Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Instalace MobilChange™ > Verze a licencování >

MobilChange Enterprise

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Cílová skupina:

Zákazníci, kteří chtějí najednou mít přístup do mailboxu i vlastních aplikací.

Firmy s větším SMS provozem.

Firmy požadující přímé připojení k více GSM operátorům.

Základní vlastnosti:

Posílání a příjem SMS z prostředí e-mail klienta.

Přístup do mailboxu pomocí SMS, SIM Toolkit a Mobile Java.

Možnost vývoje vlastních SMS a JAVA aplikací.

Jeden ovladač linky – GSM modem, telefon, https linka.

Aplikační rozhraní.

Možnosti rozšíření:

Možno dokoupit licence pro další ovladače linek.

Možno dokoupit přímé připojení do SMS centra – GSM Line modul.

Datové zprávy (DataSMS) a připojení k IM providerům

Souběžný provoz více gateways.

Možnost náhrady SMS za dataové zprávy.

Databázový modul + statistické prostředky.

Databázová gateway.

smpp gateway

Provoz na MS Cluster.

HA řešení s provozem na více nezávislých serverů.

Omezení:

Žádné.

 


listParametry

listModuly a aplikace


 

Parametry

E-mailové brány - 1-n

Linky - n

GSM modem  (RS232 / TCP-ip) - n

SMPP connector (připojení k operátorům nabízející smpp rozhraní) - n

O2 SMS Connector - n

O2 SMS Connector Extra - n

O2 Premium SMS - n

T-Mobile SMSC Direct - n

Vodafone SMS Připojení (UCP/EMI) - n

Vodafone SMS Připojení (HTTP/XML) - n

O2 Slovensko SMS Connector - n

Orange Slovensko BMG - n

T-Mobile Slovensko SMS Direct - n

Materna hromadne SMS

Euro SMS Sk

SMS brana cz

DataSMS -n

Maximální počet SMS za sekundu - 5-n

poznamka_24Poznámka: Součástí licence je volitelné omezení na maximální počet SMS za sekundu. Toto omezení je kontrolováno na straně MobilChange (nikoli na straně operátora) nezávisle na ovladači a pro každou linku zvlášť. Tj., pokud je hodnota omezení například 10 a zákazník má dvě linky, tak přes každou z linek dovolí MobilChange poslat maximálně 10 SMS za sekundu - celkem tedy maximálně 20 za sekundu za předpokladu, že to operátor neomezuje ještě víc.

Moduly a aplikace

SMSInfo3 - aplikace pro realizaci informačních kampaní.

KIC - nadstavba SMSInfo3 umožňuící realizovat trvalé služby pro obsluhu služeb a nouzových informačních služeb.

Databáze přenesených čísel 0-n

Identifikace jmen příchozích SMS (Incoming SMS name resolution)  -

Reporting - grafické výstupy pro detailní analýzo provozu

Outlook Mobil Service - Služba poskutující MAPI providera pro MS outlook.

Databázový konektor MobilChange (MobilChange Database Connector) - apliakce pro připojení k ODBC zdroji data v db MS SQL, Oracla, DB2 a pod.

MobilChange Cluster Licence

MobilChange Monitor

SMPP server   služba umožňující odesílat sms zprávy klientům využívajícím smpp rozhraní

DataSMS náhrada SMS za datové zprávy doručované přímo do mobilních aplikací

MxService - služba pro příjem zpráv od klientů z veřejné sítě.

MxServicePoint  Komponenta sdužující nadstavbové služby MobilChange (např. webové služby nebo ostatní služby).