Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Používání MobilChange™ > Pracovní postupy > Postupy pro uživatele Microsoft Outlook > Přístup do Outlooku z mobilního telefonu >

Přístup do Outlooku pomocí WAPu

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Tato aplikace umožňuje přístup k poštovnímu serveru MS Exchange z mobilních telefonů podporujících technologii WAP. Nabízí podobné služby jako poštovní klient MS Outlook.

 


listPřihlášení

listDomovská stránka

listPošta

listKalendář

listKontakty

listHledání v kontaktech

listPoznámky

listÚkoly

listVýpis zpráv, událostí, kontaktů, složek

listZobrazení zprávy

listZobrazení události a pozvání na schůzku

listZobrazení kontaktu

listNová zpráva

listNová schůzka/Upravit schůzku

listOdpověď na schůzku

listNastavení

listPravidla


 

Přihlášení

Předpokladem pro úspěšné přihlášení je mít správně nastavené parametry WAP služby ve svém telefonu. Pokud máte navíc správně nastaveno jméno a heslo, proběhne autentifikace již na RAS serveru a po ní dojde přímo k natažení domovské stránky. V opačném případě nebo pokud se jedná o anonymní přístup, vám bude nabídnut přihlašovací dialog, ve kterém zadáváte své uživatelské jméno a heslo, stejné, jako v případě přihlašování k MS Exchange serveru z vašeho osobního počítače.

Ověřování přihlašovacích údajů může trvat delší dobu, proto se jako první odezva při přihlašování posílá informativní stránka o tom, že probíhá přihlašovací proces.

V případě, že přihlášení z jakéhokoliv důvodu selže, budete o tom informování s možností se znovu vrátit na přihlašovací dialog. Výjimkou je případ, kdy není k vašemu jménu na MS Exchnange serveru správně přiřazena vaše poštovní schránka. V takovém případě je nutné se obrátit na administrátora.

Uživatelské jméno v přihlašovacím dialogu je možné zadávat buď ve tvaru doména\jméno a nebo pouze jméno, přičemž doména se doplní automaticky. Vzhledem k tomu, že znak zpětné lomítko ("\") nemusí být dostupný na všech telefonech, je možné použít i normální lomítko ("/").

 

Domovská stránka

Po úspěšném přihlášení dojde k natažení domovské stránky, která může vypadat takto:

--- MobilChange  ---

>[Posta (2)]

[Kalendar (1)]

[Kontakty]

[Poznamky]

[Ulohy]

[Oblibene (3)]

[Moje schranka]

[Verejne slozky]

[Tel. seznam]

[Nastaveni]

[O aplikaci]

[Obnov]

____________________

Link           Obnov

 

V záhlaví se nachází titulek stránky, který se u některých telefonů nemusí zobrazovat. V tomto případě vám titulek MobilChange říká, že se nacházíte na domovské stránce aplikace.

Pošta - odkaz na složku Doručená pošta v MS Outlooku. V závorce se nachází číslo udávající počet nepřečtených zpráv ve složce Doručená pošta (v tomto případě, se tedy ve složce Doručená pošta nacházejí dvě nepřečtené zprávy). Pokud žádné nepřečtené zprávy nejsou, údaj se nezobrazuje.

Kalendář - odkaz na stejnojmennou složku v MS Outlooku. V závorce se nachází číslo udávající počet dnešních aktuálních událostí (schůzek), tj. takových, které právě probíhají nebo nás dnes ještě čekají. Pokud takové nejsou, údaj se nezobrazuje.

Kontakty - nejenom odkaz na stejnojmennou složku v MS Outlooku, ale také vyhledávání v této složce a dále pak ve veřejných kontaktech, případně v globálním seznamu adres.

Poznámky - odkaz na stejnojmennou složku v MS Outlooku.

Úkoly - odkaz na stejnojmennou složku v MS Outlooku.

Oblíbené - tento odkaz neodpovídá žádné ze složek v MS Outlooku (tj. není totéž co Oblíbené položky pod složkou Veřejné složky). Jedná se o seznam vámi vybraných složek (ať už z vaší poštovní schránky nebo z veřejných složek), který vám umožňuje přímý přístup do těchto složek a který si vytváříte a upravujete sami pouze v této aplikaci. V závorce se nachází číslo udávající počet přidaných oblíbených složek.

Moje schránka - odkaz na seznam všech složek ve vaší schránce. Můžete tedy libovolně procházet svou schránku, stejně jako v MS Outlooku. Omezení je dáno pouze podporovanými typy složek. Nyní jsou podporovány typy: Pošta, Kalendář a Kontakty. Prozatím nejsou podporovány typy: Deník, Poznámky a Úkoly. To, že typ složky není podporován neznamená, že byste se do takové složky nemohli podívat, ale bude se zobrazovat jako typ Pošta a nejsou podporovány operace typické pro tento typ.

Veřejné složky - odkaz na Veřejné složky v MS Outlooku. Můžete tedy také libovolně procházet veřejnými složkami, stejně jako v MS Outlooku.

Nastavení - odkaz na stránku s nastaveními této aplikace. Prozatím je podporována pouze změna jazyka (nyní angličtina a čeština).

Telefonní seznam - odkaz na firemní stránku s důležitými telefonními čísly. Obsah této stránky závisí na administrátorovi.

