Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Instalace MobilChange™ > Instalace serveru > Před instalací >

Nutná nastavení a instalace

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Kapitola popisuje úkony, které je nutné provést před instalací prostředí pro UMS i pro vlastní instalaci MobilChange.

 


listMicrosoft Internet Information Server

listNastavení firewallu


knihaMožná řešení UAC a virtualizace registrů u stávajících aplikací UMS


listVytvoření bezpečnostního certifikátu pro Outlook Mobil Service


 

Microsoft Internet Information Server

Je nezbytně nutné mít na serveru, kde se instalace UMS bude provádět, běžící Microsoft Internet Information Server 6.0 (IIS) nebo vyšší (součást Windows Serveru).

Na Microsoft Internet Information Serveru musí být nainstalovány a povoleny aktivní stránky (ASP a ASP.NET).

Příklad instalace ASP.NET pro Windows Server 2003 (EN):

poznamka_24Poznámka: Pro níže popisovaný postup bude s největší pravděpodobností nutné instalační DVD operačního systému.

1.Zvolte Start - Settings - Control Panel - Add or Remove Programs - Add/Remove Windows Components.

2.V nabídnutém průvodci Windows Components Wizard označte zatržítko Application Server.

3.Stiskněte tlačítko Details.

Windows Components Wizard

Windows Components Wizard

4.V nabídnutém dialogovém okně Application Server označte zatržítka ASP.NET a Internet Information Services (IIS). Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

Dialogové okno Application Server

Dialogové okno Application Server

5.Pokračujte stisknutím tlačítka Next. Zahájí se instalace vybraných komponent.

Zahájení instalace vybraných komponent

Zahájení instalace vybraných komponent

Příklad povolení ASP.NET a ASP:

1.Zvolte Start - Settings - Control Panel - Administrative tool - Internet Information Services (IIS) Manager.

2.V okně Internet Information Services (IIS) Manager klikněte na složku Web Service Extensions.

3.V pravé části okna postupně označte Active Server Pages, ASP.NET v1.X.X a ASP.NET v2.X.X a vždy stiskněte tlačítko Allow.

Okno Internet Information Services (IIS) Manager

Okno Internet Information Services (IIS) Manager

 

 

Příklad instalace ASP.NET pro Windows Server 2019 (EN):

clip0003Poznámka: Pro níže popisovaný postup bude nutné instalační DVD operačního systému.

1.Spusťte Server Manager (ze Start menu, případně z hlavní lišty).

2.V jeho pravém horním rohu zvolte Manage – Add Roles and Features

3.V nabídnutém průvodci Add Roles and Features Wizard proklikejte Next > až do sekce Server Roles

4.Najděte a zatrhněte roli Web Server (IIS) – pokud Vás wizard vyzve k přidání dalších nutných komponent, zvolte Add.

clip0004

5.Pokračujte pomocí tlačítka Next > na další sekci Features.

6.Vyberte součásti .NET Framework 3.5 Features a .NET Framework 4.5 Features (Pozn.: .NET 4 může být v závislosti na verzi OS v různých minor verzích od 4.0 do 4.7)

 

clip0005

 

7.Pokračujte pomocí tlačítka Next > na další sekci Web Server Role (IIS) – Role Services.

8.Najděte a vyberte následující volby:
Security – Windows Authentication
Application Development – ASP, ASP.NET 3.5, ASP.NET 4.7 – když Vás wizard vyzve k přidání dalších nutných komponent, zvolte Add.
Management Tools – IIS 6 Management Compatibility

clip0006

 

clip0007

9.Pokračujte pomocí tlačítka Next > na další sekci Confirmation.

10.S ohledem na instalaci komponenty .NET 3.5 je nutné mít vložené instalační médium operačního systému (fyzicky nebo jako připojený virtuální disk) a specifikovat cestu k adresáři SxS v jeho nitru. K tomu zvolte volbu Specify an alternate source path v dolní části okna.

clip0008

11.Po zadání cesty zvolte OK a následně spusťte samotnou instalaci zvolením Install.

 

Příklad instalace IIS, .NET a ASP.NET pro Windows Server 2019 pomocí PowerShell:

Install-WindowsFeature Web-WebServer, Web-Windows-Auth, Web-Net-Ext, Web-ASP, Web-ASP-net, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Mgmt-Compat, Web-Net-Ext45, Web-Asp-Net45, Web-CGI, Web-Includes, Web-WebSockets, Web-Scripting-Tools  -IncludeManagementTools

 

 

Nastavení firewallu

V případě instalace na Windows Server 2008 R2 32-bit i 64-bit je pro UMS SMTP Receiver nutno povolit firewall na port 25 nebo jiný.

Možná řešení UAC a virtualizace registrů u stávajících aplikací UMS

5.12

Pro správný běh UMS je třeba:

buď vypnout UAC,

nebo nechat UAC zapnuté, ale vypnout virtualizaci registry na klíči

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DATASYS

 


listVypnutí UAC

listVypnutí virtualizace registrů


 

Vypnutí UAC

Při instalaci UMS 5 na operační systém Microsoft Windows 2008 Server je potřeba v operačním systému vypnout UAC (User Account Control - Řízení uživatelských účtů).

Jestliže se UAC nevypne, pak nelze pod přihlášením jiného uživatele než vestavěného lokálního administrátora (přestože je členem lokální skupiny Administrators na serveru) ručně spouštět či zastavovat jednotlivé úlohy v UMS Task Manager  (Správce úloh UMS) a ten tak v podstatě nefunguje.


1.Zvolte Start - Control Panel (Ovládací Panely) - User Accounts (Uživatelské účty).

2.V okně User Accounts (Uživatelské účty) klikněte na Turn User Account Control on or off (Zapnout nebo vypnout nástroj Řízení uživatelských účtů).

Okno User Accounts

Okno User Accounts

3.Po změně nastavení je NUTNÉ RESTARTOVAT server.

Vypnutí virtualizace registrů

Instalátor UMS provede automaticky vypnutí virtualizace registry na klíči:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DATASYS.

Vypnutí se provádí příkazem:

REG FLAGS HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DATASYS SET DONT_VIRTUALIZE /s

Tento příkaz je možné spustit i ručně na příkazovém řádku.

Zapnutí virtualizace se provede příkazem:

REG FLAGS HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DATASYS SET /s

Zjištění stavu (zda je virtualizace na daném klíči zapnutá nebo ne) se provede:

REG FLAGS HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DATASYS QUERY

 

výstup pro zapnutou virtualizaci

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DATASYS

 REG_KEY_DONT_VIRTUALIZE: CLEAR

 REG_KEY_DONT_SILENT_FAIL: CLEAR

 REG_KEY_RECURSE_FLAG: CLEAR

nebo pro vypnutou virtualizaci

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DATASYS

 REG_KEY_DONT_VIRTUALIZE: SET

 REG_KEY_DONT_SILENT_FAIL: CLEAR

 REG_KEY_RECURSE_FLAG: CLEAR

Vytvoření bezpečnostního certifikátu pro Outlook Mobil Service

Před instalací UMS v případě následné instalace MobilChange s Outlook Mobile Service, je potřeba vytvoření certifikátu na tom serveru, kde je instalováno UMS.