Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Konfigurátor úloh DATASYS UMS > Konfigurátor úloh > Popis aplikace >

Formulář UMS Task vlastnosti

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listCharakteristika formuláře

listOtevření formuláře

listVýznam položek formuláře


 

Charakteristika formuláře

Formulář UMS Task vlastnosti (UMS Task properties) slouží k definici parametrů nové úlohy a k úpravám parametrů již existující úlohy. Formulář je stejný jak pro „startupové úlohy“, tak pro  „běhové úlohy“, a to „stále běžící“ i „spouštěné v pravidelný čas“. Dostupnost jednotlivých položek se však liší podle typu úlohy.

Otevření formuláře

Formulář pro vytvoření definice nové úlohy otevírá volba Úpravy/Nová úloha (Edit/New task). Formulář pro úpravu parametrů úlohy otevírá volba Úpravy/Úprava úlohy (Edit/Edit task). Lze použít též kontextové nabídky, kterou vyvoláte stisknutím pravého tlačítka myši.

Pro otevření formuláře lze použít též klávesových zkratek: Ctrl+N pro otevření formuláře pro vytvoření nové úlohy, resp. Enter pro otevření formuláře pro úpravy.

Formulář lze otevřít též kliknutím na ikonu v nova_uloha (nová úloha), nova_uloha_kopii (nová úloha kopií), resp. uprava_ulohy (úprava úlohy) v nástrojové liště.

poznamka_24Poznámka: Při vytváření nové úlohy formuláři předchází formulář Nová úloha (New task), ve kterém se uvádí název úlohy.

Význam položek formuláře

Obecné vlastnosti (Common properties) - sekce dostupná pro startupové i běhové úlohy.

oVolba Zapnuto (Enabled) určuje, zda úloha poběží nebo ne. Pokud je úloha Disabled, nespustí se ani v naplánovaný čas.

oLimit na odpověď (Timeout) je maximální doba, po kterou aplikace neodpovídá na zprávy UMS Task Manageru. Pokud aplikace nebude odpovídat déle, bude zrestartována.

oPracovní složka (Working directory) je adresář, ve kterém bude aplikace spuštěna.

oPříkazový řádek (Command line) popisuje, jaká aplikace a s jakými parametry bude spuštěna.

oPopis (Comment) je komentář k aplikaci; na funkci nemá vliv - jen se zobrazuje v UMS Task Configuration.

Rozšířené vlastnosti (Advanced properties) - sekce dostupná pouze pro běhové úlohy.

oRozlišení mezi stále běžícími úlohami a úlohami spouštěnými v určeném čase je provedeno volbami přepínače:

Spouštět neustále (Run constantly) - pro stále běžící aplikace.

Spouštět v určitou dobu (Run at time) - pro aplikace spouštěné v daném čase.

oRestart (sec.) určuje dobu v sekundách, po které bude aplikace automaticky zrestartována. Tj. pokud zde nastavíte 3600, bude každou hodinu aplikace ukončena a opět spuštěna. 0 = nerestartovat.

oRestart in time určuje konkrétní čas, ve kterém bude aplikace každý den automaticky zrestartována.

oInterval spouštění (Run period) určuje, jak dlouho po posledním spuštění bude aplikace (v případě svého ukončení) spuštěna znovu. 0 = okamžitě. Tato položka se používá pro aplikace, které je potřeba spouštět jen občas (např. jednou za hodinu). Je též užitečná tehdy, když se nějaká aplikace nemůže z libovolného důvodu spustit - místo nepřetržitého spouštění (které velmi zatěžuje počítač) se aplikace bude spouštět např. jednou za patnáct sekund.

oV položce Poslední spuštění (Last run) je vidět, kdy byla aplikace naposledy spuštěna.

oDo položky Závislost (Dependency)  je možno zadat jméno aplikace (jen jedné), která musí být spuštěna a ukončena před startem této aplikace. Teprve potom lze spustit tuto závislou aplikaci.

oPokud je označeno Sdílená konzole (Share console), jsou výstupy aplikace směřovány do okna UMS Task Manageru. Pokud bude toto nastavení vypnuto, bude mít aplikace vlastní konzolové okno.

oOznačíte-li Restart, aplikace bude zrestartována: dostane příkaz k ukončení (pokud pak sama neskončí v rozumném čase, je „tvrdě“ ukončena) a po skončení je znovu spuštěna.

oVolba Spustit jednou (Run once)  je určena pro aplikace, které jsou zakázané - u kterých není označeno zatržítko Zapnuto (Enabled). Pokud u takové aplikace volbu Spustit jednou označíte, aplikace je spuštěna bez ohledu na volbu Zapnuto  - ale po svém ukončení už nebude spouštěna znovu.

o5.12Po označení volby Spravovat podúlohy jsou při ukončení úlohy ukončeny i případné úlohy, které úloha během svého běhu spustila.

Běhové úlohy spouštěné na čas:

Mezi běhovými úlohami jsou i úlohy, které jsou spouštěny v pravidelném čase.

Nastavení těchto úloh je v Obecných vlastnostech stejné jako u ostatních „běhových“ úloh. Liší se v Rozšířených vlastnostech, kde u těchto úlohy lze nastavit tyto parametry:

Spouštět v určitou dobu:

oDenně - stanoví, v kolik hodin se úloha spustí.

oMěsíčně - stanoví, který den v měsíci se úloha spustí.

Při zpoždění spustit ihned - tato volba se znamená, že pokud v čase určeném pro spuštění byl UMS Task Manager zaneprázdněn, úloha se spustí, jakmile bude mít Task Manager volno.

Poslední spuštění - podává informaci, kdy naposledy aplikace běžela

Závislost - je možno zadat jméno úlohy (jen jedné), která musí být spuštěna a ukončena před startem dané úlohy. Teprve potom lze spustit tuto závislou úlohu

priklad_24Příklad: Vytváření denních statistik se provádí tak, že v daném čase se spustí úloha pro vytváření statistik, která je závislá na úloze statistik nákladový středisek, která je opět závislá na úloze statistik skupin. To znamená, že se v  daný čas nejprve provede statistika skupin a log zůstává zachován, následně se provede statistika podle nákladových středisek a log je opět zachován a nakonec se provede statistika podle jednotlivých uživatelů, která již log vymaže.

Formulář UMS Task vlastnosti

Formulář UMS Task vlastnosti