Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > UMS LogBackup > UMS LogBackup > Pracovní postupy >

V režimu příkazové řádky

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listSpuštění aplikace

listProvedení zálohy

listZobrazení nápovědy


 

Spuštění aplikace

Spuštění aplikace s parametry je signálem k běhu aplikace v režimu příkazové řádky.

1.Do příkazového řádku zadejte cestu k souboru a název souboru LogBackup.

2.Stiskněte klávesu Enter.

Provedení zálohy

Pokud se aplikace spustí s parametrem /backup, pak se provede záloha logovacích souborů dle nastavení v registrech. Výstupem této funkce je soubor s názvem log_<yyyy>_<mm>_<dd>.zip, kde yyyy je rok ve formátu 4 číslic, mm je měsíc a dd je den zálohy (datum vytvoření souboru nebo datum zálohy).

upozorneni_24Upozornění: Aplikace při porovnávání bere v potaz nejen aktuální datum, ale i aktuální čas.

Jeden den zpět aplikace počítá následujícím způsobem:

'aktuální_den aktuální_čas' - (požadovaný_počet_dní_zpět' * '24hodin') = 'výsledné_datum a čas_zpět'

Při zálohování jsou v závislosti na nastaveném módu provedeny následují kroky:

Aplikace projde všechny definované masky - prohledá v definovaných adresářích soubory odpovídající danému regulárnímu výrazu. Obsahuje-li maska regulárního výrazu zástupné symboly specifikující datum <yyyy> (popř. <yy>), <mm> a <dd>, je stáří souboru odvozené od data obsaženého v názvu souboru. Pokud maska definující regulární výraz začíná symbolem <filedate>, je stáří souboru vztahováno pouze k poslední změně souboru (viz konfigurace). Neobsahuje-li maska uvedené zástupné symboly, není stáří souboru bráno v potaz.

Podle nastaveného módu:

oMód 1 - Soubory nalezené v prvním kroku jsou smazány.

oMód 2 a 3 - Soubory nalezené v prvním kroku jsou zálohovány do zip souborů podle specifikace data (jeden archiv pro dané datum) a následně smazány. Zip archivy budou mít název log_<yyyy>_<mm>_<dd>.zip, kde specifikace data <yyyy><mm><dd> odpovídá specifikaci odpovídajících masek. Obsahuje-li maska symbol <filedate>, je použito datum poslední změny souboru. Pokud maska neobsahuje zástupné symboly pro specifikaci data je použito aktuální datum.

Je-li nastaven mód 3, prohledá se adresář se zálohami a smažou se archivy starší (vztaženo k datu v názvu archivu) než definovaná hodnota v konfiguraci (days_zip).

priklad_24Příklad:

Jelikož předcházející popis není příliš průzračný, následuje jednoduchý příklad.

Konfigurace

Konfigurace aplikace:

oMód = 2

oDays_log = 2

oDays_zip = 31

oBackUpPath = C:\Temp\LogBackUp

Konfigurace filtrů

oMaska 001

Mask001_adr = C:\Temp\Logs\

Mask001_exp = .*<yyyy>-<dd>-<mm>.*log

oMaska 002

Mask002_adr = C:\Temp\Logs2\

Mask002_exp = <filedate>.*log

Maska 003

oMask003_adr = C:\Temp\Logs3\

oMask003_exp = .*log

Obsah adresářů před spuštěním zálohy

obsah_zalohy1LB

Obsah adresářů (a archivů) po prvním spuštění zálohy (29.4.2010)

obsah_zalohy2LB

poznamka_24Poznámka: Za povšimnutí stojí, že v případě masky mask003 není stáří logu bráno v potaz, protože maska neobsahuje zástupné symboly pro specifikaci data.

Zobrazení nápovědy

Pro zobrazení nápovědy spusťte aplikaci s parametrem /?.