Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Správce uživatelů DATASYS UMS > Správce uživatelů DATASYS UMS > Popis aplikace >

Popis pracovní plochy

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Aplikace pracuje s dvěma základními okny - Hlavní okno aplikace a formulář Uživatel. Grafické rozhraní obou oken lze v zásadě rozdělit na následující části:

Pracovní plocha aplikace

Pracovní plocha aplikace

 


listHlavní nabídka

listNabídka záložek

listNástrojová lišta

listDatová část

listKontextová nabídka

listStavový řádek


 

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka v sobě sdružuje povely, které slouží především k vlastní konfiguraci aplikace, uložení dat, aktualizaci zobrazovaných dat a k ukončení práce s aplikací.

Hlavní nabídku obsahuje pouze Hlavní okno aplikace.

Nabídka záložek

Nabídka záložek představuje nejdůležitější prvek v navigaci aplikace. Každá záložka v sobě obsahuje některý z přehledů, případně formulář pro vkládání a editaci údajů.

 

Nástrojová lišta

Nástrojová lišta je přítomna jen v některých případech a obsahuje ikony zastupující nejčastěji používané povely dostupné z kontextové nabídky. Povel zpravidla otevírá příslušný formulář pro vložení či úpravu údajů.

Datová část

V datové části se zobrazují informace, které se váží k záložce vybrané v nabídce záložek. Nejčastěji se jedná o řádkový přehled se záhlavím s názvy jednotlivých sloupců. V některých případech se do datové části načítá formulář pro vkládání či úpravu dat.

Kontextová nabídka

Kontextovou nabídku lze otevřít nad přehledem načteným do datové části, a to stisknutím pravého tlačítka myši. Obsahuje v sobě všechny povely, které lze provést nad daným objektem. Povel zpravidla otevírá příslušný formulář pro vložení čí úpravu údajů.

Stavový řádek

Stavový řádek je dostupný pouze v Hlavní okně aplikace a zobrazuje informace o počtu licencí podle jednotlivých produktových komponentách a jméno aktuálně přihlášeného uživatele.