Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Používání MobilChange™ > Pracovní postupy > Postupy pro uživatele SMTP/POP3 klientů >

Rozšířující informace

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Uživatel může ovlivnit, jak bude jeho zpráva odeslána. A to pomocí zavináčových příkazů. Tyto příkazy je nutno napsat na samý začátek textu zprávy, na každý řádek jeden příkaz. Mezi posledním zavináčovým příkazem a prvním řádkem vlastního textu zprávy vynechejte jeden řádek.

 


knihaMožnosti odeslání

listJméno odesílatele v příchozí zprávě

listNotifikace o příchozích mailech


 

Možnosti odeslání

listNastavení potvrzení o (ne)doručení

listAkce - jak MobilChange zpracuje zprávu

listZměna formátu zprávy


 

Nastavení potvrzení o (ne)doručení

Napíšete-li na začátek zprávy @dr=1 nebo @report, požadujete tím potvrzení o doručení zprávy na adresátův mobilní telefon (pokud je operátorem GSM sítě podporováno.

Pokud napíšete @dr=0, říkáte tím naopak, že potvrzení nechcete.

Pokud na začátek zprávy nenapíšete nic, použije se systémové nastavení (obvykle je žádost o potvrzení zapnuta).

Akce - jak MobilChange zpracuje zprávu

Příkazem @action=... určujete, jakým způsobem MobilChange zpracuje odesílanou zprávu. Není-li vybrána žádná z možností, je zpráva odeslána (odpovídá první možnosti "Odeslat").

@action=0 - Zpráva se standardně odešle. Pokud je text zprávy delší, než je maximální délka SMS zprávy, je zpráva rozdělena na více SMS zpráv. V případě, že počet SMS zpráv, které vzniknou rozdělením odeslaného emailu, je větší než omezení nastavené administrátor systému, je zpráva zkrácena (oříznuta).

@action=1 - SMS se odešle pouze, pokud je počet SMS zpráv, na které je odchozí zpráva rozdělena, kratší než je omezení nastavené administrátorem. Je-li zpráva delší, není odeslána a MobilChange pošle odesilateli mail s upozorněním, že zpráva nebyla odeslána.

@action=2 - SMS je odeslána pouze pokud se odchozí zpráva rozdělí maximálně do počtu SMS zpráv uvedeném v následujícím příkazu @maxlen=#. Zde nastavený limit je podřízen limitu, který definoval administrátor, chování při překročení limitu je stejné jako u "systémového limitu".

Na dalším řádku za příkazem @action=2 musí následovat příkaz @maxlen=#, kde místo # je maximální počet SMS z jednoho e-mailu.

@action=3 - SMS není odeslána, odesilatel dostane od MobilChange zprávu, ve které je vidět formát, v jakém by byla odchozí zpráva odeslána (hlavičky, rozdělení na jednotlivé SMS zprávy...).

Místo tohoto příkazu můžete napsat jednodušší příkaz @preview.

Změna formátu zprávy

Odeslaná SMS bývá obvykle doplněna o email adresu odesilatele, celkový počet SMS zpráv, na které byla odchozí zpráva rozdělena atd.

Vypadá pak například takto:

1/3 F:brouzda@datasys.cz S:problem-Rychle mi zavolej,mame...

Pokud nechcete, aby do odeslané SMS byly přidány hlavičky (chcete, aby odešla tak, jak je napsaná), je třeba zapsat na začátek zprávy příkaz @nomodify.

Jméno odesílatele v příchozí zprávě

Mobilchange je schopna rozpoznat adresu, resp. jméno odesílatele a přiřadit jej zprávě, čili do Vašeho mailboxu dorazí už SMS zpráva včetně odesílatele. To se děje v případě, že již na dané číslo někdo posílal SMS zprávu; v takovém případě je MobilChange schopna odesílatele rozpoznat.

Notifikace o příchozích mailech

Je možno používat notifikaci o příchozích mailech pomocí SMS. Tzn. pokud vám dojde mail, Mobilchange vám o tom pošle zprávu na mobilní telefon.

Tato funkce se zapne tak, že si uživatel nastaví autoforward mailu "jako příloha" na adresu "notify.xxx@sms" (případně "notify.xxx@sms.sms") a takto autoforwardovaný mail je ořezán na délku jedné SMS a odeslán na číslo "xxx".

Jak nastavit autoforward? To je velmi závislé na mail klientovi, kterého používáte. Např. na Unixu/Linuxu se mailery chovají tak, že hledají v domovském adresáři uživatele soubor ".forward" a podle něj zpracovávají příchozí zprávy. Hledejte bližší informace v dokumentaci k vašemu mail klientovi nebo se obraťte na správce vašeho mailového systému.

Vyžaduje SMTP receiver - tato funkce nepracuje s běžnou SMTP/POP3 gatewayí.