Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Monitorování systému > Aplikační logy > Konfigurace zapnutí, vypnutí a úrovně logování >

Společné

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listSMTP Receiver

listSMTP Sender

listUmsDial

listUmsContactSearch

listUmsConfigurationTool

listUmsArchiveViewer

listUserSettingsConfigurator

listUmsUserManager

listTaskManager


 

SMTP Receiver

Registry klíčem HKLM\SOFTWARE\Datasys\UMS\SmtpReceiver\logging_file_name se určuje, zda se má logovat, či nikoli. Pokud tento klíč obsahuje cestu k log souboru, pak je logování zapnuto. Pokud je hodnota prázdný řetězec, pak je logování vypnuto.

Úroveň logování je možné nastavit pro více výstupů, které jsou definovány v registry klíči HKLM\SOFTWARE\Datasys\UMS\SmtpReceiver. Pokud zde není definována úroveň, pak se do toho výstupu log nezapisuje. Jedná se o tyto výstupy:

log_console – Logování do konzole. Možné hodnoty jsou EWIT (E=Error, W=Warning, I=Info, T=Trace)

log_event_log – Logování do event logu. Možné hodnoty jsou EW

log_file – Logování do souboru. Možné hodnoty jsou EWIT

log_rcv_data – Zapnutí logování přijatých zpráv (0=vypnuto, 1=zapnuto). Zapisuje se pouze tehdy, pokud je nastavena úroveň logování trace.

Nastavení v Konfigurátoru:

Společná nastavení-> Přijímání SMTP->Obecná nastavení

SMTP Sender

Tato komponenta se řídí několika příznaky pro spuštění logování. Je možné spustit logování pro FaxChange a MobilChange zvlášť. Toto nastavení je dáno těmito registry klíči:

HKLM\SOFTWARE\Datasys\FaxChange\global\smtp_pop3\log pro FX
 

HKLM\SOFTWARE\Datasys\MobilChange\global\smtp_pop3\log pro MX

Oba klíče mohou nabývat hodnot 0 a 1, kde 0 = vypnutí logování a 1 = zapnutí logování.

Nastavení v Konfigurátoru:

Společná nastavení-> Odesílání SMTP

UmsDial

Registry klíč HKLM\SOFTWARE\Datasys\UMS\UMSDial\log řídí zapnutí a vypnutí logování pro tuto komponentu. Hodnoty jsou jako obvykle 0 a 1.

Nastavení v Konfigurátoru:

Společná nastavení-> Vytáčení

UmsContactSearch

Tato komponenta načítá nastavení logování z databáze. Klíč UMS.DSCSS.LOG.ENABLE v tabulce UMS_SETTINGS určuje zapnutí nebo vypnutí logování. Hodnoty mohou být 0 nebo 1, kde 1 zapíná logování a 0 vypíná logování. Jiné nastavení pro tuto komponentu není dostupné.

Nastavení v Konfigurátoru:

Společná nastavení-> Contact Search-> Obecná nastavení

UmsConfigurationTool

Tato webová aplikace loguje pomocí komponenty log4net. Nastavení této komponenty je zapsáno v konfiguračním souboru web.config umístěného ve svém pracovním adresáři. Z tohoto pohledu je možné nastavit více proměnných, ale veřejné jsou pouze zapnutí/vypnutí logu, nebo nastavení úrovně logování. Úroveň logování může být DEBUG, WARNING, INFO, ERROR, FATAL.

Nastavení v Konfigurátoru:

Společná nastavení-> Konfigurátor

UmsArchiveViewer

Tato aplikace má nastavení logování také v souboru web.config, který se nachází v pracovním adresáři aplikace. Nastavení je možné provést stejné jako u aplikace UmsConfigurationTool.

Nastavení v Konfigurátoru:

Společná nastavení-> Prohlížeč archivu

UserSettingsConfigurator

Nastavení logování pro tuto aplikaci se nachází v konfiguračním souboru web.config, který je uložen v pracovním adresáři aplikace. Formát tohoto nastavení je log4net. Nastavení je možné provést jako u aplikace UmsConfigurationTool.

Nastavení v Konfigurátoru:

Společná nastavení-> Konfigurátor uživatelských nastavení

UmsUserManager

Tato komponenta má nastavení logování v souboru Log.config, který se nachází v pracovním adresáři aplikace. Formát nastavení je log4net. Z tohoto pohledu bude možné nastavovat zapnutí/vypnutí logu a standardní log úrovně (DEBUG, ERROR, INFO, WARNING, FATAL).

Tuto aplikaci je možné nastavit pouze na počítači, kde je nainstalovaný Konfigurátor. Na jiném počítači nepůjde tuto aplikaci nastavit.

Nastavení v Konfigurátoru:

Společná nastavení-> Správce uživatelů

TaskManager

Konfigurace logování je uložena v registrech pod klíčem HKLM\SOFTWARE\Datasys\UMS\ServMngr, kde jsou parametry:

logfilelevel – Úroveň logování do souboru. Tato proměnná může nabývat hodnot 0-5, kde 0 je nejpodrobnější výpis

loglevel – Úroveň logování do event logu.

logfilefolder – Adresář, kam se ukládají log soubory. Pokud je tato hodnota prázdný řetězec, pak je logování vypnuto.

Nastavení v Konfigurátoru:

Společná nastavení-> Správce úloh