Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > UMS LogBackup > UMS LogBackup > Pracovní postupy >

Bez parametrů

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listSpuštění aplikace

listProvedení zálohy

listZobrazení nápovědy

listUkončení aplikace


 

Spuštění aplikace

1.Pro spuštění aplikace klikněte na soubor LogBackup.exe.

poznamka_24Poznámka: Jestliže není aplikace dosud nainstalována, bude vám nejdříve nabídnuta její instalace.

Otevře se úvodní okno aplikace s menu. Po menu položkách menu se lze pohybovat pomocí šipek nahoru a dolů. Vybraný povel se aktivuje stisknutím klávesy Enter.

Menu aplikace po spuštění aplikace

Menu aplikace po spuštění aplikace

Provedení zálohy

1.Spusťte aplikaci UMS LogBackup.

2.V menu aplikace zvolte povel PROVEST ZALOHU a stiskněte klávesu Enter.

3.Aplikace zobrazí okno s nastavenými parametry zálohy. Pokračujte stisknutím libovolné klávesy.

Okno s parametry zálohy

Okno s parametry zálohy

Zobrazení nápovědy

1.Spusťte aplikaci UMS LogBackup.

2.V menu aplikace zvolte povel NAPOVEDA a stiskněte klávesu Enter.

Aplikace zobrazí okno s nápovědou.

Okno s nápovědou

Okno s nápovědou

3.Pro návrat do menu aplikace stiskněte libovolnou klávesu.

Ukončení aplikace

1.Spusťte aplikaci UMS LogBackup.

2.V menu aplikace zvolte povel UKONCIT a stiskněte klávesu Enter.