Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Monitor stavů UMS produktů > Monitor stavů UMS produktů > Pracovní postupy >

Sledování aktuálního stavu produktových komponent

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

1.V okně aplikace přepněte do záložky zastupující požadovanou produktovou komponentu.

2.Označte přepínač Seskupit podle (Grup by) na potřebné volbě (více viz následující podkapitoly):

Komponent (Components);

Stavů (States).

 


listSestavení dle komponent

listSestavení dle stavů


 

Sestavení dle komponent

V nastavení seskupení podle komponent je pro vybranou komponentu vidět aktuální stav a poslední stav, případně statistika.

„Aktuální stav“ je to, co komponenta dělá právě teď - čeká, přehrává hlášení, zaznamenává zprávu...

Pod pojmem  „poslední stav“ se skrývá poslední kompletní akce.

priklad_24Tj. například „byla zaznamenána hlasová zpráva pro linku 555“, „byla odeslána SMS pro číslo +4206456464“ atd.

Statistika" zobrazuje statistická data.

priklad_24Např. „počet SMS odeslaných za poslední hodinu = 10“.

Zpráva, která byla aktualizována v posledních deseti sekundách, má čas označený červeně. Starší zprávy mají čas zobrazen v zelené barvě.

Zobrazení sestavení dle komponent

Zobrazení sestavení dle komponent

Sestavení dle stavů

V seskupení  podle stavů je vidět jen jeden typ zpráv (dle výběru - Aktuální stav, Poslední stav nebo Statistika), avšak jsou zobrazeny všechny komponenty dané produktové komponenty.

poznamka_24Poznámka: Některé z GSM modulů umějí v aplikaci UMS Monitor zobrazit sílu signálu GSM sítě (Signál linky X). Signál se zobrazuje v lineární stupnici 0-6 dílků (přítomnost signálu označuje znak „>“, nepřítomnost znak „.“ (tečka)). Hodnota signálu v aplikaci UMS Monitor neodpovídá hodnotě signálu zobrazené na GSM telefonu, protože telefony mají stupnici logaritmickou, zpravidla v rozsahu 0-4 dílky.

Znak použitý pro zobrazení přítomnosti signálu lze změnit v registry v klíči HKLM/Software/Datasys/Mobilchange/line/lineX/SignalYes (defaultně >), znak pro nepřítomnost signálu je v klíči HKLM/Software/Datasys/Mobilchange/line/lineX/SignalNo (defaultně .), kde X je číslo linky.

Zobrazení sestavení dle stavů

Zobrazení sestavení dle stavů