Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Instalace MobilChange™ > Instalace serveru >

HW a SW požadavky

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

knihaHW požadavky

knihaSW požadavky


 

HW požadavky

listMinimální HW konfigurace

listOptimální HW konfigurace

listTip HW konfigurace


 

Minimální HW konfigurace

(Platí pro celé UMS.)

Procesor: Procesor: Běžný počítač, na kterém je operační systém podporovaný UMS.

Paměť: Minimálně 1GB.

Prostor na disku: Podle množství dat SMS pro běžný provoz postačí 100GB (na 100.000 SMS 50GB na MobilChange™ serveru a 30GB na SQL Serveru).

Optimální HW konfigurace

(Platí pro celé UMS.)

Procesor: DualCore 2,33 GHz

Paměť: 4GB

Prostor na disku: RAID 5 - 300GB

Tip HW konfigurace

tip_24Tip: Virtualizace pro MobilChange™.

Server:

Procesor: DualCore 2,33 GHz

Paměť: 4GB

Prostor na disku: RAID 5 - 300GB

Virtual Server:

Procesor: DualCore 2,33 GHz

Paměť: 2GB

Prostor na disku: 200GB


poznamka_24Poznámka: Prostor disku se může lišit podle množství archivovaných dat. Také se může lišit v závislosti na úrovni logování událostí a délky historie logů.

 

SW požadavky

knihaOperační systém

listWebové prohlížeče

listDatabáze

listWebové servery

listAdresářové služby

listPoštovní servery

listPožadavky na již nainstalované aplikace


 

Operační systém

listOperační systémy s podporou instalace

listOperační systémy bez podpory instalace


 

Operační systémy s podporou instalace

Minimální verze operačního systému, na kterém je instalace MobilChange™ podporovaná:

Windows Server 2012+ - x64; .NET Framework 4.5

poznamka_24Poznámka: Na 64-bitových serverech je pro 32-bitové aplikace nutné využívat WOW64 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384249(VS.85).aspx).

poznamka_24Poznámka: IIS na Windows Server 2012 vyžaduje pro provoz aplikací nainstalovanou podporu pro IIS 6, .Net 2 a Přihlašování pomocí Windows autentifikace

iis_setup_konfig_zoom20

 

Specifika OS Windows Server 2012 a vyšším

Doporučuje se instalace UMS pod účtem LocalSystem. V opačném případě (instalace pod doménovým účtem) se může stát, že nový účet vytvořený a zadaný pro instalaci není v Microsoft SQL Server oprávněn k tabulkám, které setup vytvoří pod účtem, pod kterým je samotný instalační program spuštěn.

Všechny aplikace UMS spouštět jako správce (Run as Administrátor).

Je nutné povolit firewall na port 25 nebo jiný pro SMTP Receiver.

CMD i Debug spouštět jako správce (Run as Administrátor).

Operační systémy bez podpory instalace

Na následujících operačních systémech není instalace MobilChange™ podporována. Uživatelé mohou MobilChange™ využívat ze svého e-mailového klienta. K webovým aplikacím mohou přistupovat též např. z Linuxu, PDA apod.

Windows 98  

Windows ME                            

Windows 2000 Professional  

Windows XP

Windows Vista  

Windows 7

Windows 10

Webové prohlížeče

Microsoft Edge

Chrome, Firefox

Databáze

Podporované:

Microsoft SQL Server 2005 (včetně Express edice)

Microsoft SQL Server 2008 (včetně Express edice)

Microsoft SQL Server 2012 a vyšší

poznamka_24Poznámka: Od UMS verze 5.2.3 je podporována case-sensitive i case-insensitive instalace MS SQL. Databáze UMS se vždy instaluje s collation odpovídající nastavení serveru. (Tj. collation master databáze může být CS i CI a collation databáze UMS databáze je pak stejná jako master.)

Webové servery

IIS 6.0 (Windows Server 2003)

IIS 7.0 (Windows Server 2008)  a vyšší

Adresářové služby

Active Directory (Exchange)

Jiný LDAP

ADO (databáze)

Poštovní servery

SMTP

Microsoft Exchange Server (přes SMTP)

Na serveru Microsoft Exchange Server 2007 s instalací UMS musí být v případě instalace Exchange gateway instalovány MS Exchange Management Tools.

Office365 - funguje stejně jako standardní MS Exchange . Návod na přípravu ze strane serveru je https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn751020(v=exchg.150).aspx konfigurace na straně MobilChange smtpreceiver

Lotus Notes

Požadavky na již nainstalované aplikace

Je nutné mít běžící Microsoft Internet Information Server 6.0 (IIS) nebo vyšší (součást Windows Serveru). Na Microsoft Internet Information Server musí být povoleny aktivní stránky (ASP).

Je nutné mít nainstalován Microsoft .Net Framework 2.0 či vyšší. Není-li nainstalován, bude instalace nabídnuta před vlastní instalací UMS.

Pro spuštění VBS skriptů používá UMS prostředí Windows Scripting Host verze 5.6. Pokud nebude na počítači nalezeno, bude nabídnuta jeho instalace před vlastní instalací UMS.

Microsoft Internet Explorer 6 a vyšší (vyžaduje např. administrátorský nástroj Konfigurátor DATASYS UMS či Prohlížeč archivu DATASYS UMS a instalační program).

Na serveru Microsoft Exchange Server 2007 s instalací UMS musí být v případě instalace Exchange gateway instalovány MS Exchange Management Tools.

V případě instalace UMS s použitím Exchange 2007 je vyžadován Windows PowerShell.