Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Instalace MobilChange™ > Úvod > Charakteristika a popis produktu DATASYS UMS > Serverové části > Datové zprávy >

DataSMS

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Služba DataSms zajišťuje doručování zpráv od MobilChange přes internet (tj. pomocí některé z podporovaných internetových služeb). V UMS je přítomná od verze UMS 5.19. Odesílající aplikace (např. email, CRM, ERP) klient toto nemusí řešit a je zde výhoda centrálního řešení.

 

 

MxDataSMS

schéma MobilChange DataSMS

 

Skládá se z těchto částí:

 

datasms.vbs : MobilChange script aplikace zpracovávající registrační SMS ve tvaru "DATASMS <registrační číslo>", který voláním DoSms objektu dokončí registraci uživatele k zasílání zpráv. Využívá se jen u těch kanálů (internetových služeb), u kterých se zprávy zasílají do MX skrze MxService webovou službu (např. FCM, WNS). U těch kanálů, u kterých se zprávy směrem do MX zasílají nativně přímo tímto kanálem (např. Viber) se registrační zpráva ve tvaru "DATASMS <registrační číslo>" odchytí hned na vstupu tohoto kanálu a po zpracování se zahodí (tj. do MX archivu se neukládají).

 

DataSMS klient - klientská aplikace pro příjem datových zpráv. Může být vytvořena na míru konkrétním uživatelům

 

MxService  - webová REST HTTPS služba zajišťující podporu příjmu a odesílání zpráv, notifikací a příloh.  Tato služba může být spuštěna na samostatném serveru umístěném v oddělené DMZ. Od verze UMS 5.26 podporuje šifrovanou komunikaci s DataSMS klientem.

 Pomocí této služby komunikují:

 

FCM (Firebase Cloud Messaging) od verze UMS 5.22

OMNI channel od verze UMS 5.

Viber od verze UMS 5.21

WNS (Windows Push Notification Services) od verze UMS 5.22

 

MobilChange line driver

Serverové rozhraní je realizováno jako linkový ovladač MobilChange, je tedy možné ji zařadit do standardních routovacích pravidel, povolit jeho použití vybraným skupinám, reagovat dle kalendáře apod.  Doba čekání na doručení datové zprávy je konfigurovatelná dle priority zprávy. Po překročení této doby je zpráva odeslána pomocí dalších kanálů dle routovacích pravidel. Server může zasílat jednotlivým klientským aplikacím připravené konfigurační soubory a tím zajistit požadované chování klienta (např. zakázat založení nové komunikace z klientské strany) včetně možnosti povolit/zakázat měnit konfiguraci klientské aplikace na klientské straně. Pokud ne připojený uživatel přebírá konfiguraci ze serveru a nemá možnost měnit.