Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Instalace MobilChange™ > Instalace serveru > Instalace serverových částí >

Instalace prostředí pro UMS

Předchozí stránkaDomůDalší stránka
Otevři/Zavři minimalizované objekty

listDetekce instalovaných knihoven

listInstalace potřebných knihoven


 

Detekce instalovaných knihoven

V tomto kroku Instalace prostředí pro UMS dojde k vyhledání všech knihoven, které je nutné nainstalovat před vlastní instalací MobilChange, resp. UMS, s ohledem na použitý operační systém.

V následujícím kroku se pak chybějící knihovny nainstalují.

poznamka_24Poznámka: Chybějící části lze nainstalovat též „ručně“, a to z instalačního média - viz tabulka Knihovny nutné pro instalaci UMS.

hmtoggle_plus1Knihovny nutné pro instalaci UMS:

1.Setup po spuštění provede detekci potřebných knihoven pro bezproblémovou instalaci a spolehlivý chod produktů DATASYS UMS.

Detekce potřebných knihoven

Detekce potřebných knihoven

2.Zobrazí se seznam knihoven, které je potřeba nainstalovat před začátkem vlastní instalace produktů UMS.

Po stisknutí tlačítka Více (Advanced) je možné v nabídnutém seznamu označením zatržítek vybrat další knihovny, které byly detekcí nalezeny jako již nainstalované, a zahrnout je tak znovu do instalace.

Výběr dalších knihoven

Výběr dalších knihoven

Instalace potřebných knihoven

1.Stiskněte tlačítko Instalovat pro spuštění instalace potřebných knihoven.

Zahájení instalace potřebných knihoven

Zahájení instalace potřebných knihoven

2. Postupně dojde k instalaci jednotlivých knihoven. Instalace jsou systémem indikovány.

poznamka_24Poznámka: V některých případech je možné, že v průběhu instalace budete vyzváni k restartování počítače.

Ukázka indikace instalované knihovny

Ukázka indikace instalované knihovny

3.Po dokončení se zobrazí výsledek předinstalace (instalace prostředí pro UMS). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Potvrzení dokončení předinstalace

Potvrzení dokončení předinstalace

Následuje vlastní instalace produktů DATASYS UMS.