Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Prohlížeč Archivu DATASYS UMS > Prohlížeč archivu DATASYS UMS > Pracovní postupy >

Nastavení plánovaného odesílání SMS

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Každé SMS které je ještě ve frontě zpráv, bez pokusu o odeslání, je možné nastavit dobu, od které se má začít odesílat. Tato hodnota se poté přenese do MobilChange, kde SMS čeká, až nastane její čas. Poté pokud splní další omezující požadavky (např. kalendáře), tak se začne SMS odesílat.

Aplikace umožňuje tyto SMS na první pohled rozlišit a umožnit změnu času odesílání.

 


listZobrazení v prohlížeči archivu

listZměna nastavení plánovaného odesílání


 

Zobrazení v prohlížeči archivu

Rozlišení jednotlivých zpráv v seznamu archivu je řešeno ikonou state_AV (animovaný gif, výchozí obrázek - planovane_odeslaniUAV), která je ve sloupci Stav zprávy. Na první pohled je jasné, která SMS je naplánovaná, a která se odesílá.

Změna nastavení plánovaného odesílání

1.V seznamu archivu vyhledejte záznam příslušné SMS zprávy.

2.Otevřete detailní zobrazení záznamu.

3.Na záložce Základní informace klikněte na ikonu editAV.

Detail záznamu, záložka Základní informace

Detail záznamu, záložka Základní informace

4.Prostřednictvím okna Plánované odeslání - změnit upravte Datum a Čas odeslání SMS dle potřeby.

Označíte-li zatržítko Odeslat nyní, vypne se plánované odesílání.

Okno Plánované odeslání - změnit

Okno Plánované odeslání - změnit

5.Výsledek operace se zobrazí v samostatném dialogovém okně.

Výsledek je textová reprezentace stavu nastavení  s následujícími texty:

„Změna proběhla v pořádku“ – zpráva se zobrazí, jestliže během změny nenastala chyba.

„Během nastavení nastala chyba. Popis: …“ – tato zpráva se zobrazí, pokud se nezdaří změna. Za textem „Popis“ bude bližší specifikace selhání nastavení.