dotazu na tuto zprávu a v rámci několika dnů),

"od_koho" - e-mailová adresa odesílatele,

"předmět" - předmět zprávy.

Pokud chcete o zprávě obdržet podrobnější informace - zpravidla text zprávy omezený pouze celkovým počtem dílčích odesílaných SMS (nastavení MobilChange), použijte příkaz ve formátu:

"?m id" nebo "?m #id#".

poznamka_24Poznámka: Text zprávy bude upraven pomocí slovníků (odstranění nadbytečných mezer a prázdných řádků, nahrazení slov definovaných ve slovníku jejich zkratkami).

Parametr "id" se zpracovává jako textový a proto se musí uvádět celý, včetně úvodních nul.

priklad_24Příklady:

"?m 1 a" - všechny včerejší zprávy bez ohledu na prioritu.

"?m 0 u h" - dnešní nepřečtené zprávy s vysokou prioritou.

"1/1 #0004# F:lendl@tenis.com S:Dnes na Albertove" - příklad zprávy, kterou jsme mohli obdržet jako odpověď na předchozí dotaz, která obsahuje informace pouze o jediném emailu a která může být použita jako základ dotazu na podrobnější informace o tomto emailu. Parametr "id" je v tomto případě "0004". Pokud by zpráva obsahovala informace o více e-mailech a použili byste ji jako dotaz, obdrželi byste informace pouze o prvním z uvedených emailů.

Pokud mobilní telefon neumožňuje takto znovupoužít došlou SMS, případně zpráva obsahuje informace o více e-mailech, je možné zadat nový, ekvivalentní příkaz "?m #0004#" nebo jen "?m 0004", přičemž dosadíme odpovídající "id".

 

Poslání zprávy

Vytvoření a poslání nové poštovní zprávy.

Základní příkaz je:

"?e příjemci předmět text" - "příjemci" a "předmět" musí být jedno slovo (bez mezer) nebo:

"?e R[oddělovač]příjemci [S[oddělovač]předmět] [T[oddělovač]text]

o "příjemci" - povinný údaj, seznam příjemců (poštovních adres oddělených středníkem nebo čárkou; místo znaku '@' je možno použít znak '*'), kterým má být zpráva poslána.

o"předmět" - nepovinný údaj, předmět zprávy.

o"text" - nepovinný údaj, text zprávy, pokud je uveden, pak se musí nacházet vždy jako poslední parametr.

Zpráva je odeslána jako poštovní zpráva z poštovní schránky majitele mobilního telefonu na adresy příjemců. V případě, že nebude jeden z příjemnců rozpoznán, bude odeslána zpět SMS zpráva o nerozpoznaných příjemcích. Rozpoznaným příjemcům bude poštovní zpráva poslána. V případě, že nebude rozpoznán žádný příjemce, poštovní zpráva poslána nebude. Potvrzení o poslání bude odesláno pouze pokud administrátor povolil posílání potvrzení. Úspěšně odeslaná poštovní zpráva bude uložena do složky "Odeslaná pošta".

[oddělovač] - jeden ze znaků ".", ":" nebo "*". Není povinný, ovšem pokud je použit, musí být v celé zprávě jednotný (tzn. pokud použiji poprvé ":", pak vždy používám ":"). Umožňuje zadávat jako argument text s mezerami ovšem neobsahující vybraný oddělovač. Pokud není použit, bere se jako argument pouze jediné slovo bez mezer. Pokud je uveden, bere se jako argument text až do následujícího oddělovače (vyjma písmena předcházejícího tomuto následujícímu oddělovači).

priklad_24Příklady:

"?e R:lendl@tenis.com S:Turnaj v Sydney T:Potkame se tam" - pošle zprávu na poštovní adresu "lendl@tenis.com" s předmětem "Turnaj v Sydney" a textem zprávy "Potkame se tam".

 

Odpověď na zprávu

Odpověď na příchozí poštovní zprávu.

Základní příkaz je:

"?r id(nebo #id#) text_odpovědi"

o"id" nebo "#id#" - jednoznačně určuje zprávu, na kterou odpovídáme. Získáme jej příkazem "?m", který zpřístupňuje příchozí zprávy včetně jejich identifikátorů.

o"text_odpovědi" - povinný údaj, pokud není zadaný, žádná akce se neprovede.

Odpověď je odeslána jako poštovní zpráva z poštovní schránky majitele mobilního telefonu na adresu odesílatele původní příchozí poštovní zprávy. Původní zpráva je uvozena a vložena za text odpovědi.

priklad_24Příklady:

Dotaz: "?m" - všechny nepřečtené zprávy

Odpověď: "1/1 #0004# F:lendl@tenis.com S:Dnes na Albertove"

Dotaz: "?m 0004" - bližší informace o zprávě "0004".

