Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Instalace MobilChange™ >

Logy instalačních akcí na serveru

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Průběh veškerých instalačních akcí produktu UMS na serveru je logován. V jednotném úložišti se vytvářejí logy dle vykonané akce (instalace, oprava instalace, odinstalace ...) s názvy dle určené konvence.

 


listUmístění instalačních logů

listInformace v názvu instalačního logu

listTypy instalačních logů

listObsah instalačního logu


 

Umístění instalačních logů

Logy zachycující průběh jednotlivých instalačních akcí se na serveru ukládají ve složce ..\Program Files\DATASYS UMS.

Informace v názvu instalačního logu

Prefix názvu souboru logu označuje fakt, že se jedná o žurnál UmsSetupu. Následuje pojmenování instalačního procesu, při kterém k logování došlo. Výjimkou je samotná instalace.

Za podtržítkem se nachází časová značka (s tak vysokou přesností, že tím prakticky zaručuje unikátnost názvu souboru).

Pro každou samostatnou instalační akci je vytvářen samostatný soubor.

priklad_24Například pokud se bude dvakrát měnit instalace UMS, vygenerují se dva logy s názvem UmsSetupChangeInstallation, ovšem s rozdílným časovým razítkem.

Typy instalačních logů

Každý instalační log obsahuje ve svém názvu název akce (instalačního procesu), jejíž průběh je v souboru logu zaznamenán.

UmsSetup - Log zachycuje průběh instalace UMS.

UmsSetupChangeInstallation - Log zachycuje průběh změny instalace UMS.

UmsSetupReactivate - Log obsahuje záznam průběhu reaktivace UMS.

UmsSetupRepair - Log zaznamenává průběh opravy instalace UMS.

UmsSetupUninstall - Log obsahuje průběh odinstalace UMS.

UmsSetupUninstallSaveConfig - Log zaznamenává průběh částečné odinstalace, při které je zachováno nastavení, aby mohlo dojít k upgrade.

UmsSetupUninstallUnfinished - Log obsahuje záznam odinstalace instalačních komponent, během jejichž zpracování došlo k chybě.

UmsSetupUpdate - Log obsahuje průběh aktualizace produktu UMS.

Upgrade - Log zaznamenává průběh upgrade produktu UMS.

Obsah instalačního logu

Obsah instalačního logu nemá nijak pevnou strukturu. Vždy je však ukázáno, jakých instalačních komponent se daná instalační akce týká. Instalátor pokračuje popisem jednotlivých instalačních operací.

Každý řádek logu je označen datem, časem zápisu a charakterem hlášení:

Information – informativní charakter,

Warning – varování uživatele,

Error – chyba.