O aplikaci - odkaz na stránku informující o produktu MobilChange, včetně úplného čísla verze této aplikace.

Obnov - slouží k obnovení údajů na stránce, což se týká zejména počtu nepřečtených zpráv a počtu aktuálních událostí.

 

Pošta

Pokud přejdete z úvodní stránky na odkaz Pošta, dostanete se na stránku, která může vypadat takto:

---Dorucena posta---

>[Uvod]

Dorucena posta

[Neprectene (1)]

[Vsechny (49+)]

[Slozky (4)]

[Nova zprava]

[Pridat mezi oblibene]

[Obnov]

[Uvod]

____________________

Link

 

Stejný formát stránky se používá pro všechny složky typu "Pošta" a také pro složky s nerozpoznaným obsahem. Krom toho se používá stejná šablona pro zobrazení všech typů složek, takže popis částí této stránky, které nejsou závislé na typu složky, má obecnou platnost a nebude již u dalších typů složek opisován.

V titulku stránky se nachází jméno aktuální složky, v tomto případě Doručená pošta (resp. Inbox). Délka jména složky je omezena na 14 znaků.

Na prvním řádku se nachází odkaz na rodičovskou složku nebo na stránku, ze které jste se do aktuální složky dostali. V tomto případě tedy na úvodní stránku. V obecném případě ovšem tento odkaz vede typicky na seznam podsložek rodičovské složky, ze kterého jste si aktuální složku vybrali.

Na druhém řádku se nachází tučným písmem jméno aktuální složky. Nejedná se o odkaz a vyskytuje se na stránce duplicitně, protože titulek stránky se nemusí zobrazovat na všech telefonech. Narozdíl od titulku však může mít toto jméno délku až 30 znaků, což je tzv. krátký řádek a toto omezení se používá také pro zobrazování všech dalších hodnot.

Nepřečtené - odkaz na seznam všech nepřečtených zpráv v aktuální složce. V závorce se nachází číslo udávající počet takových zpráv. Pokud žádné nepřečtené zprávy nejsou, je v závorce uvedena nula a odkaz není aktivní (nemá smysl zobrazovat prázdný seznam).

(!) Může se stát, že MS Exchange server nevrátí počet nepřečtených zpráv, ale protože se jedná o důležitý údaj, provede se manuální enumerace těchto zpráv. Vzhledem k časové náročnosti této operace je enumerace omezena na maximálně 10 nalezených nepřečtených zpráv. Pokud je tedy nalezeno 10 takových zpráv, enumerace se zastaví a v závorce se zobrazí číslo (9+), což je označení pro více než 9 nalezených zpráv (resp. 10 a více).

(!) Ve výjimečném případě se může stát, že počet nepřečtených zpráv není dostupný nebo že došlo k chybě při zjišťování tohoto údaje a pak je odkaz aktivní i přesto, že se v závorce zobrazí nula.

Všechny - odkaz na seznam všech zpráv v aktuální složce. Popis je stejný jako u odkazu Nepřečtené, pouze limit na manuálně enumerované zprávy je 50, tj. v závorce se může zobrazit (49+).

Složky - odkaz na seznam všech podsložek aktuální složky. V závorce se nachází číslo udávající počet podsložek. Pokud aktuální složka již žádné další podsložky nemá, odkaz se vůbec nezobrazuje.

Nová zpráva - odkaz na formulář umožňující vytvořit a odeslat novou zprávu.

Přidat mezi oblíbené - tento odkaz umožňuje přidat aktuální složku do seznamu oblíbených složek, který je dostupný z úvodní stránky. Výrazně si tím tedy můžete urychlit přístup k často prohlíženým složkám a to zejména ve veřejných složkách, jejichž struktura může být poměrně složitá a procházení by bylo časově náročné.

(!) Přidání mezi oblíbené složky je okamžitá operace a po jejím provedení bude odkaz na rodičovskou složku vést do Oblíbených složek, což může být mírně matoucí.

Odebrat z oblíbených - tento odkaz se objeví namísto předcházejícího pouze v případě, že jste si aktuální složku vybrali ze seznamu oblíbených složek. Pokud tedy chcete některou z oblíbených složek odstranit, musíte si ji vybrat z tohoto seznamu. Pokud se k ní dostanete normálním procházením stromu složek, bude vám nabídnuto přidání mezi oblíbené.

(!) Odebrání z oblíbených složek je okamžitá operace a po jejím provedení bude odkaz na rodičovskou stránku vést na úvodní stránku a ne na skutečnou rodičovskou složku, což může být matoucí.

Obnov - slouží k obnovení údajů na stránce, což se týká zejména počtu nepřečtených a počtu všech zpráv.

Úvod - odkaz na úvodní stránku. Rychlý návrat z kterékoliv složky na úvod.

 

Kalendář

Pokud přejdete z úvodní stránky na odkaz Kalendář, dostanete se na stránku, která může vypadat takto:

---   Kalendar   ---

>[Uvod]

Kalendar

[Aktualni (1)]

[Dnesni (3)]

[Zitrejsi (2)]

[Pristich 7 dni (12)]

[Datum]

[Nova schuzka]

[Pridat mezi oblibene]

[Obnov]

[Uvod]

____________________

Link

 

Stejný formát stránky se používá pro všechny složky typu "Kalendář", nicméně operace nad kalendářem jsou podporovány pouze pro výchozí Kalendář ve vaší schránce.

