Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > UMS LogBackup > UMS LogBackup >

Konfigurace

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Konfigurace aplikace je zapsána v registrech v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DataSys\UMS\LogBackup.

poznamka_24Poznámka: Konfiguraci je možné provést též prostředky aplikace Konfigurátor DATASYS UMS.

 


listParametry příkazové řádky

listKonfigurace v registrech


 

Parametry příkazové řádky

Aplikace spuštěná bez parametru zjistí, zda je nainstalovaná konfigurace v registrech a pokud ne, pak zobrazí menu pro instalaci. Jinak se zobrazí hlavní menu aplikace, kde je možno vybrat z možnosti:

Provést zálohu - Provede zálohu.

Nápověda - Zobrazí nápovědu k programu.

Ukončit - Ukončí program.

Pokud je aplikace spuštěna s parametrem, pak se provede požadovaná akce a aplikace se ukončí.

/install

Pokud je aplikace spuštěna s tímto parametrem, pak se do registru zapíší defaultní hodnoty:

BackUpPath = C:\

Mode = 2

Days_log = 1

Days_zip = 31

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DataSys\UMS\LogBackup\Folders - Prázdný

/uninstal

Tento parametr smaže z registru konfigurační klíč, čímž se aplikace odinstaluje.

/backup

Aplikace spuštěná s tímto parametrem provede zálohu dle nastavení v registrech.

/?

Parametr ? zobrazí nápovědu k programu.

Konfigurace v registrech

Do registru se zapisuje konfigurace pro zálohování. Tato konfigurace je zapsána v klíči

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DataSys\UMS\LogBackup

a obsahuje tyto atributy:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DataSys\UMS\LogBackup]

Položka

Typ[*]

Popis

Příklad možných hodnot

BackUpPath

P

Adresář pro soubory se zálohou.

C:\Temp

Mode

P

Mód zálohy

1 - Mazání starých logů

2 - Záloha a mazání starých logů

3 - Záloha a mazání starých logů a mazání starých archivů

3

Days_log

P

Určuje počet dní, po jejichž uplynutí bude soubor zálohován (viz Poznámka 1).

10

Days_zip

P

Určuje počet dní, po jejichž uplynutí bude záloha (archiv) smazána (viz Poznámka 2).

20

poznamka_24Poznámka 1: Časový údaj Days_log se uplatní pouze u masek s definovanými zástupnými symboly pro specifikaci data (viz dále). Není-li zástupný symbol uveden, nebude se stáří souboru porovnávat a vyhovující soubory budou zálohovány okamžitě.

Jeden den zpět aplikace počítá následujícím způsobem:

'aktuální_den aktuální_čas' - (požadovaný_počet_dní_zpět' * '24hodin') = 'výsledné_datum a čas_zpět'

priklad_24Příklad:

'13.6.2010 14:00' - ('3' * '24:00') = '10.6.2010 14:00'

Význam příkladu: Nastaveno je hledání logů k archivaci starých tři dny. Aplikace se spustí 13.6.2010 ve 14:00. Výsledkem bude archivace všech logů, které jsou staré tři dny dozadu a čas posledního uložení logu je do 14:00 hodin.

poznamka_24Poznámka 2: Hledá se soubor s názvem log_<yyyy>_<mm>_<dd>.zip starší než údaj Days_zip. Stáří je odvozeno od data v názvu archivu <yyyy><mm><dd>.

Do klíče

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DataSys\UMS\LogBackup\Folders

se zapisují atributy, které reprezentují adresáře, ve kterých se mají hledat logovací soubory určené pro zálohu. Formát jednotlivých atributů je následující:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DataSys\UMS\LogBackup\Folders]

Položka

Popis

Příklad možných hodnot

MaskXXX_addr

Adresář se soubory k filtrování.

C:\Program Files\Datasys UMS\Log

MaskXXX_expr

Regulární výraz pro hledání souboru. Do filtru je možné zadat vyhodnoceni data (od datum) pomocí zástupných symbolů.

Pokud se nefiltruje dle data - přiřadí se do názvu archivu datum aktuální. Zástupné symboly pro datum:

Kombinace symbolů <dd>, <mm> a <yyyy> (popř. <yy>), kde

<dd> - Symbol pro 1-2 čísla, značí DEN

<mm> - Symbol pro 1-2 čísla, značí MESIC

<yy> - Symbol pro 2 čísla, značí ROK

<yyyy> - Symbol pro 4 čísla, značí ROK

<filedate> - Pokud je tento symbol uveden na začátku regulárního výrazu, pak se soubor testuje na datum poslední změny soubory.

.*<yyyy>.<mm>.<dd>.*log

<filedate>.*log .*log

MaskXXX

Pomocný atribut pro konfigurační XML (vytvoření masky v aplikaci Konfigurátor DATASYS UMS), aplikace LogBackUp ho nevyužívá.

XXX

poznamka_24Poznámka: Symbol XXX představuje kombinaci 3 číslic (000 - 999).

priklad_24Příklady:

Příklad masky 1:

Mask001_addr - C:\Adresar\Podadresar\

Mask001_expr - .*<dd>.<mm>.<yyyy>.*log

Hledá v adresáři "C:\Adresar\Podadresar\" soubor s názvem odpovídajícím regulárnímu výrazu ''".*<dd>.<mm>.<yyyy>.*log"'', u kterého kontroluje datum v názvu souboru (většinou odpovídá vytvoření) a dle nastavení atribut days_log ho zálohuje či nikoliv.

Příklad masky 2:

Mask002_addr - C:\Adresar\Podadresar\

Mask002_expr - <filedate>.*log

Hledá v adresáři "C:\Adresar\Podadresar\" soubor s názvem odpovídajícím regulárnímu výrazu ''".*log"'', u kterého kontroluje datum poslední změny souboru (většinou odpovídá vytvoření) a dle nastavení atribut days_log ho zálohuje nebo nikoli.

Příklad masky 3:

Mask002_addr - C:\Adresar\Podadresar\

Mask002_expr - .*log

Hledá v adresáři "C:\Adresar\Podadresar\" soubor s názvem odpovídajícím regulárnímu výrazu ''".*log"'' a odpovídající soubory zazálohuje (bez kontroly stáří souboru).

Konfiguraci je možné provést též prostředky aplikace Konfigurátor DATASYS UMS.