Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Konfigurátor úloh DATASYS UMS > Konfigurátor úloh > Pracovní postupy >

Spuštění aplikace

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

V nabídce Start/Programy/DATASYS UMS zvolte povel umsTaskConfig - Konfigurace prostředí UMS.TaskManager.

poznamka_24Poznámka: Aby aplikace mohla ukázat správné informace o vzdáleném počítači, musí být uživatel přihlášen pod administrátorským kontem vzdáleného počítače nebo musí mít pod tímto kontem ze vzdáleného počítače namapovaný disk.

Vypnutí UAC

Na operačním systému Microsoft Windows 2008 Server je potřeba v operačním systému vypnout UAC (User Account Control - Řízení uživatelských účtů).

Jestliže se UAC nevypne, pak nelze pod přihlášením jiného uživatele než vestavěného lokálního administrátora (přestože je členem lokální skupiny Administrators na serveru) ručně spouštět či zastavovat jednotlivé úlohy v UMS Task Manager  (Správce úloh UMS) a ten tak v podstatě nefunguje.


1.Zvolte Start - Control Panel (Ovládací Panely) - User Accounts (Uživatelské účty).

2.V okně User Accounts (Uživatelské účty) klikněte na Turn User Account Control on or off (Zapnout nebo vypnout nástroj Řízení uživatelských účtů).

3.Po změně nastavení je NUTNÉ RESTARTOVAT server.