Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Instalace MobilChange™ >

Obsah instalačního média

Předchozí stránkaDomůDalší stránka
Otevři/Zavři minimalizované objekty

Popis obsahu instalačního média vzhledem k jeho kořenové složce.

Složka/Soubor

Popis

FaxChange

Soubory nutné pro serverovou část produktové komponenty FaxChange.

MobilChange

Soubory nutné pro produktovou komponentu MobilChange.

Setup

Sobory nutné pro grafického průvodce instalací.

Setup\Sql

Soubory s vytvářecími a aktualizačními databázovými skripty.

SharedFiles

Soubory společné pro všechny produktové komponenty UMS. Jsou instalovány vždy.

support

Soubory s podpůrnými knihovnami a aplikacemi třetích stran a užitečné pomocné soubory DATASYS UMS určené jeho správcům.

banner.bmp

Obrázek pro Setup.exe – instalátor instalačních předpokladů.

Setup.exe

Instalátor instalačních předpokladů.

autorun.inf

Soubor, který je automaticky spuštěn systémem Windows po připojení média a vede na Setup.exe.

configuration.xml

Konfigurační soubor instalátoru instalačních předpokladů.


hmtoggle_plus1SharedFiles\CommonFiles:
hmtoggle_plus1SharedFiles\CommonFiles\UmsAdmin:
hmtoggle_plus1SharedFiles\system32: