Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Konfigurátor databáze DATASYS UMS > Konfigurátor databáze DATASYS UMS > Pracovní postupy >

Úprava databázového profilu

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listVe standardním režimu

listV expertním režimu


 

Ve standardním režimu

1.Vybraný databázový profil otevřete na záložce Dostupná připojení v Seznamu databázových profilů dvojklikem levého tlačítka myši na ikoně profilu. Též je možné stisknutím pravého tlačítka myši nad ikonou profilu vyvolat kontextovou nabídku a v té zvolit povel Editovat.

Kontextová nabídka nad profilem

Kontextová nabídka nad profilem

2.Na jednotlivých záložkách upravte nastavení profilu dle potřeby.

3.Upravené nastavení na záložce Vytvoření připojení otestujte stisknutím tlačítka Otestovat.

4.Proběhne-li otestování upraveného nastavení připojení k databázi v pořádku, stiskněte buď tlačítko Uložit a nastavit pro uložení a aktivaci upraveného profilu, nebo tlačítko Uložit pro uložení upraveného profilu s ponecháním připojení dle aktuálního profilu.

V expertním režimu

1.Přepněte do expertního režimu.

2.V Seznamu databázových profilů na záložce Dostupná připojení klikněte na ikonu zastupující požadovaný profil.

Otevření databázového profilu pro editaci v expertním režimu

Otevření databázového profilu pro editaci v expertním režimu

3.Ve formuláři v rámečku Expertní mód upravte nastavení profilu dle potřeby.

4.Upravené nastavení otestujte stisknutím tlačítka Testovat připojení.

5.Proběhne-li otestování upraveného nastavení připojení k databázi v pořádku, stiskněte tlačítko Uložit pro uložení upraveného profilu.

Uložení upraveného databázového profilu v expertním režimu

Uložení upraveného databázového profilu v expertním režimu