Vzhledem k tomu, že se pro zobrazení všech typů složek používá stejná šablona, následuje popis pouze těch částí stránky, které jsou specifické pro složky typu "Kalendář". Ostatní části jsou popsány u předchozího typu složky "Pošta".

Aktuální - odkaz na seznam všech aktuálních událostí, což jsou všechny dnešní události, které ještě neproběhly nebo právě probíhají. V závorce je číslo udávající počet takových událostí. Pokud žádné aktuální události nejsou, je v závorce uvedena nula a odkaz není aktivní (nemá smysl zobrazovat prázdný seznam). Obdobně i pro následující odkazy.

Dnešní - odkaz na seznam všech dnešních událostí, což jsou všechny, které začnou nebo již začaly před 23:59 dnešního dne (včetně) a skončí nebo již skončily po 0:01 dnešního dne (včetně).

Zítřejší - odkaz na seznam všech zítřejších událostí. Časové vymezení je podobné jako v předchozím případě, ale pro zítřejší den.

Příštích 7 dní - odkaz na seznam všech událostí v příštích 7 dnech (počínaje zítřkem).

Datum... - odkaz na formulář na další kartě této stránky, ve kterém si můžete vybrat den, pro který chcete zobrazit události.

 

---   Kalendar   ---

Datum:

dd.mm.rrrr

19.03.2001

____________________

Ukaz

 

Datum se zadává ve formátu "dd.mm.yyyy" a je již vyplněno na dnešní den. Telefony, které podporují masky pro vstupní pole, vás automaticky přepnou do číselného režimu a pevnou část formátu (tečka za dnem a měsícem) doplní samy. V případě, že vlastníte telefon, který masky nepodporuje, můžete buď upravit výchozí datum, nebo je úplně smazat a zadat znovu. Pro tento případ jsou podporovány i další formáty, které vám usnadní zadání datumu. Jsou to: "ddmm", "ddmmrr" a "ddmmrrrr". Pokud není rok zadán, doplní se aktuální rok. Pokud je rok zadán pouze dvěma číslicemi, přičte se hodnota 2000.

Tlačítko Ukaž je výchozím tlačítkem na této kartě a odesílá dotaz na zobrazení událostí vybraného dne.

Nová schůzka - odkaz na formulář umožňující vytvořit a odeslat novou schůzku, nebo jenom vytvořit událost ve vašem kalendáři.

 

Kontakty

Pokud přejdete z úvodní stránky na odkaz Kontakty, dostanete se na stránku, která může vypadat takto:

---   Kontakty   ---

>[Uvod]

Kontakty

[Hledani]

[Pridat mezi oblibene]

[Obnov]

[Uvod]

____________________

Link

 

Stejný formát stránky se používá pro všechny složky typu "Kontakty".

Vzhledem k tomu, že se pro zobrazení všech typů složek používá stejná šablona, následuje popis pouze těch částí stránky, které jsou specifické pro složky typu "Kontakty". Ostatní části jsou popsány u předchozího typu složky "Pošta".

Hledání - odkaz na formulář, který umožňuje specifikovat parametry hledání.

 

Hledání v kontaktech

K tomuto formuláři se dostanete přes odkaz Hledání, který se nachází v menu každé složky typu "Kontakt" (typicky z úvodní stránky přes odkaz Kontakty).

---   Hledani    ---

Kde:

1>Tato slozka

2 Osobni

3 Verejne

4 Globalni seznam adres

 

Text:

_

 

Uroven:

1 Pouze jmeno

2>Normalni

3 Vsechna pole

____________________

Najdi           Uvod

 

Kde - určuje složky, které se budou prohledávat.

oTato složka - pouze v aktuální složce.

oOsobní - ve složce s osobními kontakty ve vaší schránce a také ve všech podsložkách.

oVeřejné - ve veřejných složkách tak, jak byly nastaveny administrátorem.

oGlobální seznam adres - v globálním seznamu adres na vašem firemním MS Exchange serveru.

Text - hledaný text; jedno nebo dvě slova oddělená mezerou. V případě dvou slov platí logická spojka "a", tj. budou vyhledány pouze záznamy obsahující obě slova. Slovem je myšlen jakýkoliv znakový řetězec jehož výskyt se má hledat (tedy i část telefonního čísla nebo e-mailové adresy).

Úroveň - rozsah prohledávaných položek u záznamu. Vyšší úroveň přitom odpovídá vyšší časové náročnosti.

oPouze jméno - prohledává se pouze zobrazované jméno (Display Name).

oNormální - prohledávají se položky: zobrazované jméno, křestní jméno, příjmení, přezdívka, společnost a e-mailové adresy.

oVšechna pole - kromě položek v úrovni Normální se dále prohledává adresa do zaměstnání a všechna telefonní čísla. Telefonní čísla jsou při porovnávání upravena na standardní formát.

Najdi - výchozí tlačítko na této kartě, které odesílá vyhledávací dotaz ke zpracování.

Úvod - volitelné tlačítko, které vám dává možnost se vrátit na úvodní stránku v případě, že nechcete spustit vyhledávání.

 

Poznámky

Zobrazí se menu, které může vypadat takto:

---   Poznamky   ---

>[Uvod]

Poznamky

[Vsechny (1)]

[Nova poznamka]

[Pridat mezi oblibene]

[Obnov]

[Uvod]

____________________

Link

 

Volbou Všechny se zobrazí seznam poznámek, listováním mezi nimi si vyberte tu, kterou si chcete přečíst.

