Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Instalace MobilChange™ > Úvod > Charakteristika a popis produktu DATASYS UMS >

Poštovní brány

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

 

listSMTP Receiver

listSMTP Sender


 

SMTP Receiver

SMTP Receiver (smtpreceiver.exe) slouží pro příjem e-mailů z firemního systému do UMS. Je naprogramován jako SMTP server. Firemní poštovní server musí být nakonfigurován tak, aby e-maily určené UMS přeposílal SMTP serveru. Přijaté soubory SMTP Receiver ukládá na disk ve formě CTL souborů.

Implementované funkce:

5.6 Dearchivace příloh e-mailu - Pro jednotlivé SMTP Receiver aplikace lze od UMS 5.6 (SMTP Receiver 0.5.19.1 a výše) definovat v jejich konfiguraci dearchivaci příloh přijatých e-mailů externími dearchivátory. V tom případě je archiv v seznamu příloh nahrazen dearchivovanými soubory.

Detekce RTF - Detekce RTF se používá k ošetření nekorektní zprávy obsahující RTF v text/html sekci. Pokud je tato hrubá chyba zprávy detekována, tj. pokud jezdetekováno, že text/html sekce obsahuje RTF dokument místo HTML dokumentu (který by měla správně obsahovat), je obsah sekce nahrazen prázdným dokumentem. Od verze 0.5.18.2 se detekce RTF provádí kontrolou, zda sekce obsahuje řetězec {\rtf1 nebo {\rtf2.

Přijetí e-mailu:

oPřijetí emailu přes SMTP a uložení do fronty přijatých emailů (%Ums%/MobilChange/Mail/In).

oPro přijetí faxu a SMS jsou v konfiguraci definovány dvě různé aplikace ("fax" a "sms").

SMTP Sender

SMTP Sender (ums_smtp.exe) slouží pro odesílání emailů z UMS do firemního poštovního systému. Pokud UMS potřebuje odeslat e-mail, vytvoří v určeném adresáři na disku CTL soubor. Tento soubor pak načte SMTP Sender a pošle firemnímu poštovnímu serveru.

Komponenta loguje do NT event logu - stupeň logování je dán souborem log-N.fxs ve flag adresáři produktu, kde N je stupeň logování (0-5). Při běhu jako servis reaguje také na flag soubory ve flag adresáři produktu.

Komponenta obsahuje také POP3 část, která se dnes už ale zpravidla nepoužívá. Umožňuje zkontrolovat zadanou schránku na POP3 serveru a pokud v ní nalezne e-mail, zpracuje ho a cílové soubory nahraje do určeného adresáře na disku. Cílové adresy e-mailu se zpracují takto:

pokud ve zprávě existuje právě jedna adresa a ta je stejná jako adresa mailboxu, je typ zprávy "email"; zpráva se zpracuje (.CTL soubor se uloží)

jinak pokud existuje cílová adresa ve formátu *@*.fax nebo *@*@fax, faxové číslo se uloží do položky Number sekce [to] a v případě spuštění Senderu pro produktovou komponentu FaxChange je typ zprávy "fax"; zpráva se zpracuje (.CTL soubor se uloží)

jinak pokud se nenajde adresa vyhovující předchozím bodům, ověří se že předmět zprávy je faxové číslo (obsahuje pouze číslice, znak +, znak - nebo mezeru) a pokud ano, uloží se do položky Number sekce [to] a v případě spuštění Senderu pro produkt FaxChange je typ zprávy "fax"; zpráva se zpracuje (.CTL soubor se uloží)

v ostatních případech se zpráva nezpracuje (.CTL soubor se neuloží)

Pro FaxChange je navíc ve zvláštním threadu spouštěn jednoduchý HTTP daemon reagující na hity uživatelů vytvořením CTL souboru a zasláním odpovědi.

Seznam používaných položek CTL souborů pro SMTP část

poznamka_24Poznámka: Povinné položky jsou označeny červenou barvou (pokud nejsou přítomny, CTL soubor není zpracován), ostatní položky jsou nepovinné.

sekce [system]
type: typ odesílané zprávy (FAX, SMS, EMAIL, DR, NDR, PREVIEW, ERROR); rozhoduje se podle ní nastavení odesílatele a přidávání ID do předmětu zprávy
subject: předmět zprávy
alt: 1/0 - alternativní zpráva ano/ne (alternativní obsahuje jak textovou tak HTML verzi zprávy); def. hodnota je 0
msg: jméno textového souboru se zprávou (povinné jen v případě alt=0)
msg_txt: jméno textového souboru se zprávou (povinné jen v případě alt=1)
msg_html: jméno html souboru se zprávou (povinné jen v případě alt=1)
data: jméno souboru přílohy
id: identifikátor zprávy; použije se jen v případě kdy se přidává do předmětu zprávy
priority: priorita zprávy (low, normal, high); def. hodnota je normal
 

sekce [from]
email: e-mail odesílatele
username: jméno odesílatele
 

sekce [to]
email: e-mail příjemce
gateway: písmeno poštovní brány (v případě nepřítomnosti se pracuje s 1. písmenem názvu CTL souboru; pokud takto získaná hodnota nespadá do seznamu typů gw získaného z konfiguračních hodnot smtp_subjectid_[X], použije se typ poštovní brány zadaný při instalaci UMS) - použije se pro čtení konfiguračních hodnot smtp_subjectid_[X], kde [X] je písmeno poštovní brány.

Seznam položek CTL souborů generovaných POP3 částí

sekce [system]
type: typ zprávy (FAX v případě spuštění pro FaxChange a současně není-li adresa příjemce rovna konfigurační proměnné pop3_fullname, v ostatních případech EMAIL)
subject: předmět zprávy
msg: jméno textového souboru se zprávou (povinné jen v případě alt=0)
attach: jméno souboru přílohy
id: identifikátor zprávy získané z předmětu zprávy
priority: priorita zprávy (low, normal, high)
sent: čas odeslání v unix tvaru
 

sekce [user]
cmd=first_name: křestní jméno odesílatele
cmd=last_name: příjmení odesílatele
cmd=email: e-mail odesílatele
Ostatní položky v této sekci se vyplňují prázdné: cmd=address, cmd=assist_n, cmd=assist_p, cmd=off_ph_2, cmd=city, cmd=company, cmd=country, cmd=custom_1, cmd=custom_2, cmd=custom_3, cmd=custom_4, cmd=custom_5, cmd=custom_6, cmd=custom_7, cmd=custom_8, cmd=custom_9, cmd=custom_10, cmd=department, cmd=off_fax, cmd=home_ph_1, cmd=home_ph_2, cmd=mobile, cmd=office, cmd=pager, cmd=off_ph_1,cmd=postcode, cmd=state, cmd=title, cmd=usr1, cmd=usr2, cmd=usr3
 

sekce [from]
gateway: písmeno poštovní brány (gatewaye); vždy 's'
username: jméno odesílatele (jen v případě FaxChange)
name: jméno odesílatele (není-li FaxChange)
email: e-mail odesílatele
smtp: e-mail odesílatele (není-li FaxChange)
 

sekce [to]
type: typ adresy (TO, CC)
to: jméno příjemce
name: jméno příjemce
number: číslo příjemce
company: firma příjemce
dept: oddělení příjemce
title: titul (vždy prázdný řetězec)
email: e-mail příjemce
gateway: písmeno poštovní brány - gatewaye (v případě nepřítomnosti se pracuje s 1. písmenem názvu CTL souboru); použije se pro čtení konfiguračních hodnot smtp_subjectid_[X], kde [X] je písmeno gatewaye