Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Prohlížeč Archivu DATASYS UMS > Prohlížeč archivu DATASYS UMS > Pracovní postupy >

Práce se záznamy archivu

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listFiltrace záznamů

listŘazení záznamů

listNastavení obnovy zobrazovaných záznamů

listNastavení počtu zobrazovaných záznamů

listPohyb po stránkách archivu

listÚprava šířky sloupce


 

Filtrace záznamů

Záznamy zpráv zobrazené v tabulce archivu lze filtrovat podle filtrovacích podmínek zadaných prostřednictvím formuláře filtru.

poznamka_24Poznámka: Po změně jazyka aplikace se filtr vynuluje, ovšem zobrazené záznamy zůstanou vidět.


1.Ve formuláři filtru nastavte filtrovací podmínky dle potřeby. Filtrační kritéria lze kombinovat.

Záznamy archivu je možné filtrovat podle následujících atributů:

Typ zprávy - Filtrace dle typu zprávy

SMS - Textová zpráva.

FAX - Faxová zpráva.

Směr - Filtrace podle směru zprávy:

oPříchozí - Doručené zprávy.

oOdchozí - Odeslané zprávy.

oOdesílané - Zprávy čekající na odeslání nebo aktuálně odesílané.

Konečný stav - Filtrace podle konečného stavu zprávy:

oOdesláno/Přijato

oChyba - Zpráva nebyla odeslána/přijata z důvodu chyby v komunikaci.

Datum - Zobrazování záznamů lze filtrovat podle zvoleného rozmezí od-do data a času.

Datum nastavte ručně v  tvaru DD.MM.RRRR, nebo pomocí kalendáře, který otevřete kliknutím na položky. Čas nastavte ve tvaru HH:MM:SS.

Kalendař vyvolaný nad položkou Od data

Kalendař vyvolaný nad položkou Od data

Priorita - filtrace podle nastavené priority zpráv:

oNízká

oNormální

oVysoká

Linka - Výběrem z výklopné nabídky nastavte potřebnou sledovanou telefonní linku.

Uživatel - Pro omezení zobrazování záznamů dle uživatele nebo uživatelů zadejte do položky alespoň část jména. Po spuštění filtru se zobrazí všechny záznamy, které budou v sobě obsahovat zadaný řetězec.

Telefon - Do položky zadejte alespoň část telefonního čísla. Po spuštění filtru se zobrazí všechny záznamy, které budou v sobě obsahovat zadaný řetězec.

Skupiny - Výběrem z výklopné nabídky můžete výběr zobrazovaných dat omezit na záznamy dle vybrané skupiny uživatelů.

Předmět, text nebo ID zprávy - Do položky zadejte alespoň potřebného textu. Po spuštění filtru se zobrazí všechny záznamy, které budou v sobě obsahovat zadaný řetězec.

5.14

Uživatel, který má právo v archivu vidět záznamy své a svých podřízených a je vedoucím skupiny, nákladového střediska nebo oddělení, v Prohlížeči archivu vidí i přijaté zprávy svých podřízených (v nižších verzích UMS viděl jen všechny své zprávy a odchozí zprávy svých podřízených).

poznamka_24Poznámka: Možnost filtrování příchozích SMS podle skupiny, nákladového střediska nebo oddělení  povoluje/zakazuje nastavením administrátor UMS prostřednictvím nástroje Konfigurátor DATASYS UMS (UMS Configuration Tool).

2.Pro zobrazení záznamů dle nastavených filtrovacích podmínek stiskněte tlačítko Filtrovat a obnovit data.

Formulář filtru

Formulář filtru

tip_24Tip: Kliknutím na text ve sloupci Uživatel a Příjemce, resp. Odesílatel se tento text přenese do odpovídající položky formuláře filtru a nastaví se filtrace dle takto zadaného kritéria.

tip_24Tip: Umístěním kurzoru na ikonu ve sloupci Směr, resp. Typ se zobrazí bublinová nápověda s popisem daného směru, resp. daného typu.

