Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Konfigurátor DATASYS UMS > Konfigurátor DATASYS UMS >

Konfigurace aplikace UMS Konfigurátor

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Nastavení aplikace jako takové s provádí v souboru web.config.

Soubor se nachází v tomto umístění: ..\inetpub\wwwroot\UmsConfigurationTool\

Nastavení parametrů aplikace se nachází v sekci <appSettings>. Je zde možné nastavit tyto parametry:

Název

Hodnoty

Popis

Profile

String

Profil pro připojení k databázi. Tento profil přepíše profily definované v konfiguračním XML.

EnableUmsAuthorization

true/false

true - aplikace bude kontrolovat, zda má přihlášený uživatel právo konfigurovat UMS.

false - aplikace nebude nijak ověřovat práva uživatele.

DBTimeout

String

5.10

Timeout pro komunikaci s databází v sekundách. Min. i výchozí hodnota je 30 s.

Aplikace se snaží 3x o připojení k databázi a poté vyhlásí generální chybu (chybovou stránku). Chyba se vytvoří při ukládání do databáze i při načítání z databáze. Při načítání se chyba zobrazí při prvním výskytu, aplikace se pak již nesnaží o další načítání.