Nová poznámka - formulář pro založení nové poznámky; zadáte text a v menu vyberte "Ulož" pro zapsání poznámky nebo "Storno" pro ukončení funkce.

 

Úkoly

Zobrazí se menu, které může vypadat takto:

---   Ukoly   ---

>[Uvod]

Ukoly

[Vsechny (1)]

[Nova uloha]

[Pridat mezi oblibene]

[Obnov]

[Uvod]

____________________

Link

 

Volbou Všechny se zobrazí seznam úkolů, listováním mezi nimi si vyberte ten, který si chcete přečíst.

Nová úloha - formulář pro založení nového úkolu; zadáte předmět, text, důležitost a citlivost a zvolte "Ulož" pro zapsání úkolu nebo "Storno" pro ukončení funkce.

 

Výpis zpráv, událostí, kontaktů, složek

Na tuto stránku se dostanete vždy, pokud si necháte vypsat z menu složky seznam zpráv nebo seznam podsložek nebo pokud spustíte hledání v kontaktech. Pokud se jedná o složku typu "Pošta" nebo o složku s nerozpoznaným obsahem, máte možnost si nechat zobrazit seznam nepřečtených nebo všech zpráv. Pokud se jedná o složku typu "Kalendář", máte možnost si nechat zobrazit seznam událostí na vybrané časové období.

Pro všechny typy výpisů se používá stejná šablona, rozdíl je pouze v zobrazované hlavičce zprávy jejíž obsah závisí na typu zprávy. Následuje několik typů výpisů:

---  Neprectene  ---

>[Dorucena posta]

(neprectene)

 

1. !*@ Administrator

[Office 2000]

14:29 (820B)

 

 

____________________

Link            Menu

   

---   Aktualni   ---

>[Kalendar]

(aktualni)

 

1. 2.3. 9:00 - 11:30

[Skoleni FaxChange]

Org:

M:mistnost c.1

Pozv:DBDV,DBPG

____________________

Link            Menu

 

---   Kontakty   ---

>[Kontakty]

Kde: Verejne

Text: novak

Nalezeno: 1

 

1. [Novak Miloslav]

 

 

____________________

Link            Menu

 

---   Slozky   ---

>[Dorucena posta]

 

1. [Dulezite]

 

 

 

 

 

____________________

Link            Menu

 

 

V titulku stránky se nachází typ zobrazovaných zpráv, což závisí na typu složky a odpovídá to jménu odkazu, který jste zvolili v menu složky.

Na prvním řádku se nachází odkaz na menu složky, ze které byl výpis pořízen.

Následuje tučným písmem vypsaný filtr, který byl při zobrazování použit. Výjimkou je zobrazení všech zpráv v případě složky typu "Pošta" (resp. nerozpoznaného typu) případně výpis složek, kdy se žádný filtr nepoužívá. Tento filtr je duplicitní k titulku stránky, protože titulek stránky se nemusí zobrazovat na všech telefonech. V případě výsledků hledání se podrobně uvádí místo hledání, hledaný text a počet nalezených záznamů.

Dále jsou vypsány hlavičky jednotlivých zpráv v závislosti na typu zprávy nebo jména podsložek. Počet zpráv na stránce je omezen na 5 zpráv s ohledem na maximální velikost stránky. Výjimku tvoří pouze seznam nalezených kontaktů a seznam složek, kdy s ohledem na malou velikost hlavičky je zobrazeno 10 záznamů na jedné stránce.

Jak je vidět, tak každý záznam obsahuje své pořadové číslo, což vám usnadní orientaci v delších seznamech.

Pokud obsahuje výpis více záznamů než se vejde na stránku, zobrazí se odkaz na další záznamy, takže pokud procházíte delší seznamy, mohou stránky vypadat takto:

---   Kontakty   ---

>[Kontakty]

Kde: Verejne

Text: novak

Nalezeno: 24

 

1. [Josef Novak]

...

10. [Jiri Novak]

 

[Dalsi (10)]

 

 

____________________

Link            Menu

 

---   Kontakty   ---

>[Kontakty]

Kde: Verejne

Text: novak

Nalezeno: 24

 

[Predchozi (10)]

 

11. [Martin Novak]

...

20. [Roman Novak]

 

[Dalsi (4)]

____________________

Link            Menu

 

Odkazy na další resp. předchozí záznamy se zobrazují pouze tehdy, pokud mají smysl. Na první stránce výpisu se tedy neobjeví odkaz na předchozí záznamy a naopak na poslední stránce se neobjeví odkaz na další záznamy. V závorce u odkazu se nachází číslo, udávající počet záznamů, které se načtou pro další resp. předchozí stránku.

Menu - volitelné tlačítko odkazující na další kartu této stránky. Menu nabízí obnovení výpisu, přechod na oblíbené položky nebo návrat na úvodní stránku.

Jednotlivé typy hlaviček v závislosti na typu zprávy:

Obecná zpráva a nerozpoznaný typ

Na prvním řádku se za číslem záznamu nachází tučným písmem seznam příznaků, které mají následující význam:

o! - zpráva byla označena jako důležitá

o* - zpráva je označena jako nepřečtená

o@ - ke zprávě jsou připojeny přílohy

Za seznamem příznaků, který může být samozřejmě prázdný, se nachází rovněž tučným písmem jméno odesílatele zprávy.