Ukázka bublinové nápovědy s popisem vybraného typu

Ukázka bublinové nápovědy s popisem vybraného typu

Načte se seznam záznamů vyhovující zadaným kritériím.

V řádku pod vyhovujícími záznamy se zobrazují celkové počty nalezených záznamů.

poznamka_24Poznámka: Zobrazovaní patičky se sumami zobrazených záznamů povoluje/zakazuje nastavením administrátor UMS prostřednictvím nástroje Konfigurátor DATASYS UMS (UMS Configuration Tool).

Informace o celkovém počtu nalezených záznamů

Informace o celkovém počtu nalezených záznamů

3.Pro zrušení nastavených filtrovacích podmínek stiskněte tlačítko Vyčištění filtru.

 

Příklad:

Filtr na SMS zprávy odeslané konkrétní linkou

- Zatrhneme směr zpráv "Odchozí", odeslané zprávy

- Zafiltrujeme danou linku (ukážou se všechny zprávy s pokusem o odeslání na dané lince)

- Zatrhneme konečný stav "Odesláno/Přijato" (ukážou se jen zprávy úspěšně odeslané danou linkou)

Řazení záznamů

Záznamy lze řadit podle většiny sloupců.

Sloupec, kde bylo použito řazení, je označen nahoruAV při vzestupném řazení,  resp. doluAVpři sestupném řazení. Seřazení záznamů se provede kliknutím na název sloupce. Opětovným kliknutím se provede seřazení záznamů v opačném pořadí.

Ukázka nastavení řazení dle vybraného sloupce

Ukázka nastavení řazení dle vybraného sloupce

Nastavení obnovy zobrazovaných záznamů

Aplikace umožňuje nastavit, s jakou periodicitou se bude provádět aktualizace (refresh) zobrazovaných záznamů.


1.Označte zatržítko Obnovování.

2.Pomocí posuvníku nastavte periodu v sekundách dle potřeby.

Ukázka nastavení aktualizace

Ukázka nastavení aktualizace

Pro aktualizaci zobrazených dat při vypnutém obnovování můžete standardně použít stisknutí klávesy F5 nebo kliknutí na ikonku refresh_ikonaAVve spodní části tabulky archivu.

Nastavení počtu zobrazovaných záznamů

Aplikace umožňuje uživateli nastavit požadovaný počet zobrazených záznamů na jedné stránce tabulky archivu.


Výběrem z výklopné nabídky ve spodní části tabulky archivu nastavte požadovaný počet zobrazovaných záznamů zpráv na jedné stránce.

Ukázka nastavení počtu zobrazovaných zpráv

Ukázka nastavení počtu zobrazovaných zpráv

Pohyb po stránkách archivu

Po jednotlivých stránkách tabulky archivu se lze pohybovat pomocí šipek ve spodní části tabulky.

ZAV- zobrazí první stránku tabulky archivu.

ZPETAV- zobrazí předchozí stránku.

VpredAV- zobrazí následující stránku.

posledniAV- zobrazí poslední stránku.

Po tabulku se zároveň nachází údaj o tom, které záznamy jsou aktuálně zobrazovány, a kolik záznamů tabulka obsahuje (dle nastavené filtrace).

Informace o aktuálně zobrazných záznamech a celkovém počtu záznamů

Informace o aktuálně zobrazných záznamech a celkovém počtu záznamů

Úprava šířky sloupce

Šířku sloupců v tabulce archivu lze upravovat.


1.Umístěte kurzor myši na okraj popisku sloupce (kurzor se změní na kurzorAV)

2.Stiskněte levé tlačítko myši (okraj sloupce se zvýrazní)

3.Při stisknutém tlačítku táhněte okrajem sloupce na požadovanou úroveň. V potřebné úrovni stisk levého tlačítka povolte.

Ukázka rozšíření sloupce

Ukázka rozšíření sloupce