Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Používání MobilChange™ > Pracovní postupy > Aplikace SMS Advanced centrum > SMS Advanced centrum > Pracovní postupy > Odesílání obrázkových SMS, ikon a log operátorů >

Práce s obrázkem

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listVytvoření obrázku prostředky aplikace

listVytvoření obrázku pomocí externího editoru

listNačtení existujícího obrázku


 

Vytvoření obrázku prostředky aplikace

1.Umístěte kurzor do editačního rámečku.

2.Při stisknutím levém tlačítku myši kreslete obrázek. Při stisknutém pravém tlačítku myši lze nakreslené části mazat.

Ukázka editace obrázku

Ukázka editace obrázku

Vytvoření obrázku pomocí externího editoru

1.Stiskněte tlačítko Externí editace.

2.Otevře se bitmapový editor, který máte v systému asociován se soubory formátu BMP (nejčastěji Malování/Paint).

3.V editoru nakreslete obrázek dle potřeby.

4.Uložte obrázek volbou Soubor/Uložit jako.

5.Způsobem popsaným v následující kapitole načtěte připravený obrázek.

Načtení existujícího obrázku

1.Stiskněte tlačítko Načíst obrázek.

2.Pomocí systémového dialogového okna vyhledejte potřebný soubor obrázku ve formátu BMP.

Ukázka načtení obrázku

Ukázka načtení obrázku