Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Konfigurátor databáze DATASYS UMS > Konfigurátor databáze DATASYS UMS > Pracovní postupy >

Zobrazení seznamu databázových profilů

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Po spuštění aplikace se v okně aplikace na záložce Dostupná připojení zobrazí Seznam databázových profilů. Profily lze použít jako databázová připojení pro komponenty UMS.

Seznam databázových profilů na záložce Dostupná připojení

Seznam databázových profilů na záložce Dostupná připojení

 

 


listGrafická prezentace databázového profilu

listObnovení zobrazení seznamu


 

Grafická prezentace databázového profilu

Databázový profil je v seznamu profilů graficky rozlišen podle:

Typu - Primární rozlišovací znak. Profil je reprezentován logem Windows WindowsLogo_32x32 nebo logem Oracle OracleLogo_32x32.

Aktuálního nastavení - Aktivní je vždy jenom jeden profil. Ten je označen typem připojení (logem) společně se žlutou hvězdou.

Možnosti připojení k databázi - Každý profil lze otestovat, zda se lze pomocí něho připojit k databázi. Toto je graficky v aplikaci znázorněno následujícími způsoby:

oAktivní profil, jehož stav připojení nebyl zjištěn - Hvězda má šedý podklad WindowsLogoActivate, OracleLogoActive.

oAktivní profil, pomocí něhož se lze připojit - Hvězda má zelený podklad WindowsLogoConnectedActivate, OracleLogoActiveConnected.

oAktivní profil, pomocí něhož se nelze připojit - Hvězda má červený podklad WindowsLogoDisconectedActivate, OracleLogoActiveDisconnected.

oNeaktivní profil, jehož stav připojení nebyl zjištěn - Logo s otazníkem WindowsLogoConnectedUnknown_32x32, OracleLogoUnknown_32x32.

oNeaktivní profil, pomocí něhož se lze připojit - Logo se zelenou fajfkou WindowsLogoConnected_32x32, OracleLogoConnected_32x32.

oNeaktivní profil, pomocí něhož se nelze připojit - Logo s červeným křížkem WindowsLogoDisconnected_32x32, OracleLogoDisconnected_32x32.

Obnovení zobrazení seznamu

Aplikace umožňuje aktualizaci zobrazení seznamu databázových  profilů podle aktuálního stavu v registrech.


1.Pro aktualizaci zobrazení seznamu databázových profilů klikněte na záložce Dostupná připojení na ikonu obnova_UCD.