Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Konfigurátor DATASYS UMS > Konfigurátor DATASYS UMS > Pracovní postupy > Společná nastavení > Přijímání SMTP > Seznam aplikací >

Nastavení rozsahu adres aplikace
Předchozí stránkaDomůDalší stránka

1.Ve vertikálním menu rozevřete nabídku Společná nastavení.

2.Dále rozevřete podnabídku Přijímání SMTP.

3.Rozevřete nabídku vybrané aplikace.

4.Klikněte na ikonku vytvorit u nabídky Adresy.

5.Ve formuláři Nový rozsah adres aplikace:

Zadejte Název rozsahu adres.

Uveďte Regulární výraz pro rozsah adres - Regulární výraz pro rozsah adres patřících do této aplikace.

priklad_24Příklad: addr_re_0=?(P<number>\+?[\d]+)@fax

Další hodnoty mohou být zadány jako "add_re_1" atd.

Uvedený příklad = vše z adresy číslo@fax odpovídá zvoleném filtru.

6.Uložte nový rozsah stisknutím tlačítka Přidat.

Rozsah adres SMTP

Regulární výraz pro rozsah adres - Jméno, firma, oddělení a faxové číslo získáno z adresy ve tvaru [<jmeno>[/<firma>[/<oddělení>/]]]<faxčíslo>@fax.

priklad_24Příklad: SMTP=(?:(?P<name>[^/]+)/(?:(?P<company>[^/]+)<br /> /(?:(?P<dept>[^/]+)/)?)?)?(?P<number>[+i]?\d+)@fax$

Rozsah adres IMCEASMS

Regulární výraz pro rozsah adres - Položky telefonní číslo (number_imcea), firma (company_imcea), oddělení(dept_imcea), jméno (name_imcea) jsou extrahovány a dekódovány z adresního formátu použitým MS Exchange při překladu vlastního adresního formátu do formátu SMTP.

priklad_24Příklad: IMCEAFAX=^IMCEAFAX-(?:(?P<name_imcea>[^_]+)_(?:(?P<company_imcea>[^_]+)<br /> _(?:(?P<dept_imcea>[^_]+)_)?)?)?(?P<number_imcea>[\+i]?\d+)@[^@]+$

Rozsah adres UMSDIAL

Regulární výraz pro rozsah adres - Formát adresy předaný MS Exchange pro zprávu odeslanou pomocí aplikace umsdial. code_x obsahuje kod položky, value_x obsahuje hodnotu položky. Číslo a hodnoty položek jsou dekódovány.

priklad_24Příklad: UMSDIAL=^IMCEAFAX-(?P<number_imcea>(?:i|\+2B)?(?:[\dx]|\+20|\+28|\+29)+)<br /> (?:\+05(?P<code_0>[\da-fA-F]{4})\+20(?P<value_0>.*?)(?=\+05))?<br /> (?:\+05(?P<code_1>[\da-fA-F]{4})\+20(?P<value_1>.*?)(?=\+05))?<br /> (?:\+05(?P<code_2>[\da-fA-F]{4})\+20(?P<value_2>.*?)(?=@))?<br /> @[^@]+$