Na druhém řádku se nachází předmět zprávy a je to zároveň odkaz na vlastní zprávu.

Na třetím řádku je pak čas doručení zprávy a v závorce její velikost v bytech.

Událost a Pozvání na schůzku

Na prvním řádku se za číslem záznamu nachází stejně jako v případě zprávy typu "Pošta" tučným písmem seznam příznaků. Za seznamem příznaků, se nachází rovněž tučným písmem časové vymezení události nebo schůzky. Datum se zobrazuje pouze v případě, že se nejedná o dnešní událost, stejně tak rok u data se zobrazuje pouze v případě, že se liší od aktuálního roku. Pokud se jedná o celodenní událost, zobrazí se příznak "(cely den)".

Na druhém řádku se nachází předmět události a je to zároveň odkaz na vlastní událost resp. zprávu v případě, že se jedná o pozvání na schůzku.

Na dalších řádcích mohou následovat nepovinné údaje:

omísto konání - pouze pokud bylo zadáno,

oorganizátor schůzky - pouze pokud se jedná o schůzku, kterou nepořádáte vy,

opovinně pozvaní účastníci - pouze pokud takoví jsou,

ozobrazit čas jako (Busy Status) - pouze v případě, že se jedná o událost ve vašem kalendáři.

Kontakt

Za číslem záznamu se nachází jméno kontaktu (Display Name) a je to zároveň odkaz na vlastní kontakt. Další údaje se nezobrazují.

Složka

Za číslem záznamu se nachází jméno složky a je to zároveň odkaz na menu této složky. Další údaje se nezobrazují.

 

Zobrazení zprávy

Na tuto stránku se dostane z výpisu zpráv, pokud si vybere zprávu typu "Pošta" nebo nerozpoznaného typu. Množství zobrazených údajů závistí na tom, zda byly ve zprávě zadány.

Úplná zpráva může vypadat takto:

---  Zprava 1/4  ---

(vysoka dulezitost)

(duverne)

Od: Brouzda Petr

>[brouzda@datasys.cz]

Komu(1): Moric Radim

Kopie(1): Semrad

Miroslav

[Prijemci]

Odeslano: 21.3. 9:06

Prijato: 21.3. 9:08

Prilohy(1): wco.log

Predmet: Log od

zakaznika

Text: Zkus se

podivat na vcerejsi

____________________

Vice            Menu

 

V titulku se nachází typ zprávy, což je v tomto případě obyčejná "Zpráva" a za ní číslo zobrazované stránky lomeno celkový počet stran, na které byla zpráva rozdělena. Následuje popis jednotlivých údajů, které se mohou u zprávy objevit.

Důležitost - zobrazí se ve stylu příznaku a pouze pokud je jiná než normální.

Citlivost - zobrazí se ve stylu příznaku a pouze pokud je nastavená.

Odesílatel - zobrazí se vždy. V případě, že není uveden nahradí se příznakem "(prázdný)".

E-mail odesílatele - zobrazí se jako odkaz, který umožní odeslat novou odesílateli, pokud byl zadán a pokud to nejste vy.

Příjemci zprávy a Příjemci kopie zprávy - zobrazí se pouze pokud byli uvedeni. Jedná se o zkrácené seznamy a v závorce se nachází číslo udávající celkový počet příjemců. Za nimi následuje odkaz na nezkrácený seznam všech příjemců, včetně e-mailových adres a možnosti jim poslat e-mailovou zprávu.

Čas odeslání zprávy a Čas přijetí zprávy - zobrazí se vždy a ve zkráceném formátu, tj. datum se zobrazuje pouze pokud není dnešní a rok pouze pokud není aktuální.

Přílohy - zobrazí se pouze pokud existují. Jedná se o zkrácený seznam a v závorce se nachází číslo udávající celkový počet příloh.

Předmět - zobrazí se vždy a je omezen na 80 znaků, což je tzv. dlouhý řádek.

Text - vlastní text zprávy. Zobrazuje se vždy v plném rozsahu a podle potřeby je rozdělen na více stránek. Jsou zachovány konce řádků v původním textu, čímž je zajištěna lepší čitelnost, zejména vložených textů, které byly např. odsazeny znakem ">".

Více - výchozí tlačítko, které se zobrazí pouze v případě, že byl text zprávy rozdělen na více stránek. Odkazuje vždy na další stránku textu. Pokud se dostanete na poslední stránku textu, změní se popis tlačítka na Start jehož popis následuje.

Start - výchozí tlačítko, které se zobrazí pouze v případě, že byl text zprávy rozdělen na více stránek a že se nacházíte na poslední z těchto stránek. Odkazuje zpět na první stránku.

Index - výchozí tlačítko, které se zobrazí v případě, že text zprávy nebylo potřeba rozdělit. Odkazuje zpět na seznam zpráv.

Menu - volitelné tlačítko, které odkazuje na další kartu této stránky.

