Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Monitorování systému > Aplikační logy > Obecná pravidla >

Umístění a názvy aplikačních logů

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Instalační program standardně logování zapíná a pokud to daná aplikace umožňuje, nastavuje ji i úroveň logování.

Po standardní instalaci komponenty logují do těchto souborů:

 


listSystémové komponenty

listSkripty MobilChange aplikací

listUživatelské komponenty


 

Systémové komponenty

Systémové komponenty jsou určeny pro běh na pozadí pod účtem služeb UMS (či výjimečně pod jiným systémovým účtem).

Příklad systémových komponent: MxKernel, skripty MobilChange aplikací, ovladače, webové aplikace, Remote Install Client Service.

poznamka_24Poznámka: I systémovou komponentu může administrátor spustit na konzoli, a tak poběží pod uživatelským účtem administrátora a nikoli pod účtem služeb UMS. To však na zařazení komponenty nemá žádný vliv, stále je taková komponentu považována za systémovou.

%DatasysUms%\Log\%Komponenta%\%Program%_%d.log

kde:

%DatasysUms% - je instalační cesta (typicky C:\Program Files\DATASYS UMS\).

%Komponenta% - je jméno komponenty UMS (FaxChange, MobilChange nebo Common pro společné části).

%Program% - je  jméno aplikace (nebo skriptu), ke které log patří.

%d  - tag je nahrazen aktuálním datem ve formátu YYYY-MM-DD. Pokud je tento tag v názvu souboru pro logování uveden, program vždy každý den o půlnoci začne zapisovat do nového souboru. Pokud tag není uveden, program loguje vždy do stejného souboru.  

priklad_24Příklady:

C:\Program Files\DATASYS UMS\Log\Common\SmtpReceiver_%d.log

C:\Program Files\DATASYS UMS\Log\FaxChange\FxServer_%d.log

C:\Program Files\DATASYS UMS\Log\MobilChange\MxKernel_%d.log

Skripty MobilChange aplikací

%DatasysUms%\Log\MobilChange\Script\%Program%_%d.log

kde:

%DatasysUms% - je instalační cesta (typicky C:\Program Files\DATASYS UMS\).

%Program% - je  jméno aplikace (nebo skriptu), ke které log patří.

%d  - tag je nahrazen aktuálním datem ve formátu YYYY-MM-DD. Pokud je tento tag v názvu souboru pro logování uveden, program vždy každý den o půlnoci začne zapisovat do nového souboru. Pokud tag není uveden, program loguje vždy do stejného souboru.  

priklad_24Příklad:

C:\Program Files\DATASYS UMS\Log\MobilChange\Script\mx_mcfo_%d.log

Uživatelské komponenty

Uživatelské komponenty běží na desktopu pod uživatelským účtem přihlášeného uživatele.

Příklad uživatelských komponent: User Manager, Outlook formuláře.

poznamka_24Poznámka: Takové aplikace na rozumně zabezpečeném systému nemají právo zápisu do C:\Program Files.

%Local AppData%\Datasys\Ums\Log\%Komponenta%\%Program%_%d.log

kde:

%Local AppData% - je cesta pro lokální uživatelská aplikační data (HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Local AppData).

%Komponenta% - je jméno komponenty UMS (FaxChange, MobilChange nebo Common pro společné části).

%Program% - je  jméno aplikace (nebo skriptu), ke které log patří.

%d  - tag je nahrazen aktuálním datem ve formátu YYYY-MM-DD. Pokud je tento tag v názvu souboru pro logování uveden, program vždy každý den o půlnoci začne zapisovat do nového souboru. Pokud tag není uveden, program loguje vždy do stejného souboru.  

priklad_24Příklady:

C:\Users\vesely.ALL\AppData\Local\Datasys\Ums\Log\MobilChangeChange\EnterpriseClient_%d.log

tip_24Poznámka: Konkrétní cesta se může lišit dle verze operačního a jeho nastavení, toto je příklad pro výchozí instalaci Windows 7.