Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Popis MobilChange > Serverové části > SMS aplikace > Konkrétní aplikace > MX Archive Sweeper > Čištění archivu MobilChange >

Poskytovaná funkcionalita

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listMazání starých záznamů

listPodpora pro UMS Task Manager

listPodpora pro spouštění z příkazové řádky

listNávratové kódy aplikace


 

Mazání starých záznamů

Mazání starých záznamů probíhá v dávkách, jejichž velikost je určena konfigurací.

Každá dávka běží ve vlastní databázové transakci a obsahuje smazání zaznamů z tabulek (MX_ARCHIVE a MX_ARCHIVE_RECORDS).

Podpora pro UMS Task Manager

Čištění archivu MobilChange může běžet jako úloha pro UMS Task Manager:

Oznamuje UMS Task Manageru, že běží (mazání může trvat dlouho a UMS Task Manager nesmí MxArchiveSweeper během archivace ukončit kvůli domněnce o jeho nečinnosti).

Interval oznamování je dán konfigurací.

Tento interval také určuje rychlost ukončení aplikace v případě požadavku na ukončení z UMS Task Manager.

Při chybě komunikace s UMS Task Managerem MxArchiveSweeper zapíše problém do logu, ale jinak pracuje dál.

Podpora pro spouštění z příkazové řádky

Čištění archivu MobilChange může být spuštěn z příkazové řádky:

Loguje na obrazovku.

Mazání lze přerušit pomocí Ctrl+C.

Návratové kódy aplikace

Aplikace při ukončení vrací systému číselný kód. Toto může sloužit pro systémovou identifikaci, zda spuštění proběhlo v pořádku nebo je potřeba provést určité některé kroky k nápravě problému (například automatická notifikace sms zprávou/e-mailem). Návratové kódy se dělí do tří skupin.

Úspěšné provedení běhu aplikace bez jakýkoliv problémů (pouze návrátový kód 0).

V aplikace se vyskytla fatální chyba, informace o problému je vždy v logu (záporné hodnoty).

Aplikace neskončila s chybou, ale byla ukončena nestandardním způsobem (kladné hodnoty).

Systémové označení je vypsáno v logu:

Systémové označení

Číselné vyjádření

Popis

Success

0

Běžné ukončení aplikace bez chyby či problému včetně situace kdy nejsou v databázi žádné záznamy ke smazání.

UnknownError

-1

Za běhu aplikace došlo k neznámé (neošetřené chybě).

SettingsError

-20

Chyba ve čtení konfigurace aplikace.

DatabaseInitializationFailed

-10

Chyba v inicializaci databázové vrstvy.

DatabaseTestFailed

-11

Chyba v testu připojeni k databázi.

DatabaseDeleteFailed

-12

Chyba v procesu mazání z databáze.

ShutdownBySystem

1

UMS Task Manager požádal o předčasné ukončení.

TerminatedManually

2

Aplikace byla zastavena uživatelem (Ctrl+C nebo Ctrl+Break).

SingleInstanceOnlyAllowed

3

Aplikace byla ukončena, protože jiná instance už běží.