Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Konfigurátor DATASYS UMS > Konfigurátor DATASYS UMS > Pracovní postupy > Společná nastavení > Kalendáře UMS >

Editace kalendáře

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Uživatelsky vytvořené kalendáře je možné editovat: lze definovat časová rozmezí pro jednotlivé zakládané dny v týdnu (časy, kde bude možné odesílat SMS zprávy z MobilChange na operátora), vytvářet seznam výjimek (pro nastavení národních svátků), upravovat název a popis kalendáře.

Výchozí kalendáře není možné upravovat, lze je však kopírovat a následně upravit seznam výjimek.

Změny se promítnou u každého uživatele a skupiny, kterému jsou přiřazeny, okamžitě. Změna se projeví také u SMS čekajících ve frontě.

 


listDefinice jednotlivých dnů kalendáře

listÚprava definice dne kalendáře

listOdstranění definice dne kalendáře

listNastavení výjimek v kalendáři

listZměna názvu kalendáře


 

Definice jednotlivých dnů kalendáře

1.Otevřete tabulku kalendářů UMS.

2.V tabulce vyhledejte záznam požadovaného kalendáře.

3.Je-li záznam sbalen, rozevřete jej kliknutím na ikonku krizekUCT v levé části tabulky u názvu kalendáře.

4.Pro přidání nové definice dne v týdnu klikněte na ikonku pridat_kalendarUCT v nástrojové liště určené pro editaci dnů vybraného kalendáře (rámeček Pracovní).

Zahájení editace definice dne v týdnu

Zahájení editace definice dne v týdnu

5.Ve formuláři Přidat záznam:

Pomocí výklopné nabídky položky Den v týdnu nastavte den, jehož vlastnosti budete definovat.  

Do položky Začátek uveďte začátek časového intervalu (kdy bude možné odesílat SMS zprávy na operátora) ve tvaru HH:MM.  

Do položky Konec napište konec časového intervalu.

6.Uložte údaje stisknutím tlačítka Uložit.

Ukládání definice dne v týdnu

Ukládání definice dne v týdnu

7.Obdobným způsobem definujte i ostatní požadované dny v týdnu.

Úprava definice dne kalendáře

1.Otevřete tabulku kalendářů UMS.

2.V tabulce vyhledejte záznam kalendáře, ve kterém chcete upravit definici dne v týdnu.

3.Je-li záznam sbalen, rozevřete jej kliknutím na ikonku krizekUCT v levé části tabulky u názvu kalendáře.

4.V seznamu definovaných dnů v týdnu (rámeček Pracovní) kliknutím označte záznam dne, jehož časové rozmezí chcete upravit.

5.V nástrojové liště určené pro editaci dnů vybraného kalendáře klikněte na ikonku editovat_kalendarUCT.

Zahájení úpravy definice vybraného dne v týdnu

Zahájení úpravy definice vybraného dne v týdnu

6.Ve formuláři Editace záznamu:

Pomocí výklopné nabídky položky Den v týdnu můžete změnit den, jehož vlastnosti jsou definovány.  

V položce Začátek lze upravit začátek časového intervalu (kdy bude možné odesílat SMS zprávy na operátora) ve tvaru HH:MM.  

V položce Konec můžete upravit konec časového intervalu.

7.Upravené údaje uložte stisknutím tlačítka Uložit.

Odstranění definice dne kalendáře

1.Otevřete tabulku kalendářů UMS.

2.V tabulce vyhledejte záznam kalendáře, ve kterém chcete odstranit definici dne v týdnu.

3.Je-li záznam sbalen, rozevřete jej kliknutím na ikonku krizekUCT v levé části tabulky u názvu kalendáře.

4.V seznamu definovaných dnů v týdnu (rámeček Pracovní) kliknutím označte záznam dne, který chcete odstranit.

5.V nástrojové liště určené pro editaci dnů vybraného kalendáře klikněte na ikonku smazat_kalendarUCT.

Odstraňování definice vybraného dne v týdnu

Odstraňování definice vybraného dne v týdnu

6.Aplikace zobrazí dialogové okno s dotazem, potvrďte odstranění záznamu stisknutím tlačítka Smazat.

Nastavení výjimek v kalendáři

Systém umožňuje vytvoření seznamu výjimek ke každému kalendáři, kde se zadá datum svátků, nebo např. dalších dní, které nemají být pracovní, apod.


1.Otevřete tabulku kalendářů UMS.

2.V tabulce vyhledejte záznam požadovaného kalendáře.

3.Je-li záznam sbalen, rozevřete jej kliknutím na ikonku krizekUCT v levé části tabulky u názvu kalendáře.

4.Pro přidání nové výjimky klikněte na ikonku pridat_kalendarUCT v nástrojové liště určené pro editaci výjimek vybraného kalendáře (rámeček Výjimky).

Zahájení editace výjimky

Zahájení editace výjimky

5.Ve formuláři Přidat záznam:

Pomocí výklopné nabídky položky Typ záznamu nastavte požadovaný typ („Volno“ nebo „Pracovní čas“).

Po kliknutí do položky Datum se zobrazí kalendář, pomocí kterého zvolte požadovaný den, který bude nastaven jako výjimka v kalendáři. Případně datum napište přímo ve tvaru DD.MM.RRRR.

Uveďte též časové rozpětí v položkách Čas začátku a Čas konce. Čas udávejte ve tvaru HH:MM (např. 7:10 nebo 20:35).

6.Uložte záznam výjimky stisknutím tlačítka Uložit.

Ukládání výjimky

Ukládání výjimky

7.Obdobným způsobem definujte i ostatní požadované výjimky v kalendáři.

Záznamy výjimek v kalendáři lze upravovat a odstraňovat obdobným způsobem jako záznamy dnů v týdnu.

Změna názvu kalendáře

1.Otevřete tabulku kalendářů UMS.

2.V tabulce vyhledejte záznam požadovaného kalendáře.

3.Kliknutím záznam označte (v řádku názvu kalendáře).

4.V nástrojové liště tabulky kalendářů klikněte na ikonku pridat_kalendarUCT.

Zahájení editace kalendáře

Zahájení editace kalendáře

5.Prostřednictvím formuláře Editace záznamu můžete upravit název kalendáře v položce Jméno a případně též upřesňující text v položce Popis.

6.Upravené údaje uložte stisknutím tlačítka Uložit.