---     Menu     ---

>[Odpovedet]

[Odpovedet vsem]

[Predat dal]

[Nova zprava]

[Smazat]

[Neprectene]

[Index]

[Oblibene]

[Uvod]

____________________

Link

 

Odpovědět - odkaz na novou zprávu, která je šablonou odpovědi na tuto zprávu. Příjemcem se stává odesílatel této zprávy a původní předmět je uvozen prefixem "Re: ". K textu výsledné zprávy bude vždy přidán text původní zprávy včetně hlavičky, odsazený znakem ">".

Odpovědět všem - odkaz na novou zprávu, která je šablonou odpovědi na tuto zprávu. Příjemci se stávají odesílatel této zprávy a dále všichni původní příjemci. Vzhledem k neznámému počtu původních příjemců jsou tyto skryti a není možné tento seznam upravovat. Je možné přidat další příjemce do pole "Kopie". Původní předmět je uvozen prefixem "Re: ". K textu výsledné zprávy bude vždy přidán text původní zprávy včetně hlavičky, odsazený znakem ">".

Předat dál - odkaz na novou zprávu, která je šablonou pro předání této zprávy dál. Původní předmět je uvozen prefixem "Fw: ". K textu výsledné zprávy bude vždy přidán text původní zprávy včetně hlavičky, odsazený znakem ">". Dále budou k výsledné zprávě přidány všechny přílohy původní zprávy.

Nová zpráva - odkaz na formulář umožňující vytvořit a odeslat novou zprávu.

Smazat - vyžádá si potvrzení této operace a poté smaže zprávu.

Nepřečtené - označí zprávu jako nepřečtenou.

Index - odkaz zpět na seznam zpráv.

Oblíbené - odkaz na oblíbené složky.

Úvod - odkaz na úvodní stránku.

 

Zobrazení události a pozvání na schůzku

Na tuto stránku se dostane z výpisu zpráv, pokud si vybere zprávu typu "Událost" nebo typu "Pozvání na schůzku". Množství zobrazených údajů závistí na tom, zda byly ve zprávě zadány. Událost se může zobrazit takto:

--- Udalost 1/1  ---

(zaneprazdnen)

Cas: 9:00 - 10:00

Misto: mistnost c.1

Organizator: Semrad

Miroslav

>[semrad@datasys.cz]

Pozvani: DBDV

Nepovinni:

Novak Miloslav

Predmet: Pravidelna

mesicni schuzka

Text:

____________________

Index           Menu

 

V titulku se nachází typ zprávy, což je v tomto případě "Událost" a za ní číslo zobrazované stránky lomeno celkový počet stran, na které byla zpráva rozdělena.

Vzhledem k tomu, že všechny typy zpráv mají některé údaje společné, následuje popis pouze těch údajů, které jsou specifické pro zprávy typu "Událost" a "Pozvání na schůzku". Ostatní údaje jsou popsány u předchozího typu "Zpráva".

Zobrazit čas jako (Busy Status) - zobrazí se ve stylu příznaku a pouze pro zprávu typu "Událost", ne pro "Pozvání na schůzku".

Čas - časové vymezení události. Zobrazí se vždy a ve zkráceném formátu, tj. datum se zobrazuje pouze pokud není dnešní a rok pouze pokud není aktuální. Pokud se jedná o celodenní událost, zobrazí se příznak "(cely den)".

Místo - místo konání události. Zobrazí se pouze pokud bylo zadáno.

Organizátor - organizátor schůzky. Zobrazí se pouze v případě, že jím nejste vy.

E-mail organizátora - zobrazí se za stejných podmínek jako organizátor a jedná se o odkaz na novou zprávu, jejímž příjemcem je organizátor.

Pozvaní účastníci a Nepovinní účastníci - zobrazí se pouze pokud byli uvedeni. Jedná se o zkrácené seznamy a v závorce se nachází číslo udávající celkový počet příjemců.

Menu - volitelné tlačítko, které odkazuje na další kartu této stránky.

---     Menu     ---

>[Odpovez]

[Smazat]

[Index]

[Oblibene]

[Uvod]

____________________

Link

 

---     Menu     ---

>[Upravit]

[Smazat]

[Index]

[Oblibene]

[Uvod]

____________________

Link

 

---     Menu     ---

>[Upravit]

[Odvolat]

[Index]

[Oblibene]

[Uvod]

____________________

Link

Odpověz - odkaz na formulář umožňující vytvořit a odeslat odpověď na pozvání na schůzku. Zobrazí se pouze v případě zprávy typu "Pozvání na schůzku" nebo v případě události, která byla na základě této zprávy vytvořena. Na takovou událost je možné opakovaně odpovědět.

Smazat - vyžádá si potvrzení této operace a poté odstraní tuto zprávu nebo událost.

Upravit - odkaz na formulář umožňující upravit tuto událost. Zobrazí se pouze v případě události, kterou jste založili sami.

Odvolat - vyžádá si potvrzení této operace a poté odešle odvolání této schůzky a odstraní ji z kalendáře. Zobrazí se pouze v případě události, kterou jste založili sami a která je typu schůzka - jsou na ní pozváni další účastníci.

Oblíbené - odkaz na oblíbené složky.

Index - odkaz zpět na seznam zpráv.

Úvod - odkaz na úvodní stránku.

 

Zobrazení kontaktu

Na tuto stránku se dostane z výpisu výsledku hledání v kontaktech. Množství zobrazených údajů závistí na tom, zda byly u kontaktu uvedeny. Úplný kontakt se může zobrazit takto:

 

--- Kontakt 1/2  ---

Brouzda Petr

 

Spolecnost:

Datasys, s.r.o.

