Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Správce uživatelů DATASYS UMS > Správce uživatelů DATASYS UMS > Pracovní postupy > Nastavení chování produktových komponent > FaxChange > Směrování přijatých faxů >

Nastavení směrování podle CSID
Předchozí stránkaDomůDalší stránka

CSID je identifikační číslo volajícího faxu. Pokud chcete, aby například všechny faxy z CSID +420 2 421442 byly automaticky předávány uživateli XY, nastavte mu směrování podle CSID.

Nastavení lze provést následujícími dvěma způsoby:

 


listNastavení z formuláře Uživatel

listNastavení z přehledu Směrování faxů podle identifikace volajícího (CSID)


 

Nastavení z formuláře Uživatel

1.Pro vybraný záznam uživatele nebo uživatelské skupiny otevřete formulář Uživatel.

2.Přepněte do záložky Fax - směrování.

3.V prostoru sekce Podle identifikace protistrany (CSID) stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku, ve které zvolte povel Nový záznam.

Ukázka vyvolání kontextové nabídky

Ukázka vyvolání kontextové nabídky

4.V nabídnutém formuláři Podle identifikace protistrany (CSID):

Do položky Číslo zadejte číslo CSID.

Do položky Popis můžete dopsat, kterému odesilateli patří toto CSID (jméno odesilatele bude u příchozí zprávy doplněno do From:).

Do položky Telefonní číslo můžete též uvést telefonní číslo odesílatele.

Formulář Podle identifikace protistrany (CSID)

Formulář Podle identifikace protistrany (CSID)

5.Uložte údaje stisknutím tlačítka OK.

Nastavení z přehledu Směrování faxů podle identifikace volajícího (CSID)

1.Otevřete přehled Směrování faxů podle identifikace volajícího (CSID).

2.V prostoru přehledu stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku, ve které zvolte povel Nový záznam.

Ukázka vyvolání kontextové mabídky

Ukázka vyvolání kontextové mabídky

3.V nabídnutém formuláři Směrování faxů podle identifikace volajícího (CSID):

Pomocí výklopné nabídky položky Uživatel zvolte uživatele, či skupinu uživatelů, pro kterého přiřazení vytváříte.

Do položky Popis můžete dopsat, kterému odesilateli patří toto CSID (jméno odesilatele bude u příchozí zprávy doplněno do From:).

Do položky Telefonní číslo můžete též uvést telefonní číslo odesílatele.

Formulář Směrování faxů podle identifikace volajícího (CSID)

Formulář Směrování faxů podle identifikace volajícího (CSID)

4.Uložte údaje stisknutím tlačítka OK.

 


listÚprava záznamu směrování

listOdstranění záznamu směrování


 

Úprava záznamu směrování

1.Ve formuláři Uživatel na záložce Fax směrování v sekci Podle identifikace protistrany (CSID) - v případě konkrétního uživatele či skupiny uživatelů, nebo v přehledu Směrování faxů podle identifikace volajícího (CSID), pracujete-li se záznamy všech uživatelů a skupin uživatelů, na záznamu vybraného směrování stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku, ve které zvolte povel Změnit.

2.Prostřednictvím formuláře Podle identifikace protistrany (CSID), resp. Směrování faxů podle identifikace volajícího (CSID) upravte nastavení dle potřeby.

3.Uložte upravené údaje stisknutím tlačítka OK.

Odstranění záznamu směrování

1.Ve formuláři Uživatel na záložce Fax směrování v sekci Podle identifikace protistrany (CSID) - v případě konkrétního uživatele či skupiny uživatelů, nebo v přehledu Směrování faxů podle identifikace volajícího (CSID), pracujete-li se záznamy všech uživatelů a skupin uživatelů, na záznamu vybraného směrování stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku, ve které zvolte povel Smazat. Můžete též na záznamu stisknut klávesu Delete.

2.Aplikace zobrazí dialogové okno s dotazem. Potvrďte odstranění záznamu.