Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Popis MobilChange > Serverové části > SMS aplikace >

MobilChange aplikace

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

MobilChange aplikace je zákazníkem definovaný skript, který zpracovává příchozí SMS a může odesílat odchozí SMS.

MobilChange aplikace je tvořena procesem (VBS skriptem), který je spouštěn jako úloha UMS Task Manager (Správce úloh DATASYS UMS) nebo externí aplikací.

Pro danou aplikaci musí existovat záznam v tabulce UMS_USER (ACCOUNT_TYPE = 2 (aplikace), EMAIL = $A<IdAplikace>) databáze UMS s právem používat MobilChange.

Pokud má SMS aplikace přijímat SMS, mělo by v MX_RULE_IN existovat pravidlo, které této aplikaci nějaké SMS směruje (Hodnota SEND_TO pravidla musí být "$A<IdAplikace>"). (Pro úplnost: existuje i možnost příjmu SMS pouze pomocí funkce automatického příjemce.)

Společnou částí všech MobilChange aplikací je skript mx_script_app.vbs. Tento skript mimo jiné využívá objekt DoSms pro komunikace s MobilChange, tj. zejména pro načtení přijatých SMS a odeslání SMS.

Podpora pro aplikace

listMxScript

listDoSms

listMxSmsFactory


 

MxScript

Skript mx_script_app.vbs - Jádro všech uživatelských skriptů.

DoSms

DoSms implementuje COM objekt DoSms.DoSmsObj, který používá MxScript pro odesílání a příjem SMS, komunikaci s UMS Task Manager.

Od verze 5.5 UMS nahrazen komponentou MxSmsFactory.

MxSmsFactory

C#.Net implementace knihovny DoSms s přímou vazbou na databázi (resp. její uložené procedury) namísto vytváření CTL souborů. Funkčnost je využívána především uživatelskými skripty, které jsou založeny na mx_script_app.vbs. Knihovna realizuje vazbu na MobilChange pomocí rozhraní pro aplikace třetích stran a obstarává tak odesílání a příjem textových zpráv.

Po zaregistrování je možné využívat služeb COM objektu DoSms.DoSmsObj.

Implementované funkce:

Programátorská dokumentace se nachází na distribučním médiu (soubor ..\MobilChange\doc\MxSmsFactory.chm).

Za pozornost stojí tyto metody objektu DoSms.DoSmsObj a DoSms.DoSmsObj2:

Co je zapotřebí

Které metody DoSmsObj k tomu použít

Inicializace

Init
DeInit

Hlídání příchozích zpráv

GetStatus
GetStatusEx

Příjem SMS

DeleteSms
GetSms
GetSmsEx
GetMessage

Odeslání SMS

SendSMSEx
SendSMS

Odeslání e-mailu

SendMailEx

Funkce COM objektů DoSms.DoSmsObj a DoSms.DoSmsObj2 jsou totožné, až na SendMailEx, která se nachází pouze v DoSms.DoSmsObj2. Komponenta podporuje připojení k Oracle.

5.9

Od verze 5.9 UMS je MxSmsFactory distribuována i jako samostatný MSI balíček. Nově tak lze aplikační rozhraní pro odesílání sms používat též z jiných než serverových počítačů.

Instalační balíček MxSmsFactory.msi je umístěn ve standardní složce pro MSI balíčky – tedy v

<UmsDestinationFolder>\SharedFiles\UmsRemoteInstaller\Share\packages

tak, aby byl dostupný i pro nástroj Správce vzdálené instalace (UMS Remote Install Manager).

MSI balíček obsahuje minimální instalace MxSmsFactory bez dodatečných skriptů. Jádro tvoří 3 soubory:

DoSms.dll

DoSmsTlb.dll

MXLib.dll

Tyto soubory jsou instalovány do složky <UmsDestinationFolder>\UMS\MobilChange\bin.