Odpověď: "D:9.5.00 8:00 F:lendl@tenis.com S:Dnes na Albertove T:Sraz v 10h. Vezmi raketu i pro me."

Akce: "?r 0004 domluveno" - odpověď na zprávu "0004".

 

Přeposlání zprávy

Přeposlání příchozí poštovní zprávy.

Základní příkaz je:

"?f id(nebo #id#) příjemci text_odpovědi"

o"id" nebo "#id#" - jednoznačně určuje zprávu, kterou přeposíláme. Získáme jej příkazem "?m", který zpřístupňuje příchozí zprávy včetně jejich identifikátorů.

o"příjemci" - povinný údaj, seznam příjemců (poštovních adres oddělených středníkem nebo čárkou; místo znaku '@' je možno použít znak '*'), kterým má být zpráva přeposlána.

o"text_odpovědi" - nepovinný údaj.

Přeposlání je realizováno jako poštovní zpráva z poštovní schránky majitele mobilního telefonu na seznam adres příjemců. Původní zpráva je uvozena a vložena za text odpovědi. Přeposlání je včetně příloh.

V případě, že nebude jeden nebo více příjemců rozpoznán, bude poslána informace o nerozpoznaných příjemcích jako SMS na mobilní telefon.

priklad_24Příklady:

"?f 0004 sampras@tenis.com;agassi@tenis.com Cekame vas." - přeposlání zprávy "0004" na obě uvedené poštovní adresy s uvedeným textem.

 

Odpověď na schůzku

Odpověď na příchozí pozvání na schůzku.

Základní příkaz je:

"?m[a|d|t] id(nebo #id#) text odpovědi"

o?ma - přijmout schůzku; ?md - odmítnout schůzku; ?mt - nezávazně přijmout schůzku.

o"id" nebo "#id#" - jednoznačně určuje schůzku, na kterou odpovídáme. Získáme jej příkazem "?m", který zpřístupňuje příchozí zprávy včetně jejich identifikátorů.

o"text odpovědi" - nepovinný údaj.

Odpověď je odeslána jako odpověď na schůzku z poštovní schránky majitele mobilního telefonu na adresu odesílatele původního příchozího pozvání na schůzku. Původní text schůzky je uvozen a vložen za text odpovědi.

priklad_24Příklady:

Dotaz: "?m" - všechny nepřečtené zprávy

Odpověď: "1/1 #0004# 9.5.00 8:00-8:30 Org:lendl@tenis.com S:Dnes na Albertove L:Albertov"

Dotaz: "?m 0004" - bližší informace o zprávě "0004".

Odpověď: "9.5.00 8:00-8:30 Org:lendl@tenis.com S:Dnes na Albertove L:Albertov T:Sraz v 10h. Vezmi raketu i pro me."

Akce: "?ma 0004 domluveno" - přijetí schůzky "0004".

 

Nastavení jazyka

Základním příkazem je:

"??lng" - pošle informace o současném nastavení jazyka.

"??lng jazyk" - nastaví zvolený jazyk.

poznamka_24Poznámka: V současné verzi jsou podporovány pouze dva jazyky: EN - angličtina a CZ - čeština.

 

Nastavení příznaku 'Mimo kancelář'

Základním příkazem je:

"??out" - pošle informace o současném nastavení příznaku 'Mimo kancelář'.

"??out 0" - nastaví příznak 'Mimo kancelář' na vypnuto (alternativy textu: "0", "off", "n", "no").

"??out 1 text" - nastaví příznak 'Mimo kancelář' na zapnuto (alternativy textu: "1", "on", "y", "yes") a pokud je zadán text, nastaví i text automatické odpovědi.

Uživateli je zasláno zpět výsledné nastavení příznaku 'Mimo kancelář'.

 

Stručná nápověda

Stručnou nápovědu si můžeme nechat zaslat příkazem:

"??" - pošle textový soubor s nápovědou.

"??jméno_dotazu" - pošle textový soubor se syntaxí konkrétního dotazu.

Volitelné položky jsou označeny hranatými závorkami a více možností je odděleno svislou čárou. Příklad: "?a[n|a] [text]" - rozšíření příkazu "?a" o další znak je nepovinné, a může se jednat o příkaz "?an" nebo "?aa"; argument "text" je rovněž nepovinný.

priklad_24Příklady:

"??a" - pošle syntaxi dotazu pro vyhledávání v lokálních kontaktech.

"??c" - pošle syntaxi dotazu pro prohlížení kalendáře.

"??cn" - pošle syntaxi příkazu pro založení nové schůzky.