Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Monitor stavů UMS produktů > Monitor stavů UMS produktů > Úvod >

Statistické informace pro jednotlivé linky MobilChange

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Aplikace Monitor stavů UMS produktů  zobrazuje statistické informace (počty přijatých a odeslaných zpráv) pro jednotlivé linky MobilChange.

5.14

Aplikace ve statistickém pohledu na linku MobilChange od verze UMS 5.14 zobrazuje také přibližný počet SMS zpráv čekajících ve frontě na odeslání linkou.

poznamka_24Poznámky:

Zprávy, které jsou nasměrovány na více linek, se započítávají do fronty všem těmto linkám. Proto součet front všech linek může být vyšší, než celkový počet zpráv čekajících na odeslání.

Zprávy, jejichž odeslání je odloženo, mají odeslání naplánováno, nebo jsou odesílány podle kalendáře, se do fronty také započítávají. Může proto nastat situace, kdy linka neodesílá, přestože fronta není prázdná.

Velikost front se (z výkonostních důvodů) měří jen jednou za minutu, proto nemůže přesně odpovídat ostatním statistikám, které se aktualizují po každé odeslané a přijaté SMS.

priklad_24Příklad:

Denní statistika:
Odesláno  2009-12-17 (101 sms OK, 102 sms Error), 2009-
12-16 (201 sms OK, 202 sms Error). Přijato  2009-12-17 (9101 sms OK, 9102
sms Error), 2009-12-16 (9201 sms OK, 9202 sms Error).
 
Hodinová statistika:
Odesláno  9:00-10:00 (0 sms OK, 0 sms Error), 8:00-9:00 (11 sms OK, 12 sms
Error). Přijato  9:00-10:00 (0 sms OK, 0 sms Error), 8:00-9:00 (911 sms OK,
912 sms Error).
 

Odchozí fronta: 9052

 

Seznam stavů, ve kterých se zprávy započítávají do statistiky

listÚspěšné odeslání zprávy

listNeúspěšné odeslání zprávy

listÚspěšný příjem zprávy

listNeúspěšný příjem zprávy


 

Úspěšné odeslání zprávy

   

Hodnota

Význam

Šablona

Konečný stav

12

Čeká na doručenku

sent_ok_wait

ne

20

Zpráva odeslána. Doručenka nevyžadována

sent_ok

ano

 

Neúspěšné odeslání zprávy

   

Hodnota

Význam

Šablona

Konečný stav

21

Chyba při odesílání.

sent_err_send

ano

35

Potvrzení ze SMS centra nepřišlo v časovém limitu

SMS byla odesláno do SMS centra, ale SMS centrum do stanoveného limitu přijetí SMS nepotvrdilo.

e_confirmtimeout

ano

103

Zpráva k přesměrování, nepodařilo se odeslat.

Například síťová chyba při odesílání požadavku do SMS centra. SMS centrum SMS vůbec nedostalo.

e_reroute

ne

 

Úspěšný příjem zprávy

 

Hodnota

Význam

Šablona

Konečný stav

200

Příchozí zpráva

rcv_sms

ano

 

Neúspěšný příjem zprávy

 

Hodnota

Význam

Šablona

Konečný stav

1000

Nedošly všechny dílky příchozí vícedílné zprávy v požadovaném čase

e_multipart

ano