 

Adresa:

Sinkulova 23

147 00 Praha 4

 

Telefony

Zamestnani:

>[+420 2 61388xxx]

Zamestnani 2:

[+420 2 61388xxx]

Fax (zam.):

[+420 2 61388xxx]

Domu:

[+420 2 xxxxxxxx]

Domu 2:

[+420 2 xxxxxxxx]

____________________

Volat           Menu

 

--- Kontakt 2/2  ---

Fax (domu):

>[+420 2 xxxxxxxx]

Mobilni:

[+420 60x xxxxxx]

Jiny:

[+420 xxx xxxxxx]

 

E-mail:

[brouzda@datasys.cz]

E-mail 2:

[brouzda@brouzda.cz]

E-mail 3:

[brouzda@brouzda.com]

URL:

www.brouzda.cz

 

Text:

Udaje jsou uvedeny

s ohledem na ochranu

osobnich dat.

____________________

Volat           Menu

 

V titulku se nachází typ zprávy, což je v tomto případě "Kontakt" a za ní číslo zobrazované stránky lomeno celkový počet stran, na které byla zpráva rozdělena.

Na prvním řádku se nachází tučným písmem jméno kontaktu (Display Name).

Ostatní údaje se zobrazují pouze v případě, že byly uvedeny. Popisy jsou dostatečně výstižné, takže není potřeba další komentář.

Telefonní čísla - jsou zobrazeny jako odkazy a umožňují přímo volané číslo vytočit.

E-mailové adresy - odkazy na nové zprávy s nastaveným příjemcem.

Menu - volitelné tlačítko, které odkazuje na další kartu této stránky.

---     Menu     ---

>[Index]

[Oblibene]

[Uvod]

____________________

Link

 

Index - odkaz zpět na seznam nalezených kontaktů.

Oblíbené - odkaz na oblíbené složky.

Úvod - odkaz na úvodní stránku.

 

Nová zpráva

Tento formulář slouží k odeslání nové e-mailové zprávy a můžete se na něj dostat z různých stránek. Pokud půjdete přes odkaz Nová zpráva, dostanete se na prázdný formulář. Pokud využijete odkazů Odpovědět nebo Předat dál v menu jiné e-mailové zprávy, budou ve formuláři nastaveny příslušné údaje v závislosti na typu akce. Poslední možností je využít aktivních e-mailových adres, které jsou zobrazeny jako odkazy a nastaví příjemce zprávy.

Prázdný formulář nové e-mailové zprávy vypadá takto:

--- Nova zprava  ---

Komu: < >

Kopie: < >

Skryta: < >

Predmet: < >

Text: < >

Dulezitost:

1 Vysoka

2>Normalni

3 Nizka

Citlivost:

1>Zadna

2 Osobni

3 Soukrome

4 Duverne

____________________

Posli         Storno

 

Podmínkou pro úspěšné odeslání zprávy je mít správně zadané příjemce zprávy. Pokud tomu tak není a nepodaří se správně rozpoznat všechny příjemce, obdržíte seznam nerozpoznaných příjemců a možnost opravit zprávu. Důvodem nerozpoznání příjemce může být nejednoznačné zadání jména, kdy poštovní server nalezne více odpovídajících příjemců.

Do seznamu příjemců je možné zadávat i e-mailové adresy jiných systémů, např. SMS:+420603899285 nebo FAX:+420261388225. V takovém případě aplikace automaticky doplní hranaté závorky a v případě faxové adresy nastaví parametry pro aplikaci FaxChange.

Posli - výchozí tlačítko pro vytvoření a odeslání zprávy na základě zadaných údajů.

Storno - stornování akce a návrat na stránku, ze které jste se na formulář Nová zpráva dostali.

Pokud se vám podaří zprávu úspěšně odeslat, obdržíte následující hlášení:

---     Stav     ---

Zprava byla uspesne

odeslana.

____________________

OK             Dalsi

 

OK - výchozí tlačítko vás vrátí zpět na stránku, ze které jste se na formulář Nová zpráva dostali resp. na seznam zpráv.

Další - volitelné tlačítko vám umožní poslat další novou zprávu. Po jejím odeslání se výchozí tlačítko změní na Úvod a umožní vám návrat pouze na úvodní stránku.

 

Nová schůzka/Upravit schůzku

Tento formulář slouží k vytvoření a odeslání nové schůzky nebo k úpravě existující. Můžete se na něj dostat z menu složky typu "Kalendář" nebo z menu zprávy typu "Událost".

Prázný formulář nové schůzky vypadá takto:

--- Nova schuzka ---

Zacatek: dd.mm.rrrr

hh:mm

<01.04.2001 12:00>

Trvani: (v minutach)

<30>

Misto: < >

Pozvani: < >

Nepovinni: < >

Predmet: < >

Text: < >

Pripomenuti:

(v minutach) < >

Dulezitost:

1 Vysoka

2>Normalni

3 Nizka

Citlivost:

1>Zadna

2 Osobni

3 Soukrome

4 Duverne

____________________

Posli         Storno

 

Podmínkou pro úspěšné vytvoření schůzky je mít správně nastavený začátek události a délku trvání. Začátek schůzky je nastaven na nejbližší příští celou hodinu a délka trvání na 30 minut. Připomenutí je nastaveno na 15 minut před začátkem schůzky, ale funguje pouze v poštovních klientech, kteří tuto funkci podporují (MS Outlook). Chcete-li připomenutí zrušit, smažte tento údaj. Pokud nejsou pozvaní žádní účastníci, vytvoří se událost pouze ve vašem kalendáři.

