Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Používání MobilChange™ >

Úvod

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Tato část dokumentace je určena všem uživatelům produktové komponenty MobilChange™.

Prostřednictvím příručky je uživatel seznámen se základními rysy komponenty a díky zevrubnému popisu pracovních postupů získává přehled o jejích jednotlivých funkcích a zároveň pomocníka při řešení složitějších úkolů či případných problémů vyplývajících z užívání komponenty.

Příručka je bohatě vybavena obrázky, postihujícími dané situace. Jednotlivé obrázky na sebe logicky navazují.