V případě úpravy existující schůzky jsou údaje již vyplněny. Nejsou vyplněni pozvaní a nepovinní účastníci. Tyto seznamy nelze měnit, lze pouze přidávat další účastníky. Dále se nezobrazuje předmět a text schůzky. Tyto údaje nelze upravovat.

Posli - výchozí tlačítko pro vytvoření a odeslání schůzky na základě zadaných údajů.

Storno - stornování akce a návrat na stránku, ze které jste se na formulář Nová schůzka dostali.

Pokud se vám podaří schůzku úspěšně vytvořit a odeslat, obdržíte následující hlášení:

---     Stav     ---

Pozvani na schuzku

bylo uspesne odeslano.

____________________

OK             Dalsi

 

 

OK - výchozí tlačítko vás vrátí zpět na stránku, ze které jste se na formulář Nová schůzka dostali resp. na seznam zpráv.

Další - volitelné tlačítko vám umožní vytvořit a odeslat další schůzku. Po jejím odeslání se výchozí tlačítko změní na Úvod a umožní vám návrat pouze na úvodní stránku.

 

Odpověď na schůzku

Tento formulář slouží k vytvoření a odeslání odpovědi na pozvání na schůzku a můžete se na něj dostat z menu zprávy typu "Pozvání na schůzku".

Prázný formulář odpovědi na pozvání na schůzku vypadá takto:

---   Odpoved    ---

Kopie: < >

Text: < >

Odpoved:

1>Prijmout

2 Nezavazne

3 Odmitnout

____________________

Odpovez       Storno

 

Pokud chcete odpověď na pozvání na schůzku odeslat také dalším osobám, uvedete je do seznamu příjemců kopie odpovědi.

Odpovez - výchozí tlačítko pro vytvoření a odeslání odpovědi na pozvání na schůzku na základě zadaných údajů.

Storno - stornování akce a návrat na stránku, ze které jste se na formulář Odpověď dostali.

Pokud se vám podaří odpověď na pozvání na schůzku úspěšně vytvořit a odeslat, obdržíte následující hlášení:

---     Stav     ---

Odpoved na pozvani

na schuzku byla

uspesne odeslana.

____________________

OK             Dalsi

 

OK - výchozí tlačítko vás vrátí zpět na stránku, ze které jste se na formulář Odpověď dostali resp. na seznam zpráv.

 

Nastavení

Na tuto stránku se dostane z úvodní stránky stejnojmenným odkazem. Nyní lze nastavit:

Mimo kancelář - nastavení včetně textu automatické odpovědi,

SMS připomenutí - pro blížící se schůzky (pouze pokud je na stejném počítači nainstalována aplikace SMS Reminder),

Pravidla - zapínání/vypínání stávajících aktivních pravidel vytvořených v Oulooku,

Jazyk - ve kterém budou stránky zobrazovány (buď anglicky - výchozí, nebo česky).

Stránka vypadá takto:

---  Nastaveni   ---

>[Mimo kancelar]

Vypnuto

>[SMS Pripomenuti]

Vypnuto

[Pravidla]

[Jazyk] Cesky

[Uvod]

____________________

Link

 

---Mimo kancelar ---

Mimo kancelar:

1>Zapnout

2 Vypnout

Text:

Dnes nebudu.

 

 

____________________

OK

 

---SMS Pripomenuti--

SMS Pripomenuti:

1>Zapnout

2 Vypnout

 

 

 

 

____________________

OK

 

---    Jazyk     ---

Jazyk:

1>Anglicky

2 Cesky

 

 

 

 

____________________

OK

 

 

Pravidla

Na tuto stránku se dostanete z Nastavení stejnojmenným odkazem. Zobrazuje seznam všech aktivních pravidel vytvořených v poštovním klientovi Outlook (aktivní znamená, že bylo z Outlooku zapnuto). Tyto pravidla je možné zapínat/vypínat, nicméně implementace je založena na jiném principu než v Outlooku. Proto se pravidlo v Outlooku jeví vždy jako zapnuté, ale pokud jsme ho vypnuli přes WAP rozhraní, je nefunkční. Opět ho zapnout z Outlooku je možné prostým vypnutím, aplikováním změn a opětovným zapnutím.

---   Pravidla   ---

>[Nastaveni]

 

1. Dulezite zpravy

Zapnuto [Vypnout]

 

2. MobilChange Notify

Vypnuto [Zapnout]

____________________

Link            Menu

 

Na prvním řádku se nachází odkaz na stránku Nastavení, ze které jsme přišli.

Následují hlavičky jednotlivých pravidel. Na prvním řádku se nachází tučným písmem jméno pravidla. Na druhém řádku se nachází aktuální stav pravidla a odkaz na změnu stavu.

Pokud počet pravidel přesahuje možnosti stránky, jsou zobrazeny odkazy na další, resp. předchozí pravidla.

Menu - volitelné tlačítko odkazující na další kartu této stránky. Menu nabízí obnovení výpisu, přechod na oblíbené položky nebo návrat na úvodní stránku.